Week 17

Tweede Kamer

Inbreng schriftelijk overleg 23 april - Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 2-3 mei

Economische Zaken en Klimaat

De commissie Economische Zaken en Klimaat voert op dinsdag 23 april schriftelijk overleg over de agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen. Op donderdag 2 en vrijdag 3 mei aanstaande vindt de informele Raad voor Concurrentievermogen plaats in Boekarest, Roemenië. De informele Raad staat in het teken van interne markt en industrie. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: de toekomst van de Europese interne markt en het industriebeleid, waarbij zal worden gesproken over een geïntegreerde aanpak voor het EU industriebeleid en betere implementatie en handhaving van regelgeving op de interne markt.

  • 23/04: Inbreng schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 2-3 mei

Gesprek met Noord-Macedonie over toetreding EU en NAVO

Europese Zaken

De commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken ontvangen op woensdag 24 april de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Macedonië, de heer Nikola Dimitrov. De minister brengt een bezoek aan Nederland en ook de Tweede Kamer om te spreken over het perspectief van zijn land op toetreding tot de NAVO en de Europese Unie. Nieuwe stappen in de toetredingsprocedures werden in het verleden geblokkeerd vanwege het naamsdispuut met Griekenland. Nu dat geschil is bijgelegd en een akkoord is bereikt over de nieuwe naam ‘Noord-Macedonië’ lijkt er een nieuw momentum te ontstaan.

Voor wat betreft de NAVO wordt het toetredingsverdrag in het kader van de parlementaire goedkeuringsprocedure momenteel behandeld door de commissie Buitenlandse Zaken. Waar het gaat om EU-lidmaatschap is Noord-Macedonië reeds kandidaat-lid; in juni zal de Raad van de Europese Unie een besluit nemen over het openen van toetredingsonderhandelingen. Daarvoor dient het land aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals voldoende voortgang in hervormingen van het openbaar bestuur, democratisch bestel, rechtsstaat en rechtspraak. Ook deze elementen zullen in het gesprek met de minister in de Kamer aan de orde kunnen komen.

  • 24/04: Gesprek met Noord-Macedonië

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 25 april van 9:30-10:15 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In verband met het plenaire debat over de informele Europese Raad dat om ‘s ochtends gepland staat is de procedurevergadering Europese Zaken vervroegd. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over het door de commissie Europese Zaken gevraagde onderzoeksrapport van Instituut Clingendael ’Weinig empathisch, wel effectief’: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie’. Ook spreken de woordvoerders over een voorgenomen werkbezoek op maandag 3 juni aan de Europese instellingen in Brussel.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 25/04: Procedurevergadering Europese Zaken

Strategische Agenda 2019-2024 besproken

Europese Zaken

Op donderdag 9 mei 2019 vindt een informele bijeenkomst van de Europese Raad (ER) plaats in Sibiu, Roemenië. Namens het kabinet zal minister-president Rutte deelnemen aan dit topberaad. In de Tweede Kamer wordt deze informele Europese Raad voorbesproken door de woordvoerders Europese Zaken door middel van een plenair debat met minister-president Rutte.

Tijdens de informele Europese Raad in Sibiu zal van gedachten worden gewisseld over de koers van de EU voor de komende jaren. De discussie over de toekomst van de EU vindt zijn weerslag in een zogenaamde Strategische Agenda 2019-2024.

Het kabinet heeft haar inzet met vijf prioriteiten voor de EU voor de komende jaren bekend gemaakt in de Kamerbrief voor de Staat van de Europese Unie 2019. Deze vijf prioriteiten van het kabinet voor de komende jaren zijn: 1) migratie, 2) veiligheid, 3) een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, 4) klimaat en ten slotte 5) een EU die Europese waarden en belangen in het buitenland veiligstelt.

  • 25/04: Plenair debat over de informele Europese Raad dd 9 mei 2019

Raad

Agenda Europese Commissie - week 17

Er zijn geen nieuwe publicaties van de Europese Commissie voorzien in week 17.

Agenda Raad - week 17

In week 17 vinden geen Raden van de EU of Europese Raden plaats.

25/4: top EU-Japan, waarbij de Europese Raad wordt vertegenwoordigd door Voorzitter Tusk en de Europese Commissie door Voorzitter Juncker.

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 17

Het Europees Parlement is met verkiezingsreces. Van 23-26 mei vinden de verkiezingen van het Europees Parlement plaats. De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.