Week 20

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg OJCS Raad: Desinformatie

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 14 mei leveren de leden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven (OCW) over de Nederlandse inzet voor de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) Raad op 22 en 23 mei 2019. Op de agenda van de Raad staat onder andere een beleidsdebat over desinformatie en het vertrouwen in de media. Er zal onder andere van gedachte worden gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de naleving van de gedragscode desinformatie door grote social media platforms.

  • 14/05: Schriftelijk overleg OJCS Raad van 22 en 23 mei 2019

Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking bespreken Sahel, Jeugd, Afrika

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdagn14 mei met minister Kaag (BuHa-OS) over de aankomende Raad Buitenlandse Zaken in OS-formatie. Op de agenda van de Raad staat het Europees beleid in de Sahelregio, investeringen in onderwijs en banen voor jongeren in ontwikkelingslanden en verduurzaming met het oog op de Sustainable Development Goals en klimaatverandering. Ook wordt gesproken over de externe  bestedingen onder het nieuwe meerjarig financieel kader. De Europese Commissie heeft voorgesteld 10% van de EU-begroting in de periode 2021-2027 voor buitenlands optreden te reserveren, waarvan € 89 miljard voor internationale samenwerking. De Kamer zal spreken over de Nederlandse inzet bij deze onderhandelingen, met name op het gebied van klimaat, migratie en vrouwen en meisjes.

  • 14/05: Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking dd 16 mei

Eurogroep/Ecofinraad besproken

Financiën

Op dinsdag 14 mei spreekt de commissie voor Financiën met Minister Hoekstra voorafgaand aan zijn vergadering van de Eurogroep/Ecofinraad. Op de agenda staan onder andere de macro-economische situatie in de eurozone en beleidsuitdagingen. Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de economie in de eurozone minder hard groeit dan voorgaande jaren en last heeft van tegenvallende ontwikkelingen in de mondiale economie. Daarnaast zal er gesproken worden over de inkomenskant van het nieuw op te zetten begrotingsinstrument voor de eurozone waarmee structurele hervormingen moeten worden aangemoedigd. Op de agenda van de Ecofinraad staat onder andere de voorbereiding voor de G20-top in Japan van aankomende juni.

  • 14/05: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 16-17 mei

Subsidiariteit besproken

Europese Zaken

Op woensdag 15 mei bespreken de woordvoerders Europese Zaken de agenda van de Raad Algemene Zaken op 21 mei aanstaande voor met de minister van Buitenlandse Zaken Blok. Op de agenda staat onder meer de stand van zaken in de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. 
Naast de agenda van de Raad Algemene Zaken zullen de woordvoerders spreken over het onderwerp ‘subsidiariteit’. Dit naar aanleiding van de ontvangen kabinetsreactie op de Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU.

  • 15/05: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 21 mei

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021-2027 betreffen onder andere het opstellen van een Nationaal Strategisch Plan om de doelstellingen te bereiken. De gestelde doelstellingen richten zich op het bevorderen van een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector om voedselzekerheid te garanderen, het intensiveren van milieuzorg en klimaatactie binnen de landbouwsector en het versterken van de sociaaleconomische positie van plattelandsgebieden. Op 15 mei gaan de leden van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met minister Schouten over de contouren van dit Nationaal Strategisch Plan.

  • 15/05: Algemeen Overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Nationaal Strategisch Plan

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 16 mei van 11:30-12:30 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten. Zo staat de uitnodiging van de plenaire vergadering van alle commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC-conferentie) van 23-25 juni 2019 in Boekarest, Roemenië op de agenda.  
De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 16/05: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Gesprek met Eurocommissaris Katainen

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 16 mei ontvangt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen. De Eurocommissaris is verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Het gesprek zal zich richten op de onderwerpen China, handel en investeringen.   

  • 16/05: Gesprek met Eurocommissaris Katainen

Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba

Buitenlandse Zaken

Met het voorliggend verdrag tussen de EU en Cuba wil de EU een gelijkwaardige bilaterale relatie opzetten en de dialoog met Cuba aangaan. Daarnaast vormt de voorliggende overeenkomst een formele vastlegging van de reeds bestaande bilaterale relaties en de economische relaties tussen Cuba en de EU-lidstaten. De Tweede Kamer wordt verzocht de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba goed te keuren. De commissie Buitenlandse Zaken levert op donderdag 16 mei haar inbreng voor het verslag over de overeenkomst.    

  • 16/05: Inbreng verslag samenwerking EU en Cuba

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 20

Op 15 mei bespreekt het College van de Europese Commissie de strategie ten aanzien van Centraal Azie. Op dit onderwerp heeft Hoge Vertegenwoordiger Mogherini het voortouw. 

Raad

Agenda Raad - week 20

13/5: Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

14/5: Raad Landbouw en Visserij

14/5: RBZ (Defensie)

16/5: RBZ (Ontwikkeling)

16/5: Eurogroep

17/5: Raad ECOFIN

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 20

Het Europees Parlement is met verkiezingsreces. Van 23-26 mei vinden de verkiezingen van het Europees Parlement plaats. De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Op woensdagavond 15 mei om 21.00 uur vindt een debat plaats tussen de Spitzenkandidaten van de verschillende Europese fracties. Het debat zal worden gelivestreamed via de website europarl.europa.eu.