Europese Commissie: voorstellen en presentaties week 51

Mededeling over de strategie voor cybersecurity (Vestager/Schinas/Borrell)
Herziening van de richtlijn over de veiligheid van netwerken en informatiesystemen (Vestager/Schinas)
Voorstel voor een richtlijn over de 'resilience of critical entities' (Schinas)
Actieplan voor niet-renderende leningen (Dombrovskis)
Digital Services Act (Vestager)
Digital Markets Act (Vestager)