Europese Zaken

Inbreng Politieke Dialoog over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

Aan het eind van 2020 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan die gaan over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen. Het is een breed pakket aan maatregelen dat onder andere ingaat op de inzet van sneltests, de traceer-apps, vaccinatiecampagnes en veilig reizen. Ook stelt de Commissie een Richtlijn voor waarmee vaccins en testkits tijdelijk buiten de BTW-heffing kunnen blijven.

13/01: Inbreng Politieke Dialoog met de Europese Commissie

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 17 december houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. Dit is de laatste procedurevergadering van het jaar 2020. Tijdens deze vergaderingen zullen, net als op andere procedurevergaderingen, de binnengekomen brieven worden besproken. Ook zal er worden gesproken welke voorstellen van de Europese Commissie in 2021 als prioritair worden verklaard en op welke manier deze voorstellen in de Tweede Kamer behandeld zullen worden. Ten slotte wordt er een blik geworpen op de agenda na het kerstreces.

17/12: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Wijziging Verzamelwet Brexit

Er is nog een maand te gaan tot de uiterste datum (31 december 2020) om tot een nieuw handels- en partnerschapsakkoord te komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een no deal over een toekomstig partnerschap wil het Nederlandse kabinet voorbereid zijn op eventuele nadelige gevolgen. Daarom heeft het kabinet een wijziging van de Verzamelwet Brexit ingediend bij de Tweede Kamer.

30/11: Wetgevingsoverleg Wijziging Verzamelwet Brexit

Raad Algemene Zaken over Brexit

Op donderdag 26 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda’s van de Raad Algemene Zaken op 1 en 8 december. De Raad Algemene Zaken spreekt over verscheidene actuele Europese thema’s, te weten de Brexit en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU-meerjarenbegroting inclusief het coronaherstelfonds.

26/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 1 en 8 december 2020

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 19 november houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. In deze vergadering zal de commissie een besluit nemen over het vervolg van de behandeling van de aangepaste Brexit-wet. In verband met het eindigen van de Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 heeft het kabinet verzocht om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.

19/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Op woensdag 11 november levert de commissie Europese Zaken haar inbreng op het wetsvoorstel, waarmee Nederland zich voorbereidt op de Brexit-situatie vanaf 1 januari 2021. Op deze datum verstrijkt de huidige transitieperiode die sinds de Brexit van kracht is. Door aanpassing van Nederlandse wetgeving in deze nieuwe Brexitwet wordt de continuïteit gewaarborgd, ook indien er geen nieuw partnerschapsakkoord met het Verenigd Koninkrijk tijdig van kracht is. De commissie heeft ten behoeve van deze wetsbehandeling een wetenschappelijk factsheet opgevraagd bij prof. mr. P.P.T.

11/11: Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Raad Algemene Zaken over EU-uitbreiding

Op dinsdag 3 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken. Op de agenda staat onder meer het onderwerp EU-uitbreiding, en concreet het voorstel om feitelijk toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te starten aan de hand van een onderhandelingsraamwerk. Hiervoor moeten beide kandidaat-lidstaten aan een aantal voorwaarden op het gebied van rechtsstaat en bestrijding van misdaad en corruptie voldoen.

03/11: Algemeen overleg RAZ dd 10 november 2020

Pagina's

Abonneren op RSS - Europese Zaken