Agenda Europese Commissie week 48

28/11: Strategie voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de EU in lijn met het Parijs akkoord; Voortgangsrapport over de Kapitaalmarktunie; Derde voortgangsrapport over de risico reductie binnen de Bankenunie.