Europese Zaken

Kamerleden informeren zich over Brexit

Op donderdag 19 april spreken de woordvoerders Europese Zaken in vier ronden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit rondetafelgesprek volgt op een werkbezoek naar Brussel dat de rapporteurs Brexit, Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) op maandag 9 april aflegden, samen met drie andere leden van de commissie Europese Zaken.

19/04: Rondetafelgesprek Brexit

Inkomend EU-Voorzitterschap Oostenrijk

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek Brexit spreekt de commissie Europese Zaken op donderdag 19 april met de Oostenrijkse ambassadeur in Nederland, mevrouw Mariaheide Gürer, over de inzet voor het inkomend EU-voorzitterschap door Oostenrijk. Oostenrijk zal van 1 juli tot en met 31 december 2018 de voorzitter van de Raad van de Europese Unie zijn.

19/04: Gesprek met Ambassadeur Gürer, Oostenrijk

Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te gast in de Kamer

Op woensdag 11 april ontvangt de vaste commissie voor Europese Zaken de Tánaiste (Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel) van Ierland, de heer Simon Coveney in het kader van het sluiten van de Goede Vrijdagakkoord 20 jaar geleden. Ook zullen in het gesprek de verwachte gevolgen van de Brexit voor Ierland aan de orde komen, zoals de nieuwe grens van de interne markt. Daarnaast is de Ierse regering bezorgd over de stabiliteit van de regio  Noord-Ierland, waarover in het Goede Vrijdagakkoord afspraken zijn gemaakt.

11/04: Bezoek Simon Coveney, Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel van Ierland
12/04: Bezoek Michael Roth, de Duitse minister van staat en viceminister voor Europese Zaken
12/04: Bezoek François Rugy, Voorzitter van de Assemblée Nationale van Frankrijk

Rapporteurs bezoeken Brussel om Brexit

De rapporteurs op het dossier Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA), brengen op maandag 9 april een werkbezoek aan Brussel. Ook de leden Van Rooijen (50PLUS), Bisschop (SGP) en Azarkan (DENK) maken deel uit van de delegatie. Het doel van het bezoek is om meer inzicht te verkrijgen in de stand van de onderhandelingen over het uittredingsakkoord. Ook de ideeën en gedachten over de nieuwe handelsrelatie tussen EU en VK komen aan de orde in dit werkbezoek.

09/04: Werkbezoek aan Brussel inzake Brexit

Informatiepositie Tweede Kamer

Wat gaat er goed in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en waar kan de informatiepositie van de Tweede Kamer met betrekking tot Europese voorstellen verder versterkt worden?

Die vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse algemeen overleg informatievoorziening op donderdagmiddag 12 april.

Rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen in eerste termijn namens de commissie inbreng leveren waarna minister van Buitenlandse Zaken Blok zal reageren op de naar voren gebrachte (aandachts)punten.

12/04: Algemeen overleg informatievoorziening

Hervorming Verkiezingsakte besproken

Op woensdagmiddag 11 april overleggen de woordvoerders Europa met minister Blok van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken op 17 april 2018.

Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn onder andere de situatie van de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie het uitbreidingspakket presenteren, waaronder de voortgangsrapportages over de (potentiële) kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan en Turkije.

11/04: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 april 2018

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op 5 april spreken de Europa-woordvoerders tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over het vervolg van het transparantie-initiatief van de rapporteurs. Daarnaast spreken  de leden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor de diverse beleidsterrein zoals defensie, landbouw en sociale zaken. De commissie zal in april een rondetafelgesprek over de Brexit in de Kamer organiseren.

05/04: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Schriftelijke inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018 zal er een schriftelijk overleg plaatsvinden. Gelet op het verslag van de vorige Raad inzake cohesiebeleid zal er waarschijnlijk gesproken worden over de prioriteiten van het beleid, de verdeling van middelen en hoe het beleid beter te communiceren.

04/04: Schriftelijke Inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018

Commissie spreekt met Permanent Vertegenwoordiger over Europese actualiteiten

Op donderdag 29 maart spreekt de commissie Europese Zaken in een openbare vergadering met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (PVEU), de heer Robert de Groot. De heer De Groot is sinds mei 2017 werkzaam als PVEU in Brussel. 

Het gesprek zal zich toespitsen op Europese actualiteiten waarbij de heer De Groot zijn ervaringen en observaties sinds zijn aantreden in Brussel met de commissie Europese Zaken zal delen.

29/03: Gesprek met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie over Europese actualiteiten

Staat van de Europese Unie

Op maandag 26 maart spreken de woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Staat van de Europese Unie tijdens een notaoverleg in de plenaire zaal. Bijzonderheid aan dit debat is ook dat er diverse Nederlandse leden van het Europees Parlement aanwezig zullen zijn.

26/03: Notaoverleg ‘Staat van de Europese Unie’

Pagina's

Abonneren op RSS - Europese Zaken