Week 16

Tweede Kamer

Presentatie rapport Clingendael

Europese Zaken

Op woensdag 17 april presenteert instituut Clingendael het rapport over de Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie dat is uitgevoerd in opdracht van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer.

De commissie Europese Zaken wilde in kaart brengen hoe (ervarings)deskundigen uit andere EU-lidstaten de Nederlandse belangenbehartiging in de EU evalueren. Aanleiding voor het onderzoek zijn de veranderingen die de EU momenteel doormaakt, zoals het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Namens de commissie Europese Zaken is het onderzoek begeleid door de leden Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP).

  • 17/04: Presentatie rapport Clingendael

Inbreng PIF-richtlijn

Justitie & Veiligheid

Deze week kunnen woordvoerders van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid inbreng leveren voor het verslag betreffende het wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van richtlijn (EU) 2017/1371 (‘PIF-richtlijn’).

De richtlijn ziet op maatregelen voor de strafrechtelijke bestrijding van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad en bouwt voort op het PIF-verdrag uit 1995 en de daarbij behorende protocollen.

  • 18/04: Inbreng verslag PIF-Richtlijn

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 16

15/4: publicatie van mededeling inzake betere regelgeving - inventarisatie (eerder voorzien op 10/4 maar nog niet gepubliceerd).

16/4: publicatie over efficientere wetgeving op social beleid: identificatie van terreinen voor besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid.

16/4: publicatie Latijns Amerika strategie.

Raad

Agenda Raad week 16

15/4: Raad Landbouw en Visserij

14-15/4: informele Raad ministers van Gezondheid

15-16/4: informele Raad ministers van Cultuur

 

Uitkomsten Europese Raad inzake Brexit

De Europese Raad heeft tijdens de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad (Artikel.50) op 10 april 2019 besloten om een extra verlenging van de termijn bedoeld in artikel 50, lid 3, VEU goed te keuren. De Europese Raad stemt in met een verlenging die het mogelijk moet maken het terugtrekkingsakkoord te ratificeren met uiterste datum vastgesteld op 31 oktober 2019. Tevens is het Verenigd Koninkrijk als EU-lidstaat verplicht zolang het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 22 mei geratificeerd is, om de verkiezingen voor het Europees Parlement te houden. Indien het Verenigd Koninkrijk zich niet houdt aan die verplichting, zal de terugtrekking per 1 juni 2019 in werking treden.

De Europese Raad benadrukt ten eerste het belang dat het normale functioneren van de Europese Unie en dat haar instellingen niet mogen worden ondermijnd door de verlenging. Ten tweede dat het uitstel niet bedoeld is om de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen te openen. Bij wijziging van het standpunt van het Verenigd Koninkrijk is de Europese Raad bereid de politieke verklaring over de toekomstige betrekking te bezien in overeenstemming met de in zijn richtsnoeren en verklaringen vervatte standpunten en beginselen, mede wat betreft de territoriale werkingssfeer van de toekomstige betrekkingen.

Deze Europese Raad werd op woensdag 10 april voorbereid middels een plenair debat waarbij minister van Buitenlandse Zaken Blok het kabinet vertegenwoordigde. Premier Rutte was al voor voorbesprekingen van de Europese Raad afgereisd naar Brussel.

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 16

Deze week is de laatste week dat het Europees Parlement in zitting is. Vanaf volgende week begint het verkiezingsreces voor de leden van het Europees Parlement. Activiteiten deze week zijn onder andere:

Plenair:

15-16/4: ECON - debat en stemmingen over EU-wetgeving inzake collectieve investeringsfondsen, bank hervormingen, Europees toezicht en een Commissie verklaring over het niet aannemen van een EU belasting op digitale diensten.

16/4: EMPL - debat en stemmingen over transparante en voorspelbare werkomstandigheden in de EU, Europese Arbeidsautoriteit

16/4: PECH - behoud van visbronnen en bescherming van marine ecosystemen door technische maatregelen.

16/4: LIBE - stemmigen over interoperabiliteit tussen EU informatiesystemen inzake grenzen en visa en politie- en juridische samenwerking, asiel en migratie;  Europees netwerk van immigratie verbindingspersonen.

16-17/4: ITRE - debat en stemmingen over Horizon Europa programma. 

17/4: debat met de minister-president van Letland over de toekomst van Europa.

17/4: ECON - stemmingen over Fiscalis programma voor samenwerking op belastingen, 

17/4: ENVI - stemmingen over het milieu en klimaat actie programma LIFE

17/4: LIBE - debat en stemmingen over de Europese Grens en Kustwacht, de visa code, stemmingen over het protocol EU-Denemarken inzake asielaanvragen en Eurodac, verspreiding van terroristische online content

17-18/4: ENVI - debat en stemmingen over CO2 uitstoot van zware vrachtwagens, promotie van schone en energie efficiente voertuigen

17-18/4: debat en stemmingen over ITRE - Europees Defensie Fonds

Verder legt de Europese Commissie en de Europese Raad volgende week verklaringen af over de rechtsstatelijkheid in Roemenie (15/4), integriteit van Europese verkiezingen en dreiging van cyber security (16/4), Europese Raad en de terugtrekkingsovereenkomst met het VK (17/4) en over een Europees raamwerk over endocrine disruptoren (18/4)

Op commissieniveau:

15/4: EMPL - stemming over coördinatie sociale zekerheidssystemen (onder voorbehoud)

15/4: CONT/JURI - aanstellingsprocedures in EU instituties

16/4: ENVI - gesprek met Greta Thunberg, klimaatactivist.

17/4: AFET/DEVE - presentatie Mogherini over de Mededeling inzake Latijns Amerika en de Cariben.