Justitie & Veiligheid

Commissie J&V stelt vragen over voortgang EU-migratiepact

Op 28 en 29 januari vergaderen de Europese migratieministers met elkaar over de hervormingen van het asielbeleid en over de toekomst van Schengen. Er zal vooral worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het EU-migratiepact. De commissie voor Justitie en Veiligheid voerde op maandag 25 januari schriftelijk overleg over deze EU-bijeenkomst.

25/01: Schriftelijk overleg EU-migratiepact

Commissie J&V stelt vragen over voortgang EU-migratiepact

Op 28 en 29 januari vergaderen de Europese migratieministers met elkaar over de hervormingen van het asielbeleid en over de toekomst van Schengen. Er zal vooral worden gesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het EU-migratiepact. De commissie voor Justitie en Veiligheid voerde op maandag 25 januari schriftelijk overleg over deze EU-bijeenkomst.

25/01: Schriftelijk overleg EU-migratiepact

Commissie J&V spreekt met Europarlementariers over asielhervormingen

Op donderdag 14 januari voeren de migratiewoordvoerders van de commissie J&V een gesprek met Europarlementariërs over de Europese asielhervormingen. Het gaat om de Nederlandse Tineke Strik en de Franse Fabienne Keller. Zij leiden onderhandelingen over deelonderwerpen binnen het migratiepact, namelijk de terugkeerrichtlijn en procedureverordening. De commissie wil met hen van gedachten wisselen over de EP-inzet en de Nederlandse inzet op deze dossiers.

14/01: Gesprek over asielhervormingen

Commissie J&V bereidt Migratieraad voor

Op donderdag 10 december voert de commissie Justitie en Veiligheid een schriftelijk overleg over de agenda van de EU-migratieraad. Op 14 december vergaderen de Europese migratiebewindspersonen over voorstellen om het asielbeleid te hervormen. De commissie Justitie en Veiligheid zal schriftelijk overleg voeren over de geannoteerde agenda, die verder ook ingaat op datasystemen en samenwerking op het gebied van terugkeer.

10/12: Schriftelijk overleg Migratieraad dd 14 december 2020

Algemeen overleg Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

De JBZ-raad  (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) is deze keer opgeknipt in een justitiedeel dat op woensdag 2 december plaatsvindt en een asiel- en migratiedeel dat op maandag 14 december zal plaatshebben. Tijdens het Justitie-deel spreken ministers onder meer over een Duits plan voor een  Europees Politie-Partnerschap dat beoogt praktische samenwerking te vergemakkelijken tussen politiemensen in zaken waarbij grensoverschrijdende elementen betrokken zijn.

01/12: Algemeen overleg JBZ-Raad dd 2 december 2020

Kamer bespreekt EU-migratiepact

Vorige week presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw EU-migratiepact. Op basis van dat pact moeten lidstaten veel meer samenwerken op het gebied van terugkeer van uitgeprocedeerde migranten en de opvang van asielzoekers. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt over deze voorstellen tijdens het notaoverleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van dinsdag 6 oktober 2020. Tijdens de Raad, die op donderdag en vrijdag is, zullen de Europese bewindspersonen voor migratiebeleid een eerste gedachtewisseling houden.

06/10: Notaoverleg EU-migratiepact
Abonneren op RSS - Justitie & Veiligheid