Week 15

Tweede Kamer

Werkprogramma nieuwe Europese commissie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezoeken op maandag 8 april Brussel. Thema van het werkbezoek is een vooruitblik op het mogelijke werkprogramma van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie.

Er zullen gesprekken plaatsvinden met leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

  • 08/04: Werkbezoek Brussel door commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbespreking informele Cohesieraad

Europese Zaken

Op dinsdag 9 april 2019 bespreken de leden van de Commissie Europese Zaken schriftelijk met staatssecretaris Mona Keijzer de Nederlandse inzet voor de informele Cohesieraad op 12 april 2019. Op de agenda van de Raad staat een beleidsdebat over de prioriteiten van het cohesiebeleid in het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027.

Er zal van gedachte worden gewisseld over de ontwikkelingen in de voorbereidingen en onderhandelingen voor de nieuwe verordeningen. Zo zal er in worden gegaan op de uitkomsten van de eerste trilogen die hebben plaatsgevonden voor de gemeenschappelijke bepalingen voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de standpunten die het Europees Parlement heeft ingenomen voor het Interreg-programma en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  • 09/04: Schriftelijk overleg informele Cohesieraad van 12 april 2019

Plenair debat over Brexit

Plenair debat

Op woensdag 10 april spreken de woordvoerders Europese Zaken de Europese Raad die later op woensdag begint voor met minister van Buitenlandse Zaken Blok. Minister-president Rutte zal op deze Europese Raad het Nederlands kabinet vertegenwoordigen. Nadat het Britse Lagerhuis op vrijdag 29 maart 2019 opnieuw tegen goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord stemde, kondigde de voorzitter van de Europese Raad, de heer Donald Tusk, deze extra Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50) aan op 10 april 2019. De Europese Raad Artikel 50 stemde op 22 maart 2019 in met een verlenging tot en met 12 april 2019 indien het terugtrekkingsakkoord uiterlijk op 29 maart 2019 niet was goedgekeurd door het Britse Lagerhuis. Zolang er geen overeenstemming is over verdere verlenging van de artikel 50 VEU termijn zal het VK de EU op 12 april 2019 om 24:00 uur verlaten zonder terugtrekkingsakkoord.

  • 10/04: Plenair debat over Brexit

Landbouw-en Visserijraad: GLB, Brexit en oneerlijke handelspraktijken

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De Landbouw- en Visserijraad op 15 april zal in het teken staan van de voortgang van de onderhandelingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027, de Nationale Strategische Plannen voor het GLB en een debat over de landbouwaspecten van de strategische langetermijnvisie voor een klimaat neutrale economie. Op woensdag 10 april 2019 gaan de leden van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten in gesprek over de Nederlandse inzet voor de Landbouw- en Visserijraad. De leden zullen met de minister van gedachte wisselen over de voorbereidingen voor het GLB, de stand van zaken betreffende de Brexit-voorbereidingen het principeakkoord dat is bereikt tussen de Europese instellingen over de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen.

  • 10/04: Algemeen overleg Landbouw-en Visserijraad van 15 april 2019

Informele EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op donderdag 11 april 2019 vindt er een algemeen overleg plaats tussen de leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bruins in ter voorbereiding van de informele EU-Gezondheidsraad op 15 april 2019. De toegang tot geneesmiddelen, mede als gevolg van een eventuele no-deal Brexit, hepatitis en patiëntenmobiliteit zijn de drie onderwerpen die centraal staan voor de Raadsvergadering. Daarnaast zullen de leden met de minister in gesprek gaan over Europees aanbesteden in het sociaal domein en de aanbeveling van de Europese Commissie voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers.

  • 11/04: Algemeen overleg informele EU-Gezondheidsraad van 15 april 2019

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 15

10/4: publicatie mededeling over Betere Regelgeving - inventarisatie

Raad

Agenda Raad - week 15

8/4: Raad Buitenlandse Zaken

9/4: Raad Algemene Zaken

10-11/4: Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

11/4: Informele Raad Cohesiebeleid

14-15/4: Informele Gezondheidsraad

 

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 15

8/4 [LIBE]: debat over de uitbreiding van het mandaat van EUNAVFORMED operatie Sophia tot 30 september; stemmingen over het voorkomen van verspreiding van terroristische online content, standaarden en procedures in lidstaten voor terugkeer van illegale derdelanders, juridische samenwerking op criminele zaken tussen Eurojust en Denemarken.

8/4 [TRAN]: debat met Europees Commissaris Bulc over resultaten en toekomst van transportbeleid.

8/4 [CONT-IMCO]: hoorzitting over bestrijden douane fraude.

8/4 [AGRI]: debat over landbouwcomponent in onderhandelingen over handel; stemming over financiering, beheer en monitoring van gemeenschappelijk landbouwbeleid.