Agenda Europese Commissie - week 38

Op 15 september zullen de volgende onderwerpen besproken worden door het college van Commissarissen:

- een mededeling over de implementatie van het herstel- en verlichtingspakket;

- een digitaal pakket, waarin een verordening over 'high performing computing' en een aanbeveling over connectiviteit;

- een groen pakket, waarin de nieuwe klimaatdoelen voor 2030 in de vorm van een mededeling en amendementen op de concept 2050 wet;

- herziene staatssteunregels inzake ETS

- een actieplan tegen racisme in de EU

Na afloop van de vergadering zullen de documenten gebruikelijk openbaar gemaakt worden.