Week 12

Tweede Kamer

Notaoverleg over Europese Raad

Europese Zaken

In verband met de Provinciale Statenverkiezingen voeren de woordvoerders Europese Zaken op maandag 18 maart een voorbereidend debat met de minister-president over de Europese Raad op 21 en 22 maart.

Belangrijk onderwerp op de agenda zal de stand van zaken zijn van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het eventuele uitstellen van de Brexitdatum. Naast de Brexit zal gesproken worden over de interne markt, de relatie tussen de EU en China en de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

 • 18/03: Notaoverleg Europese Raad

Studiebezoek Dublin en Ierse grens

Europese Zaken

Eén van de struikelblokken in de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, Verenigd Koninkrijk. Om zich een beeld te vormen van de problemen die de inwoners van de grensstreek ervaren brengen Brexit-rapporteurs Anne Mulder (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) een studiebezoek aan Dublin en de Iers/Noord-Ierse grens op 19 en 20 maart.

Zij zullen onder andere spreken met de Ierse minister verantwoordelijk voor Europese Zaken Helen McEntee en de voorzitter van de Ierse Senaatscommissie Brexit Neale Richmond.

 • 19-20/03: Studiebezoek rapporteurs Brexit

Democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken

Financiën

Op woensdag 20 maart organiseert de vaste commissie Financiën een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de kabinetsinzet bij de Europese Commissie Mededeling getiteld: ‘Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU’. In de Mededeling stelt de Europese Commissie voor om stapsgewijs op een beperkt aantal Europese belastingmaatregelen af te stappen van het unanimiteitsvereiste. Doordat unanimiteit vereist is kan één of enkele landen langdurig voorstellen blokkeren door met een veto te dreigen. Om over te stappen op meerderheidsbesluitvorming ten aanzien van belastingen is unanimiteit vereist.

In de brief van de minister van Financiën geeft hij aan weinig te zien in het voorstel van de Europese Commissie. Ook een meerderheid van de (aanwezige) Kamerleden bij het algemeen overleg over dit onderwerp in februari jl. toonde zich kritisch.

 • 20/03: Schriftelijk overleg Fiche: Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 12

 • 20/03: Het 18e voortgangsrapport over de Veiligheidsunie; Communicatie over de versterking van de Rechtsstaat binnen de EU - de stand van zaken en volgende stappen.

Raad

Agenda Europese Raad week 12

 • 18/03: Raad Buitenlandse Zaken
 • 18/03: Landbouw- en Visserijraad
 • 19/03: Raad Algemene Zaken
 • 21-22/03 Europese Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 12

 • 18/03 [INTA]: De stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen
 • 18/03 [BUDG]: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I; Vaststelling van het InvestEU-programma
 • 18/03 [EMPL]: Gedachtewisseling over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
 • 18/03 [ITRE]: Vaststelling van de Connecting Europe Facility; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Horizon Europa; Stemming over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
 • 18/03 [TRAN]: Openbare hoorzitting over de rol van de binnenwateren in het intermodaal vervoersysteem; Overeenkomst tussen de EU en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
 • 18/03 [JURI]: Subsidiariteit; Programma Justitie; Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
 • 18/03 [AFCO]: De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken; Het EU-concept voor een "green card"; Verkiezingen Europees Parlement, Europese partijen, Europese kiezers
 • 21/03 [REGI]: Gedachtewisseling met Marc Lemaître, DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling Europese Commissie; Gedachtewisseling met Leo Brincat, lid van de Europese Rekenkamer: er zijn maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken