Week 2

Tweede Kamer

Voortzetting initiatiefvoorstel Jetten/Verhoeven over EU-lidmaatschap in de Grondwet

Op 9 december 2020 sprak de Kamer over het wetsvoorstel van de leden Jetten en Verhoven (D66), waarmee zij het Nederlandse lidmaatschap van de EU willen vastleggen in de Grondwet. Met deze wijziging verandert het proces waarmee Nederland uit de Unie zou kunnen treden; daarvoor is dan een grondwetswijziging in twee lezingen nodig en een tweederde meerderheid in het parlement. Tijdens deze eerste inbreng waren sommige woordvoerders kritisch over het voorstel, en vroegen zij zich af wat het voorstel in de praktijk behelst. Andere woordvoerders waren positief, maar hadden nog wel een aantal vragen.

Tijdens deze voortzetting gaan de initiatiefnemers van het voorstel Jetten en Verhoeven in op de eerder gestelde vragen van de woordvoerders.

 • DATUM NOG NIET BEKEND

Inbreng Politieke Dialoog over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

Europese Zaken

Aan het eind van 2020 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan die gaan over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen. Het is een breed pakket aan maatregelen dat onder andere ingaat op de inzet van sneltests, de traceer-apps, vaccinatiecampagnes en veilig reizen. Ook stelt de Commissie een Richtlijn voor waarmee vaccins en testkits tijdelijk buiten de BTW-heffing kunnen blijven. Het doel van de voorstellen is om meer coördinatie en samenwerking te creëren op het gebied van gezondheid, en daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendig gezondheidsbeleid (de EU-Gezondheidsunie).

Hoewel het voortouw bij de commissie VWS ligt, heeft de commissie Europese Zaken besloten om een politieke dialoog met de Europese Commissie te starten over deze voorstellen. Dit houdt in dat de inbreng van de leden (vragen en/of meningen) wordt verwerkt tot een brief aan de Europese Commissie. Na goedkeuring tijdens de Procedurevergadering (21 januari) wordt de brief verzonden en heeft de Commissie drie maanden om de brief te beantwoorden.

 • 13/01: Inbreng Politieke Dialoog met de Europese Commissie

Voorbereiding OJCS-Raad

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op 21 en 22 januari a.s. zal de eerste informele Raad voor EU-Ministers van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) onder het Portugese EU Voorzitterschap (1 januari-30 juni 2021) plaatsvinden.  Hierover zal op donderdag 14 januari in de Kamer een schriftelijk overleg worden gehouden. Wegens de coronapandemie zal deze ministeriële bijeenkomst in digitale vorm plaatsvinden. Hoewel de agenda voor deze Raad op het moment van schrijven nog niet bekend is, heeft het Portugese Voorzitterschap wel al te kennen gegeven de komende maanden aandacht te zullen besteden aan thema’s als een leven lang leren, wederzijdse erkenningen van kwalificaties en vaardigheden (ter bevordering van arbeidsmobiliteit), innovatieve onderwijsmethodes, inclusiviteit en burgerschap.

 • 14/01: Schriftelijk overleg informele OJCS-Raad dd 21-22 januari 2021

Commissie J&V spreekt met Europarlementariers over asielhervormingen

Justitie & Veiligheid

Op donderdag 14 januari voeren de migratiewoordvoerders van de commissie J&V een gesprek met Europarlementariërs over de Europese asielhervormingen. Het gaat om de Nederlandse Tineke Strik en de Franse Fabienne Keller. Zij leiden onderhandelingen over deelonderwerpen binnen het migratiepact, namelijk de terugkeerrichtlijn en procedureverordening. De commissie wil met hen van gedachten wisselen over de EP-inzet en de Nederlandse inzet op deze dossiers.

 • 14/01: Gesprek over asielhervormingen

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 2

 • Mededeling over het 'Minority Safepack' (als reactie op een Europees burgerinitiatief) door vice-voorzitter Jourová

Raad

Agenda Raad Week 2

 • Deze week vinden er geen Raden plaats

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement Week 2

 • 11/01 [INTA]: Gedachtewisseling over de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK
 • 11/01 [TRAN]: Stand van zaken van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, update door de Commissie over vervoerskwesties
 • 11/01 [CULT]: Gedachtewisseling over de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
 • 11/01 [LIBE]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
 • 11/01 [LIBE]: Verslaggeving aan de commissie over de werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
 • 11-14/01 [PECH]: Nabeschouwing door vertegenwoordigers van de Taskforce van de Commissie voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk van de overeenkomst tussen de EU en het VK over de toekomstige betrekkingen met het VK
 • 11-14/01 [AGRI]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de strategische plannen van het GLB, horizontale regulering en de interne markt
 • 14/01 [DEVE]: Gedachtewisseling met de winnaar van de Sacharovprijs 2020, de democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door Svjatlana Tichanowskaja, Veranika Tsapkala en Tatjana Khomich
 • 14/01 [EMPL]: Uitwisseling over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels - Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen, gedachtewisseling met Nicols Schmit (Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten)