Week 10

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg over stand van zaken Brexit

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken voert op dinsdag 5 maart schriftelijk overleg over de stand van zaken in het Brexitdossier. Vorige week ontving de Kamer een brief met overzicht van de voorbereidingen en maatregelen die het kabinet treft voor de Brexit, met name voor het scenario waarin er geen deal wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis.

Naar verwachting uiterlijk 12 maart zal het Britse Lagerhuis opnieuw stemmen over het concept-uittredingsakkoord inclusief eventuele aanpassingen of aanvullingen die de Britse regering nog met de EU27 weet overeen te komen. Als de deal opnieuw wordt verworpen, zal het no deal-scenario in stemming worden gebracht. Als ook die optie wordt verworpen, zal de Britse premier May een voorstel in stemming brengen om de Brexit-dag met enige maanden uit te stellen.

De Brexit-dag is nu voorzien op vrijdag 29 maart 2019. In de voorafgaande week (26-28 maart) zal de Kamer naar verwachting nog een plenair debat voeren over de Brexit en daarbij ook terugkijken op de Europese Raad van 21-22 maart. De beantwoording van het schriftelijk overleg kan bij dit debat worden betrokken.

  • 05/03: Schriftelijke inbreng stand van zaken Brexit

J&V-woordvoerders bespreken migratie naar Europa

Justitie & Veiligheid

Op 6 maart is er een periodiek algemeen overleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken met staatssecretaris Harbers. In Brussel zal gesproken worden over samenwerking met Noord-Afrikaanse landen, hervorming van het Europees asielstelsel en ontscheping van bootvluchtelingen in Europa. De migratiewoordvoerders zullen de staatssecretaris bevragen over de Nederlandse inzet.

In het algemene deel van de JBZ-raad zal onder meer over de verordening en richtlijn toegang tot elektronisch bewijs (“e-evidence”) gesproken worden, over een Commissiemandaat om met de VS te onderhandelen over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs en over de stand van zaken betreffende de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie waarvoor binnenkort de hoofdaanklager aangewezen zal worden.

  • 05/03: Algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019
  • 06/03: Algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

MFK en Strategische Agenda onderwerp van debat

Europese Zaken

Op dinsdag 5 maart spreken de woordvoerders Europese Zaken de informele Raad Algemene Zaken op 11 en 12 maart voor met de minister van Buitenlandse Zaken.

Op de agenda van deze extra informele Raad Algemene Zaken staan twee zaken. Ten eerste zal de voortgang in de onderhandelingen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 worden besproken. Ten tweede zal er een eerste voorbereiding zijn van de informele Europese Raad op 9 mei in Sibiu, Roemenië, waar input verzameld wordt voor de Strategische Agenda. Deze agenda voor de nieuwe zittingsperiode 2019-2024 zal formeel worden vastgesteld tijdens de Europese Raad in juni 2019.

Deze Strategische Agenda dient als basis voor de komende vijf jaar en is daarmee een belangrijk document bij de nieuw te vormen Europese Commissie. Speerpunten van het Nederlands kabinet zijn: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaat, en ten slotte een EU die Europese waarden en belangen in het buitenland veiligstelt.

  • 05/03: Algemeen overleg informele Raad Algemene Zaken d.d. 11 maart 2019

Schriftelijk overleg over stand van zaken Brexit

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken voert op dinsdag 5 maart schriftelijk overleg over de stand van zaken in het Brexitdossier. Vorige week ontving de Kamer een brief met overzicht van de voorbereidingen en maatregelen die het kabinet treft voor de Brexit, met name voor het scenario waarin er geen deal wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis.

Naar verwachting uiterlijk 12 maart zal het Britse Lagerhuis opnieuw stemmen over het concept-uittredingsakkoord inclusief eventuele aanpassingen of aanvullingen die de Britse regering nog met de EU27 weet overeen te komen. Als de deal opnieuw wordt verworpen, zal het no deal-scenario in stemming worden gebracht. Als ook die optie wordt verworpen, zal de Britse premier May een voorstel in stemming brengen om de Brexit-dag met enige maanden uit te stellen.

De Brexit-dag is nu voorzien op vrijdag 29 maart 2019. In de voorafgaande week (26-28 maart) zal de Kamer naar verwachting nog een plenair debat voeren over de Brexit en daarbij ook terugkijken op de Europese Raad van 21-22 maart. De beantwoording van het schriftelijk overleg kan bij dit debat worden betrokken.

  • 05/03: Schriftelijk overleg stand van zaken Brexit

Kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op 6 maart 2019 houdt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schriftelijk overleg naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit. De leden hebben vragen over het voorstel, dat gaat over het toepassen van een zekere coulance richting studenten en leeractiviteiten die al afgesproken zijn voordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt. De Europese Commissie is van mening dat in het geval van een no-deal Brexit negatieve effecten op leeractiviteiten, bijvoorbeeld door het wegvallen van studiepunten, voorkomen moeten worden.

  • 06/03: Schriftelijk overleg Kabinetsappreciatie Erasmus+

Voorbespreken Eurogroep/Ecofin

Financiën

Op donderdag 7 maart spreekt de commissie Financiën met de minister en de staatssecretaris in verband met de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 maart. Op de agenda staan onder andere het voorstel voor belasting op digitale diensten, de voortgang van hervormingen in Griekenland in het kader van post-programma surveillance en het nieuwe begrotingsinstrument voor de Eurozone. Ten aanzien van de belasting op digitale diensten zal de discussie zich richten op een recent Frans-Duits voorstel voor een belasting op online advertenties. Ook bij de discussie voor een nieuw begrotingsinstrument ligt een recent Frans-Duits voorstel voor.

  • 07/03: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 11 en 12 maart 2019

Kamerdelegatie neemt deel aan GBVB/GVDB conferentie in Boekarest

Buitenlandse Zaken

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal op donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019 deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU in Boekarest, Roemenië. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden Dijkstra (delegatieleider), Koopmans en De Vries en de Eerste Kamerleden Vlietstra en Schaap.

Tijdens de IPC overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat onder meer het Oostelijk Partnerschap, de Zwarte Zee-regio, de interactie tussen CARD, PESCO en het Europees Defensiefonds en de Westelijke Balkan. Tijdens een sessie over militaire mobiliteit zal de voorzitter van de vaste commissie voor Defensie, Aukje de Vries, op verzoek van het Roemeens parlement een speech geven. Nederland speelt een leidende rol in het verbeteren van militaire mobiliteit in Europa.

  • 07-08/03: IPC GBVB/GVDB

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 10

06/03: orienterend debat: EU-China - een strategische inventarisatie

06/03: Voortgangsrapport over de implementatie van de Europese migratie agenda
 

Raad

Agenda Raad week 10

- 04/03: Energieraad

- 05/03: Milieuraad

- 07-08/03: Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 10

Op 4 maart zijn er belangrijke stemmingen in de TRAN commissie over het einde van de omschakeling tussen zomer- en wintertijd en op 7 maart in de PECH commissie over pulsvisserij. 

Daarnaast vinden onder andere de volgende activiteiten plaats in het EP:

04/03: [TRAN] stemmingen over: gemeenschappelijke regels die zorgen voor elementaire luchtverbindingen en wegvervoer m.b.t. Brexit (voorlopig akkoord na triloog - nog te bevestigen), tijdslimiet voor de implementatie van speciale regels m.b.t. maximale lengte van cabines met betere aërodynamische prestaties, energie-efficiëntie en veiligheidsprestaties (voorlopig akkoord na triloog), veiligheidsbeheer van wegeninfrastructuur (voorlopig akkoord na triloog - nog te bevestigen), Europees maritiem éénloketsysteem (voorlopig akkoord na triloog - nog te bevestigen), minimumopleidingsniveau voor zeevarenden (voorlopig akkoord na triloog)

04/03: [AGRI] hoorzittingen over de impact van de digitale economie op de voedselketen en het GLB en over de evolutie van het prestatiekader in het GLB (doorlopend op 6 en 7 maart).

04/03: [CONT] stemming over onderzoek door OLAF naar de samenwerking met het EOM en de effectiviteit van OLAF-onderzoeken (verslag) en een debat over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen en de benodigde acties om EFSI tot een succes te maken (verslag).

04/03: [IMCO] stemming over het voorkomen van verspreiding van terroristische online inhoud (verslag)

04/03: [JURI] gedachtenwisseling en stemming over Brexit en EU-regels in civielrecht en internationaal privaatrecht.

07/03: [FEMM] interparlementaire commissiebijeenkomst: de macht van vrouwen in de politiek.

07/03: [AFCO] gedachtenwisseling over de terugtrekking van het VK uit de EU, stand van zaken door Verhofstadt (Brexit coordinator van het EP)

07/03: [PECH] stemming over het Europese Maritieme en Visserij Fonds (verslag)

07/03: [BUDG] stemming over de richtijnen voor het 2020 EU-budget - sectie III (verslag)