Week 15

Tweede Kamer

Rapporteurs bezoeken Brussel om Brexit

Europese Zaken

De rapporteurs op het dossier Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA), brengen op maandag 9 april een werkbezoek aan Brussel. Ook de leden Van Rooijen (50PLUS), Bisschop (SGP) en Azarkan (DENK) maken deel uit van de delegatie. Het doel van het bezoek is om meer inzicht te verkrijgen in de stand van de onderhandelingen over het uittredingsakkoord. Ook de ideeën en gedachten over de nieuwe handelsrelatie tussen EU en VK komen aan de orde in dit werkbezoek.

De leden spreken in Brussel met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (PV), de Ierse PV en de plaatsvervangend PV van het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese instellingen worden met een bezoek vereerd: in het Europees Parlement spreken de leden met rapporteur Guy Verhofstadt, bij de Europese Commissie met plaatsvervangend EU-onderhandelaar Sabine Weyand en bij de Raad met onderhandelaar Didier Seeuws. De bevindingen van de rapporteurs zullen worden verwerkt in een verslag.

 • 09/04: Werkbezoek aan Brussel inzake Brexit

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op  maandag 16 april 2018 vindt de Landbouw- en Visserijraad plaats. Daar voorafgaand vindt er in de commissie LNV een schriftelijk overleg plaats op woensdag 11 april 2018. Op de agenda van de Raad staat onder andere het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de mate van voortgang die is geboekt bij implementeren van de Raadsconclusies om voedselverspilling tegen te gaan. Ook zal er gesproken worden over de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de levensmiddelenketen en de nieuwe controleverordening.

 • 11/04: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Rusland en Westelijke Balkan op agenda Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op woensdag 11 april 2018 van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ). De RBZ vindt op 16 april 2018 plaats in Luxemburg en wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Op de voorlopige agenda van de RBZ staan Rusland, de Westelijke Balkan, Iran en de toekomst van externe financieringsinstrumenten.

Voor het algemeen overleg is ook het verslag van de RBZ van 19 maart 2018 geagendeerd. Tijdens deze Raad werd onder meer gesproken over Oekraïne, Syrië, Iran, het Koreaans schiereiland en Rusland. Tevens nam de RBZ een verklaring aan over de aanval in Salisbury.

 • 11/04: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 april 2018

Hervorming Verkiezingsakte besproken

Europese Zaken

Op woensdagmiddag 11 april overleggen de woordvoerders Europa met minister Blok van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken op 17 april 2018.

Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn onder andere de situatie van de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie het uitbreidingspakket presenteren, waaronder de voortgangsrapportages over de (potentiële) kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan en Turkije.

Tenslotte is een belangrijk onderdeel van deze Raad Algemene Zaken gewijd aan het onderwerp van de hervorming van de Verkiezingsakte die naar alle waarschijnlijkheid zal worden goedgekeurd.

Het algemeen overleg wordt live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer.

 • 11/04: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 april 2018

Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op donderdag 12 april komt Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, naar Den Haag voor een werkbezoek. In de Tweede Kamer zal ze met leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer spreken over drie  voorstellen die recent onder de noemer “sociale rechtvaardigheidspakket” door de commissie gepubliceerd zijn. Deze betreffen onder meer het instellen van een EU-arbeidsautoriteit die bij moet dragen aan een betere samenwerking van nationale arbeidsinspecties, en een richtlijnvoorstel gericht op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Tot slot is een aanbeveling gedaan voor betere  toegang tot sociale bescherming voor werknemers met name ook die met niet-reguliere arbeidscontracten. De aanbeveling stelt dat ook zelfstandigen (zzp-ers) toegang moeten krijgen tot sociale bescherming waarbij ze voor werkloosheid zelf de keuze moeten hebben om zich hiertegen al dan niet te verzekeren.

 • 12/04: Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Plenair debat uitvoering richtlijn bedrijfsgeheimen

Plenair debat

Op 12 april zullen EZK-woordvoerders met minister Wiebes van gedachten wisselen over deze Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Het uitgangspunt van de EU-richtlijn, Richtlijn (EU) 2016/943, die met dit voorstel wordt geïmplementeerd is de TRIPs-overeenkomst over bescherming van intellectueel eigendom in het handelsverkeer, waarin ook een bepaling over de bescherming van bedrijfsgeheimen in het handelsverkeer is opgenomen. De richtlijn preciseert dat een bedrijfsgeheim zelf niet valt onder het intellectueel eigendom. Daarmee zou een exclusief recht op deze informatie gecreëerd worden, wat vanwege het belang van innovatie en concurrentie niet wenselijk werd gevonden.

 • 12/04: Plenair debat uitvoering richtlijn bedrijfsgeheimen

Informatiepositie Tweede Kamer

Europese Zaken

Wat gaat er goed in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en waar kan de informatiepositie van de Tweede Kamer met betrekking tot Europese voorstellen verder versterkt worden?

Die vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse algemeen overleg informatievoorziening op donderdagmiddag 12 april.

Rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen in eerste termijn namens de commissie inbreng leveren waarna minister van Buitenlandse Zaken Blok zal reageren op de naar voren gebrachte (aandachts)punten.

Aan het einde van het algemeen overleg worden nieuwe afspraken gemaakt omtrent de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

 • 12/04: Algemeen overleg informatievoorziening

Commissie IenW wisselt van gedachten met Europarlementarier Gerbrandy

Infrastructuur en Waterstaat

Op 12 april 2018 vindt (van 15.00 tot 16.30 uur) een gesprek plaats tussen de commissie IenW en Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (ALDE, D66). Gerbrandy was rapporteur van de parlementaire enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) die ‘Dieselgate’ (het sjoemelen met software om emissiemetingen te manipuleren) onderzocht.

Op verzoek van de Tweede Kamer zal Gerbrandy vertellen over zijn ervaringen met Dieselgate en zal hij de relatie met het nieuwe EU-voorstel over CO2-emissies auto’s en busjes belichten: om te verkennen wat kan worden geleerd van Dieselgate, hoe herhaling kan worden voorkomen en om aspecten te benoemen die scherpere aandacht vergen bij de onderhandelingen over het EU-voorstel over CO2-emissies auto’s en busjes.

 • 12/04: Gesprek met Europarlementarier Gerbrandy

Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te gast in de Kamer

Europese Zaken

Op woensdag 11 april ontvangt de vaste commissie voor Europese Zaken de Tánaiste (Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel) van Ierland, de heer Simon Coveney in het kader van het sluiten van de Goede Vrijdagakkoord 20 jaar geleden. Ook zullen in het gesprek de verwachte gevolgen van de Brexit voor Ierland aan de orde komen, zoals de nieuwe grens van de interne markt. Daarnaast is de Ierse regering bezorgd over de stabiliteit van de regio  Noord-Ierland, waarover in het Goede Vrijdagakkoord afspraken zijn gemaakt.

Op donderdag 12 april ontvangt de commissie voor Europese Zaken ook de Duitse minister van staat en viceminister voor Europese Zaken Michael Roth. Omdat het geplande gesprek tussen de heer Roth en minister Blok niet heeft kunnen plaatsvinden tijdens het bezoek van de minister op 22 maart in Berlijn komt de heer Roth nu naar Nederland. Hij wil deze gelegenheid aangrijpen om met de woordvoerders Europese Zaken en leden van de Contactgroep Duitsland van gedachten te wisselen over de stand van zaken in de Europese Unie.

De Tweede Kamervoorzitter ontvangt op donderdag 12 april haar Franse ambtgenoot François de Rugy, de Voorzitter van de Assemblée Nationale. Met dit bezoek op uitnodiging van de  Kamervoorzitter worden de parlementaire banden tussen Frankrijk en Nederland verder versterkt. De heer De Rugy wordt onder anderen vergezeld door mevrouw Poletti, voorzitter van de Vriendschapsgroep, en de heer Anglade, ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken van de Assemblée. In de Tweede Kamer zal de delegatie ook spreken met leden van de Contactgroep Frankrijk en van de commissie Europese Zaken.

 • 11/04: Bezoek Simon Coveney, Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel van Ierland
 • 12/04: Bezoek Michael Roth, de Duitse minister van staat en viceminister voor Europese Zaken
 • 12/04: Bezoek François Rugy, Voorzitter van de Assemblée Nationale van Frankrijk

Europese Commissie

Agenda Commissie week 15

 • 11/04: Initiatieven transparantie en risicobeoordeling volgens de algemene levensmiddelenwetgeving; Voorstel verbetering EU-voedselvoorzieningsketen; Nieuwe deal voor consumenten

Raad

Agenda Raad week 15

 • 10/04: Informele Milieuraad
 • 11/04: Informele Milieuraad
 • 12/04: Raad Algemene Zaken (Cohesiebeleid)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 15

 • 09/04: [CONT] Financiële regels EU begroting; Integriteitsbeleid Commissie
 • 09/04: [ECON] Jaarverslag ECB 2017; Plaats van vestiging EBA
 • 12/04: [TRAN] Uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen EU
 • 12/04: [ENVI] Verslag lopende interinstitutionele onderhandelingen; Kwaliteit producten interne markt