Defensie/Buitenlandse Zaken

Technische briefing Europese vredesfaciliteit

Op dinsdag 30 oktober 2018 ontvangen de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie een technische briefing van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) over het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit. Dit voorstel betreft de oprichting van een nieuw fonds ter waarde van €10,5 miljard voor de periode 2021-2027, buiten de EU-begroting, ter financiering van operationele acties in het kader van het GBVB die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

30/10: Technische briefing Europese vredesfaciliteit

Gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken over gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Op 25 juni vindt er in Luxemburg een gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. De ministers zullen de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken en Raadsconclusies aannemen. Concreet gaat het dan om de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en militaire mobiliteit. Ook zullen de ministers in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO.

19/06: Algemeen overleg EU Defensieraad
21/06: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
Abonneren op RSS - Defensie/Buitenlandse Zaken