Financiën

Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Op dinsdag 1 december organiseert de commissie voor Financiën haar inbreng van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie (BNC-fiche) van het actieplan van de EU voor een douane-unie. In het actieplan wil de Commissie komen tot een verlaging van kosten en administratieve lasten door een vereenvoudiging door te voeren in de vorm van een één-loket systeem. Hiermee moet de import en export op meer gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd om kosten te besparen.

01/12: Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Op vrijdag 20 november organiseert de commissie voor Financiën een Schriftelijk Overleg over de nieuwe Europese plannen voor een kapitaalmarktenunie. De Europese Commissie wil de komende drie jaar met een reeks voorstellen komen die het makkelijker moeten maken om over de grens te beleggen en te investeren en voor bedrijven om direct financiering op te halen op de kapitaalmarkten. De commissie zal in aanloop naar het Schriftelijk Overleg een technische briefing ontvangen van de Europese Commissie.

20/11: Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Op woensdag 30 september vindt het maandelijkse algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad plaats. Deze Raad zal vooral in het teken staan van de vormgeving van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Dit is het grootste fonds binnen het Europese herstelplan “Next Generation EU” waarmee de Europese Commissie geld zal lenen op de kapitaalmarkten om de lidstaten te ondersteunen in het herstel van de COVID-19 crisis. Daarnaast staat een eerste bespreking van een aantal nieuwe initiatieven op de agenda gericht op digitale financiën en de kapitaalmarktenunie.

30/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 5-6 oktober 2020

Actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Op 18 september is de inbreng van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met minister Hoekstra van Financiën over het nieuwe Europese actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel van Europa. In dit actieplan liggen 25 actiepunten voor die de Commissie in de komende drie jaar zal introduceren om de regels te vereenvoudigen en administratieve lasten hiermee te verminderen en om te zorgen dat belastingdiensten goed in staat zijn de belastinggrondslag te behouden.

18/09: Schriftelijk overleg actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel van Europa

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Op woensdag 9 september spreekt de commissie voor Financiën met de minister in het kader van het maandelijkse Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad. In het debat zal worden stilgestaan bij de stand van zaken ten aanzien van de Europese beleidsrespons in het kader van de COVID-19 situatie, de staat van de bankenunie en daarnaast staan enkele thematische discussies op de agenda zoals rondom de politieke economie van de introductie van structurele hervormingen in lidstaten. Tot slot staat op de agenda de wijzigingen van de Europese begroting 2020 en de eerste ontwerpbegroting van 2021.

09/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 september 2020

Schriftelijk overleg Voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Op donderdag 2 juli is de inbreng van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën over het bnc-fiche ten aanzien van het actieplan tegen witwassen en terrorismefinanciering. In het actieplan stelt de Europese Commissie dat het de komende tijd wil toewerken naar harmonisatie van de regelgeving en in 2021 met een voorstel zal komen voor een Europese toezichthouder tegen witwassen. Het kabinet is positief over deze agenda en riep eerder al op met gelijkgestemde landen om een verdiepingsslag te maken in de Europese aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering.

02/07: Schriftelijk overleg Voorkoming witwassen en financieren terrorisme

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Op dinsdag 30 juni debatteren de leden van de commissie voor Financiën met de minister in aanloop naar de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad op 9 en 10 juli 2020. Op de agenda staat het economische herstel na COVID-19 crisis en het Europese herstelpakket dat onlangs is gepresenteerd. Daarnaast zal de Eurogroep spreken over een nieuwe expertrapport over de kapitaalmarktenunie, een nieuwe voorzitter kiezen en de convergentierapporten bespreken van landen die nog niet zijn toegetreden tot de eurozone.

30/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 9-10 juli 2020

Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin

Op maandag 8 juni spreekt de commissie voor Financiën met minister Hoekstra in aanloop naar de Eurogroep en Ecofinvergadering. Op de agenda staan het herstelpakket dat door de Europese Commissie is gepresenteerd om de EU uit de economische problemen te houden in verband met Corona. Daarnaast zal gesproken worden over de uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Tot slot staat bankentoezicht op het programma evenals het verscherpte toezicht op Griekenland.

08/06: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin d.d. 9 juni

Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin

Op donderdag 12 maart spreekt de Commissie voor Financiën met minister Hoekstra in het kader van de maandelijkse Eurogroep/Ecofinraad. Er zal gesproken worden over de meest recente ontwikkelingen rondom het COVID19-virus en de economische gevolgen hiervan voor de EU. Daarnaast zal de Eurogroep proberen het langlopende dossier van hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme af te ronden en zal er gesproken worden over het evaluatierapport van Griekenland in het kader van post-programma surveillance.

12/03: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin d.d. 16-17 maart 2020

Pagina's

Abonneren op RSS - Financiën