Week 14

Tweede Kamer

Schriftelijke inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid

Europese Zaken

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018 zal er een schriftelijk overleg plaatsvinden. Gelet op het verslag van de vorige Raad inzake cohesiebeleid zal er waarschijnlijk gesproken worden over de prioriteiten van het beleid, de verdeling van middelen en hoe het beleid beter te communiceren.

  • 04/04: Schriftelijke Inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op 5 april spreken de Europa-woordvoerders tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over het vervolg van het transparantie-initiatief van de rapporteurs. Daarnaast spreken  de leden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor de diverse beleidsterrein zoals defensie, landbouw en sociale zaken. De commissie zal in april een rondetafelgesprek over de Brexit in de Kamer organiseren.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

  • 05/04: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 14

  • Wegens paasreces geen vergaderingen

Raad

Agenda Raad week 14

  • Wegens paasreces geen vergaderingen

Europees Parlement

Nationale parlementen bespreken verbetering subsidiariteitstoets

Maandag 26 maart 2018 vond in het Europees Parlement een COSAC-werkgroep van nationale parlementen plaats over de Task Force voor subsidiariteit, evenredigheid en ‘minder en efficienter optreden’, kortweg de Timmermans Task Force. Deze Task Force is begin dit jaar opgericht en bestaat naast de Europese Commissie uit 3 leden vanuit nationale parlementen en 3 leden vanuit het Comité van de Regio’s.

Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten van de Task Force en een aantal ingezonden stukken met aanbevelingen vanuit nationale parlementen, waaronder een brief vanuit de Nederlandse deelnemers aan de COSAC-werkgroep, werd besproken op welke wijze de procedure beschreven in protocol 2 van het Lissabon Verdrag verbeterd kan worden. Ook wordt besproken op welke beleidsterreinen besluitvorming zou kunnen worden herverdeeld van EU-niveau naar de lidstaten.

Over de praktische verbeteringen van de procedure waren parlementen het eens over onder andere het op informele wijze verlengen van de 8-wekentermijn voor de subsidiariteitstoets, het verlagen van de drempel voor de gele en oranje kaart-procedure en de noodzaak van een adequaat en tijdig antwoord van de Europese Commissie op subsidiariteitsbezwaren vanuit nationale parlementen. De discussie over herverdeling van beleidsterreinen staat echter in de kinderschoenen. Over het algemeen is er de wens om de huidige inrichting te verbeteren in plaats van het herverdelen van beleidsterreinen. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen door de Bulgaarse voorzitter Kristian Vigenin worden meegenomen naar de volgende vergadering van de Task Force op 27 april 2018.

Daarna zal de Task Force nog op 28 mei 2018 bijeenkomen. Mogelijk wordt er tijdens de plenaire COSAC-bijeenkomst op 17 juni 2018 nog een werkgroepbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp.  

  • 26/03: COSAC-werkgroep over de Task Force voor subsidiariteit

Agenda Europees Parlement week 14

  • Wegens groene week geen vergadering