Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU-Gezondheidsraad voorbesproken

Op woensdag 5 december vindt er een algemeen overleg EU-gezondheidsraad plaats. Het overleg dient als voorbereiding op de Europese gezondheidsraad van 7 december. Op de agenda staat onder andere de voortgang van een aantal dossiers zoals Health Technology Assessments (HTA’s),  Supplementary Protection Certificates (Aanvullende Beschermende Certificaten) en de toegankelijkheidsakte. Meer in het algemeen zal de Gezondheidsraad gewijd worden aan de toekomst van het Europees medicijnenbeleid en het meerjarig financieel kader.

05/12: Algemeen overleg Gezondheidsraad d.d. 7 december 2018

Informele Gezondheidsraad

Op 5 september vindt er een algemeen overleg Informele gezondheidsraad plaats. De commissie VWS zal in gesprek treden met de minister voor Medische Zorg, Bruins over Health Technology Assessments en de status van SPC's. Daarnaast zal men een gesprek voeren over vaccinatie in Europa en de inkomsten van het Europees Geneesmiddelenagentschap.

05/09: Algemeen overleg informele Gezondheidsraad

Informele Gezondheidsraad over geneesmiddelenbeleid

Op woensdag 18 april vindt er ter voorbereiding van de Informele Gezondheidsraad op maandag 23 april het algemeen overleg Informele Gezondheidsraad plaats.

Op die dag spreekt de commissie voor VWS over onder andere het geneesmiddelenbeleid, het stimuleren van gezonde voeding en de rol die volksgezondheid moet spelen in Europa in de toekomst.

18/04: Algemeen overleg informele Gezondheidsraad
Abonneren op RSS - Volksgezondheid, Welzijn en Sport