Volksgezondheid Welzijn en Sport

Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

De agenda voor de EU-Gezondheidsraad van 16 maart is nog niet precies bekend. Naar verwachting zal de bijeenkomst in het teken zal staan van een gedachtewisseling over het EU-kankerbestrijdingsplan, de drie wetgevende voorstellen voor de EU-Gezondheidsunie en de voortgang van de onderhandelingen over de verordening voor de evaluatie van gezondheidstechnologie. De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen de minister in een schriftelijk overleg op maandag 8 maart bevragen over de Nederlandse inzet op deze dossiers.

08/03: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad dd 16 maart 2021

Behandelvoorbehoud ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Op vrijdag 4 december leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg over het behandelvoorbehoud op het EU-voorstel voor een verordening inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Dit voorstel is onderdeel van het pakket voor de EU-Gezondheidsunie, waarin ook voorstellen worden gedaan voor de versterking van de mandaten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC).

4/10: Schriftelijk overleg Behandelvoorbehoud
Abonneren op RSS - Volksgezondheid Welzijn en Sport