Week 13

Tweede Kamer

Werkbezoek Frankfurt

Financiën

Op maandag 25 maart bezoekt de commissie Financiën de Europese instellingen in Frankfurt. De commissie zal in gesprek gaan met de voorzitter van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme van de bankenunie, de heer. Enria, experts van de toezichthouder voor pensioenen en verzekeringen (EIOPA), experts van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), lid van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) de heer Mersch en hoofdeconoom van de ECB de heer Praet. Het bezoek staat in het teken van de lange termijn gevolgen van het monetaire beleid, de toekomst van pensioenen en de financiële risico’s in de eurozone.

 • 25/03: Werkbezoek Frankfurt

Inbreng schriftelijk overleg informele Energieraad op 2 april 2019

Economische Zaken en Klimaat

De informele Energieraad op 2 april vindt plaats in Boekarest, onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: een gedachtewisseling over het toekomstig energiesysteem van de Europese Unie in 2050 en de ondertekening van een politieke verklaring over ‘Sustainable and Smart Gas Infrastructure for Europe.’ Ook zal een bijeenkomst plaatsvinden met de ministers van de landen van het Oostelijk Partnerschap over energie. De informele Energieraad op 2 april wordt in de Tweede Kamer voorbereid met een schriftelijk overleg tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van Economische Zaken en Klimaat op maandag 25 maart.

 • 25/03: Schriftelijk overleg informele Energieraad

Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

Op 3 april vindt de informele Raad voor Concurrentievermogen plaats in Boekarest. De informele Raad zal in het teken staan van Onderzoek. Op de agenda staan naar verwachting de innovatiekloof in het huidige Europese programma voor Onderzoek en Innovatie Horizon 2020, en de onderzoek- en innovatievraagstukken van de regio rond de Zwarte Zee. De informele Raad voor Concurrentievermogen wordt voorbereid in de Kamer door middel van een schriftelijk overleg op dinsdag 26 maart.

 • 26/03: Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

Parlementaire diplomatie

Financiën

Op dinsdag 26 maart ontvangt de commissie Financiën in de Tweede Kamer de Litouwse minister van Financiën Vilius Sapoka voor een gesprek. Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en onderwerpen gelieerd aan de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

 • 26/03: Ontvangst minister van Financiën van Litouwen

Technische briefing EU-actieplan kunstmatige intelligentie

Economische Zaken en Klimaat

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op basis van het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie het voorstel voor een EU-actieplan kunstmatige intelligentie prioritair verklaard. Naar aanleiding van het EU-actieplan zullen de lidstaten nationale strategische plannen over kunstmatige intelligentie opstellen.

Het Nederlandse strategische plan wordt naar verwachting in de eerste helft van 2019 gepresenteerd. Op 28 maart vindt een openbare technische briefing plaats door de Europese Commissie over het EU-actieplan en de gevolgen daarvan voor de nationale actieplannen.

 • 28/03: Technische briefing Europese Commissie over het EU actieplan kunstmatige intelligentie

Terugblik en brexitdebat

Plenair debat

Op donderdag 28 maart is het plenair debat met de minister-president gepland over de Europese Raad van vorige week, 21 en 22 maart. Eén van de hoofdonderwerpen van deze top was het verzoek van premier May van het Verenigd Koninkrijk om uitstel voor de Brexitdatum te krijgen.

In de conclusies van de Europese Raad in Artikel 50-verband is te lezen dat de regeringsleiders akkoord zijn gegaan met het uitstel: De Europese Raad stemt in met een verlenging tot en met 22 mei 2019, op voorwaarde dat het Lagerhuis volgende week het terugtrekkingsakkoord goedkeurt. Indien het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord volgende week niet goedkeurt, stemt de Europese Raad in met een verlenging tot en met 12 april 2019 en verwacht hij dat het Verenigd Koninkrijk hem vóór deze datum een te volgen koers ter overweging voorlegt.

 • 28/03: Plenair debat over de terugblik op de Europese Raad dd 21 en 22 maart en over de Brexit

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 13

 • 26/03: Communicatie over de versterking van de Rechtstaat in de EU; Commissieaanbevelingen over cyberveiligheid en 5G-netwerken; Communicatie over de modernisering van de organisatieprestaties van de
 • Commissie - resultaten en uitdagingen van het initiatief voor synergiën en efficiëntie en het toekomstige kader voor modernisering

Raad

Agenda Europese Raad week 13

 • 26-27/3: Informele Transportraad

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 13

 • 25/03: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
 • 26/03: Copyright in de digitale eengemaakte markt; stemming over de Europese Vredesfaciliteit; emissiestandaarden voor nieuwe passagiersvoertuigen en nieuwe lichte commerciële voertuigen
 • 27/03: Mededeling van de Raad en Europese Commissie over de Europese Raad van 21 en 22 maart; stemming over het mobiliteitspakket; interoperabiliteit tussen EU informatiesystemen
 • 28/03: Totstandbrenging van een kader om duurzame investeringen te faciliteren

Agenda Europees Parlement week 13

 • 25/03 [BUDG]: Voorstel voor een verordening van de Raad met maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de EU in 2019 in verband met Brexit; Gedachtewisseling over vastgoedbeleid
 • 25/03 [ITRE]: Stemming over de oprichting van het Europees Defensiefonds; vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027