Week 21

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

Op maandag 20 mei is het schriftelijk overleg gepland met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei in Brussel. De Raad zal op maandag 27 mei in het teken staan van interne markt en industrie. Naar verwachting zal een groot aantal Raadsconclusies worden aangenomen. Op de agenda staan onder meer de Raadsconclusies over de toekomst van de interne markt, de EU-langetermijnstrategie over industriepolitiek en het concurrentievermogen van de Europese toerismesector. De Raad staat op 28 mei in het teken van onderzoek en ruimtevaart, en zal naar verwachting conclusies aannemen op het gebied van ruimtevaart.

  • 20/05: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 27 -28 mei

Algemeen overleg RBZ/Handel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op dinsdag 21 mei aanstaande vindt het algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de formele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei in Brussel. Op de agenda van de Raad staan onder meer de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Op 15 april jl. heeft de Raad de onderhandelingsrichtsnoeren voor de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten goedgekeurd. Een eerste onderhandelingsronde is nog niet gepland. Ook staat de voorbereiding van de ondertekening van het EU-Vietnam handelsakkoord en investeringsakkoord op de agenda. Voorts heeft de commissie besloten om de kabinetsbrief over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen toe te voegen aan de te bespreken onderwerpen tijdens het algemeen overleg.

  • 21/05: Algemeen overleg RBZ/Handel dd 22 mei

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 21

Er zijn deze week geen onderwerpen geagendeerd voor het college van Commissarissen.

Raad

Agenda Raad - week 21

20-21/5: informele Milieuraad

21/5: Raad Algemene Zaken

22-23/5: Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 21

Het Europees Parlement is met verkiezingsreces. Van 23-26 mei vinden de verkiezingen van het Europees Parlement plaats. De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.