Week 17

Tweede Kamer

Informele Defensieraad in Sofia

Defensie

Voordat minister van Defensie Bijleveld op 4 en 5 mei deelneemt aan de informele Defensieraad in Sofia, debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdagochtend 25 april. Naar verwachting staan de permanent gestructureerde samenwerking (PESCO), het Europees Defensieagentschap (EDA), crisismanagement en een Frans voorstel voor een “European intervention initiative” op de agenda. Zodra de Kamer de brief over de Nederlandse inzet voor deze informele Raad heeft ontvangen, is deze na te lezen op www.tweedekamer.nl.

Aan de agenda van het algemeen overleg is tevens een brief van de regering toegevoegd over de gevolgen van de Brexit op het terrein van Defensie. Deze brief is door de commissie Defensie gevraagd om meer inzicht te verkrijgen in de voorbereidingen die het ministerie momenteel treft om de Brexit-gevolgen voor Nederland op defensieterrein in goede banen te leiden.

 • 25/04: Algemeen overleg Informele Defensieraad

Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op woensdag 25 april vindt in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg plaats gewijd aan het behandelvoorbehoud dat is ingesteld op het EU-voorstel tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Doel van een behandelvoorbehoud is de Kamer in staat te stellen om vroegtijdig het politieke belang van een nieuw EU-voorstel met het kabinet te bespreken en informatieafspraken te maken waarmee de Kamer zicht kan houden op de verdere onderhandelingen in Brussel.

De Europese Arbeidsautoriteit zal zich naar verwachting vooral gaan richten op het bevorderen van grensoverschrijdende operationele samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties. Dit om tot een betere handhaving van EU-regels op het vlak van arbeidsmobiliteit te komen en fraude te voorkomen en bestrijden.

 • 25/04: Algemeen overleg Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit

Kamerleden spreken met Nederlandse EHRM-rechter

Veiligheid en Justitie Binnenlandse Zaken en Europese Zaken

Sinds april 2017 is Jolien Schukking de Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Om nader kennis te maken spreken leden van de vaste commissies Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Europese Zaken met haar op woensdag 25 april. Mevrouw Schukking zal de leden een introductie geven over haar werk en bijpraten over een aantal algemene ontwikkelingen binnen het EHRM.

 • 25/04: Kennismakingsgesprek Nederlandse rechter in het EHRM

Gesprek met de ambassadeurs van Albanie en Servie

Europese Zaken

Op donderdag 26 april spreekt de commissie Europese Zaken met de ambassadeur van Servië, Zijne Excellentie Petar Vico, en de ambassadeur van Albanië, Hare Excellentie Adia Sakiqi, Onderwerp van gesprek is de mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid die deze week is gepubliceerd. Daarin beveelt de Europese Commissie aan om de EU-toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaat Albanië te openen. Met kandidaat-lidstaat Servië wordt reeds onderhandeld door de Europese Unie.

Tevens bereidt de commissie met dit gesprek haar werkbezoek aan de Balkanregio voor. Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie uit de commissie een bezoek aan Albanië, Montenegro en Servië voor gesprekken met ministers en parlementsleden over de voorbereidingen op een mogelijk EU-lidmaatschap.

 • 26/04: Gesprek met de ambassadeurs van Albanië en Servië

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 26 april spreken de leden van de commissie Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de door de Franse president Macron voorgestelde maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie. De minister van Buitenlandse Zaken verzoekt de Kamer en in het bijzonder de commissie Europese Zaken om aan dit Franse initiatief invulling te geven in Nederland.

Daarnaast spreken de woordvoerders over de nieuw ontvangen Europese voorstellen en over het uitnodigen van de Nederlandse ambassadeur in Wenen ter voorbereiding van het Oostenrijks EU-voorzitterschap dat op 1 juli 2018 begint en tot het einde van het jaar duurt.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 26/04: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Commissie week 17

 • 25/04: Oriëntatiedebat MFK; Digitale interne markt; Verwezenlijken digitale eengemaakte markt; EU-bedrijfsrechtpakket; Voorstel aanbeveling Raad versterkte samenwerking vaccin vermijdbare ziekten

Raad

Agenda Raad week 17

 • 23/04: Informele EU Gezondheidsraad
 • 24/04: Internationale ministeriële bijeenkomst over Syrië
 • 25/04: Internationale ministeriële bijeenkomst over Syrië
 • 27/04: Eurogroep
 • 27/04: Informele ECOFIN
 • 28/04: Informele ECOFIN

Europees Parlement

In debat met President Macron

Op dinsdag 17 april 2018 kwam de Franse president Emmanuel Macron langs in Straatsburg om in debat te gaan met het Europees Parlement over de toekomst van Europa. President Macron herhaalde veel van zijn Sorbonne-toespraak uit september 2017. Europese democratie en Europese soevereiniteit waren terugkomende termen, daarnaast pleitte hij voor een sterk en verenigd Europa dat dicht bij de burgers staat. Tevens bevestigde president Macron het belang van het raadplegen van burgers (‘maatschappelijke consultaties’), een plan dat diezelfde dag in Frankrijk werd gelanceerd. Wat het MFK betreft, is Frankrijk bereid zijn eigen bijdrage voor een begroting te verhogen.

De aanpak van president Macron werd door ALDE, EVP en S&D gesteund. ECR herhaalde de visie van een hervormde en minder geïntegreerde EU. De Groenen waren kritisch over aspecten van het binnenlandse beleid van Frankrijk en EFDD en ENF bevestigden hun euro-sceptische visie.

 • 17/04: In debat met President Macron

Cambridge Analytica en Facebook

Tevens was er veel aandacht voor het debat over Cambridge Analytica en Facebook. In het Europees Parlement heerste een grote mate van verontwaardiging over het misbruik van gegevens. De Europarlementariërs willen dat Mark Zuckerberg verantwoording komt afleggen, de CEO van Facebook is reeds uitgenodigd voor een hoorzitting met vier verschillende commissies.

Daarnaast wil het Europees Parlement meer regels en hoge boetes. Er wordt geschetst dat technische bescherming waardoor tracking alleen mogelijk is met toestemming van de gebruiker noodzakelijk is. Tevens vindt men dat er iets gedaan moet worden aan het business model waarin bedrijven geld verdienen door gegevens te verkopen.

Momenteel wacht het Europees Parlement op de ePrivacy- verordening, waarvan de Raad aangeeft dat het een prioritair dossier is. De Commissie is het eens met wat er door de Europarlementariërs naar voren is gebracht. Zij benadrukt dat Europese burgers het recht hebben om beschermd te worden.

 • 18/04: Cambridge Analytica en Facebook besproken

Agenda Europees Parlement week 17

 • 24/04: [AGRI] Ontmoeting met nationale parlementen "Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020"
 • 24/04: [JURI] Gedachtewisseling met Frans Timmermans, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest
 • 25/04: [AFCO] Algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2019; De terugtrekking van het VK uit de EU; Europees burgerinitiatief; Interpretatie en uitvoering interinstitutioneel akkoord beter wetgeven
 • 25/04: [EMPL] Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
 • 25/04: [REGI] Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan
 • 26/04: [TAX3] Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel