Week 16

Tweede Kamer

De Nederlandse begroting in Europees perspectief

Financiën

Uiterlijk op 30 april moet Nederland, net als de andere EU-lidstaten, zijn rond 13 april verwachte Stabiliteitsprogramma (over de overheidsfinanciën) en Nationaal Hervormingsprogramma (over de uitvoering van het economisch beleid) inleveren bij de Europese Commissie. Deze programma's maken deel uit van de jaarlijkse cyclus van het Europees Semester, waarmee de lidstaten hun beleid op deze terreinen onderling afstemmen. Recent heeft het kabinet al aan de Kamer en aan Brussel gerapporteerd dat de overheidsschuld en het begrotingstekort ruim voldoen aan de EMU-normen.

De Raad van State schrijft als onafhankelijke begrotingsautoriteit een advies over het Stabiliteitsprogramma. Ook die rol vloeit voort uit het Europees Semester. De Raad zal de commissie Financiën in een besloten, dus niet publieke, technische briefing een toelichting komen geven.

 • 17/04: Besloten technische briefing Raad van State over het Stabiliteitsprogramma

Informeel overleg over digitale belasting

Financiën

De ministers van Financiën treffen elkaar binnenkort in Sofia. Veel lidstaten en de Europese Commissie hopen nog voor de Europese verkiezingen van 2019 een aantal heikele financiële dossiers te hebben afgerond, zoals de hervorming van de euro, het btw-stelsel, en het systeem voor de heffing van vennootschapsbelasting. Een deel daarvan zal ook bij dit overleg aan de orde komen. Het betreft een informele Raad, wat betekent dat het vooral een wat bredere discussie is waarbij geen besluiten vallen. 

De ministers zullen onder meer spreken over het vergemakkelijken van grensoverschrijdende investeringen in infrastructuur en bedrijven, de aanpak van belastingfraude en een effectievere belastinginning. Veel aandacht zal ook uitgaan naar het belasten van digitale platforms die op dit moment vrijwel geen belasting betalen, zoals Google, Facebook en Amazon. Hierover heeft de Europese Commissie recent voorstellen gepresenteerd die de steun hebben van een groot deel van de lidstaten.

Het overleg in Sofia zal met de Kamer worden voorbesproken op woensdag 18 april.

 • 18/04: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Informele Gezondheidsraad over geneesmiddelenbeleid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op woensdag 18 april vindt er ter voorbereiding van de Informele Gezondheidsraad op maandag 23 april het algemeen overleg Informele Gezondheidsraad plaats.

Op die dag spreekt de commissie voor VWS over onder andere het geneesmiddelenbeleid, het stimuleren van gezonde voeding en de rol die volksgezondheid moet spelen in Europa in de toekomst.

Op 31 januari 2018  publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor samenwerking op het gebied van Health Technology Assessment (HTA). Dit voorstel werd door de commissie VWS prioritair verklaard en zal in het algemeen overleg voor het eerst met minister Bruins besproken worden.

 • 18/04: Algemeen overleg informele Gezondheidsraad

Inkomend EU-Voorzitterschap Oostenrijk

Europese Zaken

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek Brexit spreekt de commissie Europese Zaken op donderdag 19 april met de Oostenrijkse ambassadeur in Nederland, mevrouw Mariaheide Gürer, over de inzet voor het inkomend EU-voorzitterschap door Oostenrijk. Oostenrijk zal van 1 juli tot en met 31 december 2018 de voorzitter van de Raad van de Europese Unie zijn.

Onderwerpen van gesprek zijn naar verwachting onder andere de planning en prioriteiten van het Oostenrijkse EU-Voorzitterschap, transparantie, Brexit en het Meerjarig Financieel Kader. Mogelijk komt ook de Westelijke Balkan en de positie van Oostenrijk daarin aan de orde. De commissie  Europese Zaken zal in het meireces een werkbezoek afleggen aan Servië, Montenegro en Albanië. De Westelijke Balkan is een van de prioriteiten van Oostenrijk.

 • 19/04: Gesprek met Ambassadeur Gürer, Oostenrijk

Kamerleden informeren zich over Brexit

Europese Zaken

Op donderdag 19 april spreken de woordvoerders Europese Zaken in vier ronden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit rondetafelgesprek volgt op een werkbezoek naar Brussel dat de rapporteurs Brexit, Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) op maandag 9 april aflegden, samen met drie andere leden van de commissie Europese Zaken.

Tijdens het rondetafelgesprek spreken de leden met politiek wetenschappers zoals professor Van Elsuwege van de Universiteit van Gent, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die geraakt worden door de Brexit en met vertegenwoordigers van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd van de Britten in de Europese Unie.

Het rondetafelgesprek zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

 • 19/04: Rondetafelgesprek Brexit

Europese Commissie

Agenda Commissie week 16

 • 16/04: Uitbreidingspakket; Veiligheidsunie; 14e voortgangsrapport veiligheidsunie; Voorstellen economisch beleid EU-Japan; Voorstellen vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Singapore; Initiatief bescherming klokkenluiders

Raad

Agenda Raad week 16

 • 16/04: Landbouw- en Visserijraad
 • 16/04: Raad Buitenlandse Zaken
 • 17/04: Raad Algemene Zaken
 • 17/04: Informele Raad Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Volksgezondheid (sociaal beleid)
 • 18/04: Informele Raad Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Volksgezondheid (sociaal beleid)
 • 19/04: Informele Energieraad

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 16

 • 16/04: Behandeling broeikasgasemissies
 • 17/04: Debat president Frankrijk Toekomst van Europa; Stemming statuut en financiering Europese politieke partijen; Jaarverslag 15/16 subsidiariteit en proportionaliteit
 • 18/04: Integriteitsbeleid Commissie; Tenuitvoerlegging Verdragspalingen nationale parlementen

Milieu centraal bij plenaire vergadering Europees Parlement

Op maandag 16 april worden de Europarlementariërs weer in Straatsburg verwacht. In de plenaire sessie zal milieu meerdere keren aan orde komen. Zo zal het debat aanvangen met een gecombineerde behandeling over broeikasgasemissies. Tijdens dit debat zal het verslag van het Nederlandse EP-lid Gerbrandy worden besproken over de jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen van de overeenkomst van Parijs te voldoen. Tevens zal er gedebatteerd en gestemd worden over rapportages betreffende verpakking en verpakkingsafval, autowrakken, afgedankte batterijen en accu's, afvalstoffen en het storten van afvalstoffen.

Naast de milieuonderwerpen zal er ook gesproken worden over Cambridge Analytica, Facebook en gegevensbescherming en zal er gestemd worden over een resolutie inzake de benoeming van de heer Selmayr als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Ook wordt gestemd over het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en worden de jaarverslagen van 2015/2016 over subsidiariteit en evenredigheid besproken. Over het rapport van europarlementslid Rangel over de implementatie door nationale parlementen van het EU-verdrag zal worden gedebatteerd en gestemd.

Tot slot is de Franse president Macron uitgenodigd voor het debat over de toekomst van Europa.

 • 16/04-19/04: Plenaire vergadering Europees Parlement in Straatsburg