Week 18

Tweede Kamer

Werkbezoek aan Westelijke Balkan over EU-uitbreiding

Europese Zaken

Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie van de commissie Europese Zaken een gecombineerd werkbezoek aan Albanië, Montenegro en Servië. Deze landen in de Westelijke Balkan zijn momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft vorige week rapport uitgebracht over de hervormingen die deze landen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor EU-toetreding. Servië en Montenegro zijn reeds aan het onderhandelen met de EU over toetreding; in het geval van Albanië stelt de Europese Commissie voor om toetredingsonderhandelingen te openen.

De Kamerdelegatie wordt aangevoerd door commissievoorzitter Azmani en bestaat voorts uit de leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Van Ojik (GL), Futselaar (SP) en Van der Graaf (CU). De delegatie spreekt in de drie landen met een aantal ministers en parlementsleden. Ook zijn er verschillende ontmoetingen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, journalisten en rechters. De delegatie wil zich hiermee een beeld vormen over de vorderingen die de landen maken ten aanzien van de rechtsstaat en de bescherming van grondrechten zoals de persvrijheid. Tevens is in Belgrado een gesprek met jongeren voorzien over Servië in Europa.

  • 06/05-09/05: Werkbezoek aan Albanië, Montenegro en Servië

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Vanwege het meireces voeren de woordvoerders Europese Zaken op donderdag 3 mei schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken op 14 mei aanstaande.

Tijdens de Raad zullen de ministers spreken over de conceptagenda van de Europese Raad van 28-29 juni, de samenstelling van het Europees Parlement voor de periode 2019-2024 en de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie haar voorstel voor het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK) aan de Raad presenteren.

Naast de reguliere Raad Algemene Zaken zal in EU-27 verband gesproken worden over de stand van zaken met betrekking tot de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Voor het schriftelijk over is  tevens geagendeerd de kabinetsappreciatie over het toekennen van macrofinanciële steun aan Oekraïne. Ook het gewijzigde boetebeleid van de Europese Commissie in het geval van te late implementatie van EU-richtlijnen is aan de agenda toegevoegd.

Tot slot staat de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het houden van maatschappelijke consultaties over de toekomst van de EU op de agenda van het overleg. Het kabinet vraagt de Kamer om hieraan mee te werken en deze consultaties in Nederland uit te voeren. De commissie Europese Zaken heeft vorige week in haar procedurevergadering als advies aan het Presidium vastgesteld om hieraan medewerking te verlenen in de vorm van een opinieonderzoek onder Nederlanders over een aantal nader te bepalen EU-onderwerpen.

  • 03/05: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 18

  • 02/05: MFK-pakket

Raad

Agenda Raad week 18

  • 03/05: Asscociatieraad EU-Moldavië
  • 05/05: Informele Raad Buitenlandse Zaken (Defensie)

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 18

  • 02/05: Mondiaal verbod dierproeven voor cosmetica; Bescherming migrerende kinderen
  • 03/05: Stemmingen over pluralisme van de media en mediavrijheid in de EU; Mondiaal verbod dierproeven voor cosmetica; Bescherming migrerende kinderen

Agenda Europees Parlement week 18

  • 03/05: [BUDG] Presentatie Oettinger over de voorstellen MFK