Week 23

Tweede Kamer

Behandeling MFK besproken in procedurevergadering Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 7 juni spreken de woordvoerders Europa van de fracties tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over onder andere de behandeling van de op 2 mei uitgekomen voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader. De nieuwe begroting loopt van 2021 tot 2027.

Daarnaast wordt de inzet van de Nederlandse delegatie naar de plenaire conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU (COSAC) besproken. Tijdens de plenaire COSAC, op 17 tot en met 19 juni in Sofia, Bulgarije, is de Nederlandse delegatie voornemens om een zijbijeenkomst in het kader van het transparantie-initiatief te organiseren.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

  • 07/06: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Wie int de btw, en hoe hef je belasting op Facebook?

Financiën

Recent publiceerde de Europese Commissie een aantal voorstellen over de inning van btw, met name bij grensoverschrijdende betalingen, en over belastingheffing op digitale diensten als Facebook, Amazon en AirBnB. De commissie Financiën in de Tweede Kamer overlegt op donderdag 7 juni met de minister van Financiën over de Nederlandse inzet bij de Europese onderhandelingen hierover.

Beide onderwerpen hebben de aandacht van de Kamerleden. Over btw zijn al verschillende schriftelijke overleggen met de minister gevoerd. Over de voorstellen over belastingheffing op digitale diensten heeft de Tweede Kamer gesteld dat deze niet voldoen aan het subsidiariteitsprincipe, omdat de Europese Commissie hiermee taken naar zich toe trekt die beter kunnen worden uitgevoerd door de lidstaten.

  • 07/06: Algemeen overleg Europese fiscale onderwerpen

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 23

  • 06/06: Jaarlijks beheers- en prestatieverslag EU-begroting; MFK: sectorale wetgevingsvoorstellen uitgavenprogramma's; Voorstel Raad gerichte wijziging staatssteun

Raad

Agenda Raad week 23

  • 03-05/06: Informele Landbouw- en Visserijraad
  • 04-05/06: JBZ-Raad
  • 07/06: Transportraad
  • 08/06: Telecomraad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 23

  • 04/06: [LIBE] Hoorzitting Facebook /Cambridge Analytica, impact op gegevensbescherming EU-burgers
  • 07/06: [TAX3] Workshop: "Belastingheffing en bestrijding van witwassen van geld: cryptovaluta, digitalisering en het Europees semester"
  • 07/06: [TRAN] Behandeling ontwerpadvies 'Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU: tijd voor actie!'