Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gesprek met Eurocommissaris Katainen

Op donderdag 16 mei ontvangt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen. De Eurocommissaris is verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Het gesprek zal zich richten op de onderwerpen China, handel en investeringen.   

16/05: Gesprek met Eurocommissaris Katainen

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

Het onderhandelen over en het sluiten van handelsakkoorden met derde landen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. Voor CETA geldt een gemengde bevoegdheid vanwege bepalingen ten aanzien van indirecte investeringen en het geschillenbeslechtingmechanisme, waarbij goedkeuring vereist is van zowel de EU als van de afzonderlijke lidstaten. Goedkeuring door nationale parlementen is hier onderdeel van. Op 5 maart 2019 is de goedkeuringswet over CETA door de Tweede Kamer ontvangen.

04/04: Inbreng Goedkeuring van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (BuHa-OS)

Voorbespreking informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel

De informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel(RBZ) van 21-22 februari zal plaatsvinden in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan de RBZ/Handel vindt een algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 19 februari. Tijdens de informele Raad zullen de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten worden besproken evenals de modernisering van de WTO en lopende handelsbesprekingen.

19/02: Algemeen overleg RBZ/Handel van 21 en 22 februari 2019

Parlementaire conferentie Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Op donderdag 6 en vrijdag 7 december vindt de parlementaire conferentie over de WTO plaats in het hoofdkantoor van de Wereldhandelsorganisatie in Genève. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement. Het doel van de conferentie is om de transparantie rondom het WTO te vergroten. Het onderwerp van de conferentie is de toekomst van de WTO. Namens de commissie BuHa-OS zal Tweede Kamerlid Van Haga (VVD) deelnemen. 

06-07/12: Parlementaire conferentie WTO
Abonneren op RSS - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking