Justitie & Veiligheid

Overleg over agenda JBZ-Raad

Het algemeen overleg op 31 mei betreffende de justitieonderwerpen op de agenda van de JBZ Raad van 4-5 juni zal onder meer ingaan op het zeer recent verschenen wetgevend voorstel voor het vasthouden en verkrijgen van binnen of buiten de EU opgeslagen elektronische gegevens die kunnen dienen als bewijsmateriaal (“e-evidence”). Ook staan de laatste ontwikkelingen rond de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) op de agenda. Het EOM zal zich richten op de aanpak van fraude met EU-gelden.

31/05: Algemeen overleg JBZ-Raad van 4 en 5 juni 2018

Albanese ministers spreken over rechtsstaat en justitie

De commissie Justitie en Veiligheid ontvangt op dinsdag 22 mei twee Albanese ministers over een gesprek over justitiële hervormingen, de staat van de rechtsstaat en de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie in Albanië. Minister van Binnenlandse Zaken Gjonaj en minister van Justitie Xhafaj zullen de commissie informeren over de vorderingen op dit terrein. 

22/05: Bezoek Albanese ministers

Justitie- en asielwoordvoerders debatteren over aankomend EU-topoverleg

De commissie Justitie en Veiligheid bespreekt met minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Mark Harbers de JBZ-Raad die op 8 en 9 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt. Op de agenda staat onder meer de voortgang met de implementatie van het Europees Openbaar Ministerie. Verder beoogt het Bulgaars Raadsvoorzitterschap een akkoord te bereiken op de Richtlijn bestrijding  fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten.

07/03: Algemeen overleg JBZ-Raad op 8 en 9 maart 2018
07/03: Algemeen overleg JBZ-Raad op 8 en 9 maart 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Pagina's

Abonneren op RSS - Justitie & Veiligheid