Europees Parlement - Week 4

20-23/01: Stemming en overweging over de sluiting van de overeenkomst over de terugtrekking van het VK uit de EU en de EURATOM.

20-23/01: Gedachtewisseling over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap. 

20-21/01: AFET: Gedachtewisseling met Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. 

22-23/01: AGRI: Gedachtewisseling met commissaris Wojciechowski. 

22-23/01: BUDG: Gedachtewisseling met commissaris Hahn. Publieke hoorzitting over de harmonisatie van EU-eigen middelen en fiscaal beleid.

21/01: CULT: Overwegingen: strategische innovatieagenda EIT 2021-2027; Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020. Achter gesloten deuren: het Erasmus programma; vaststelling van Creatief Europa (2021-2027); vaststelling van het Europees Solidariteitscorps.

23/01: DEVE: Gedachtewisseling met commissaris Urpilainen. Publieke hoorzitting over de effectiviteit en resultaten van EU-steun voor duurzame ontwikkeling.  

20-21/01: ENVI: Overweging: typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en betreffende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen. Publieke hoorzitting over het verminderen van uitstoot van broeikasgassen door maritiem transport (EU MRV). 

22-23/01: IMCO: Stemming over geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: zorgen voor consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten. 

20-21/01: INTA: Stemming over de FTA met Vietnam. 

22-23/01: ITRE: Gedachtewisselingen: met commissaris Simson over de Green Deal; over een alomvattende Europese benadering van energieopslag; over de mededeling van de Commissie: een efficientere en democratischere bessluitvorming in het energie- en klimaatbeleid van de EU; met commissaris Vestager over de geplande initiatieven inzake kunstmatige intelligentie (achter gesloten deuren).

20-21/01: LIBE: Gedachtewisselingen: met commissaris Reynders over het gestructureerde dialoog; over de implementatie van de Malta declaratie en de zoek-en reddingsacties in de Middenlandse zee; over de onderhandelingen met het oog op een overeenkomst met de VS over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal voor justitiële samenwerking in strafzaken (achter gesloten deuren). Verslag over de interinstitutionele onderhandelingen over het voorkomen van de verpreiding van terroritische inhoud online. 

20-21: PECH: Gedachtewisseling met comimissaris Sinkevičius. 

22-23/01: SEDE: Gedachtewisseling over de veiligheids- en defensie-uitdagingen van 5G. Overweging over de voorbereiding van het evaluatieproces van het NPV, opties voor nucleaire wapenbeheersing en nucleaire ontwapening. 

20-21/01: TRAN: Stemmingen over: handhavingsvereisten en specifieke regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs in de transportsector (akkoord van interinstitutionele onderhandelingen); minimumvereisten voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en positionering door middel van tachografen (akkoord van interinstitutionele onderhandelingen). Overweging over het typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en betreffende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen.