Week 11

Tweede Kamer

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 14 maart zal er een algemeen overleg Landbouw en Visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV Schouten. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 maart 2018. Hoog op de agenda staat de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er worden namelijk Raadsconclusies over het GLB op maandag 19 maart verwacht.

 • 14/03: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 19 maart 2018

Kabinetsreactie Transparantie in procedurevergadering

Europese Zaken

De leden van de commissie Europese Zaken spreken in de procedurevergadering op donderdag 15 maart over de behandeling van de kabinetsreactie op het rapport ‘Opening up closed doors: Making the EU more transparant for its citizens’ van rapporteurs Omtzigt (CDA) en Leijten (SP). Ook de behandeling van het EU-voorstel over het toetredingsperspectief voor landen in de Westelijke Balkan komt in deze vergadering aan de orde.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 15/03: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Brexit en Westelijke Balkan besproken

Europese Zaken

Op donderdag 15 maart spreken de woordvoerders van de commissie Europese Zaken met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken de heer Blok over de voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op dinsdag 20 maart aanstaande.

Belangrijkste punt op de agenda is de voorbereiding van de formele Europese Raad op 22 en 23 maart waarin gesproken zal worden over de vervolmaking van de interne markt, het Europees Semester en de voorbereiding van de Top die in mei 2018 plaatsheeft in de Bulgaarse hoofdstad Sofia over de aandacht voor de Westelijke Balkan vanuit de Europese Unie.

Daarnaast spreken de leden van de commissie Europese Zaken over de stand van zaken over de onderhandelingen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met speciale aandacht voor de concepttekst van het withdrawal agreement van de Europese Commissie die eind februari 2018 gepresenteerd is.

 • 15/03: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 20 maart 2018

Midden-Oosten en EU-strategie voor Irak

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken bereidt op donderdag 15 maart de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de minister van Buitenlandse Zaken voor. Op de agenda van deze RBZ, die op maandag 19 maart in Brussel is gepland, staan Syrië en Iran als bespreekpunten. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen onder voorzitterschap van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini de stand van zaken en actualiteiten in deze landen en in het Midden-Oosten doornemen. Ook is een gedachtewisseling voorzien over de ontwikkelingen in en de relatie met Oekraïne.

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een kabinetsbrief over de nieuwe EU-strategie voor Irak toegevoegd. Deze strategie beoogt de rol van de EU in Irak te versterken om de stabilisatie en wederopbouw van het land te ondersteunen. Nu ISIS vrijwel geheel verdreven is uit Irak komt het land in een transitiefase terecht. De EU wil meewerken aan deze transitie naar een stabiel Irak. Het kabinet beoordeelt de nieuwe EU-strategie als positief. Deze strategie past ook bij het kabinetsbeleid om intensiever met Irak samen te werken op het gebied van economische wederopbouw en migratie.

 • 15/03: Algemeen overleg Raad Binnenlandse Zaken d.d. 19 maart 2018

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie Week 11

 • 13/03: Voortgangsverslag EU agenda Migratie; Faciliteiten vluchtelingen Turkije; Herziening gemeenschappelijke visum code; Pakket Sociale Rechtvaardigheid; Bankenunie Pakket; Tweede voortgangsrapport actieplan niet-presterende leningen

Raad

Agenda Raad Week 11

 • 12/03: Eurogroep
 • 12/03: Raad voor Concurrentievermogen
 • 13/03: ECOFIN
 • 15/03: Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Europees Parlement

Acht landen van zwarte lijst belastingontwijking verwijderd

Op 28 februari 2018 vond een debat plaats in de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de verwijdering van verscheidene derde landen van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingendoeleinden, ook wel de zwarte lijst voor belastingontwijking genoemd. De lijst is onderdeel van het werk van de EU om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. Op 23 januari kondigde de Raad aan acht landen van de lijst te verwijderen op basis van toezeggingen op hoog politiek niveau van deze landen.

De meeste politieke groepen hekelden het intransparante proces op basis waarvan de landen van de lijst zijn verwijderd. Ook het feit dat dit gebeurt naar aanleiding van toezeggingen in plaats van concrete maatregelen stootte onder andere de EVP, S&D en de Groenen tegen de borst. Volgens de Raad doet zij haar best het proces rondom het vaststellen van de lijst zo transparant mogelijk te maken. Zo worden de landen die van de lijst zijn gehaald gevraagd hun toezeggingen te publiceren. ENF had kritiek op het feit dat de lijst onvolledig is en landen als Ierland, Luxemburg en Nederland buiten schot worden gehouden.

De lijst wordt minstens een keer per jaar bijgewerkt. De gedragscodegroep belast met het opstellen van de lijst kan echter op elk moment een wijziging voorstellen.

 • 28/02: Debat zwarte lijst belastingontwijking

Agenda Europees Parlement Week 11

 • 13/03: Verklaring Raad en Commissie richtlijn raamwerk toekomstige betrekkingen EU-VK; Gezamenlijk debat MFK en eigen middelen post-2020; Gezamenlijk debat Europees Semester
 • 14/03: Debat premier Portugal Toekomst Europa; Gezamenlijk debat CCTB en CCCTB; Debat tenuitvoerlegging verdragsbepalingen nationale parlementen; Debat Europass