Laatste werkprogramma van de Commissie-Juncker

Aanstaande dinsdag 23 oktober, tijdens de plenaire vergadering in het Europees Parlement, presenteert de Europese Commissie haar werkprogramma voor het jaar 2019. Dit is daarmee het laatste werkprogramma voor deze Commissie, aangezien in mei 2019 de Europese verkiezingen zullen plaatsvinden.

De Commissie stelt dat alle beloofde initiatieven in behandeling zijn of al in werking zijn getreden; daaromzal het nieuwe werkprogramma zich zich waarschijnlijk richten op beleid en programma’s die aansluiten op het nieuwe meerjarig financieel kader voor 2021-2027. Verder kan worden verwacht dat er veel aandacht zal gaan naar het afronden van lopende dossiers. Commissievoorzitter Juncker kondigde in zijn State of the Union-speech in september nog wel een aantal nieuwe voorstellen aan: zo wil de Commissie migratie en grenzen beter reguleren, terroristische content op webpagina’s zo snel mogelijk offline halen en de wintertijd afschaffen. Daarbij noemde Juncker het tijdens zijn toespraak noodzakelijk dat er in de Raad voor specifieke beleidsterreinen, zoals buitenlands beleid, een systeem van een gekwalificeerde meerderheid wordt geïntroduceerd. 

Na publicatie van het werkprogramma zal de Tweede Kamer haar jaarlijkse prioriteringsexercitie starten. Dit leidt tegen het einde van het jaar tot een selectie van EU-prioriteiten uit het werkprogramma. Medio november wordt de kabinetsreactie op het werkprogramma verwacht. In februari/maart 2019 zal een notaoverleg over het werkprogramma en de EU-prioriteiten van de Tweede Kamer worden gepland met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Ook de nog te ontvangen kabinetsnota over de Staat van de Europese Unie zal in dat overleg worden behandeld.

23/10: Presentatie Werkprogramma 2019