Week 24

Tweede Kamer

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 12 juni 2019 gaan de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een algemeen overleg in gesprek met minister Schouten over de Nederlandse inzet voor de  Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2019. Het is de laatste Landbouw- en Visserijraad onder het Roemeens voorzitterschap. De leden zullen met de minister spreken over de voorbereidingen voor het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2021-2027. Hierbij zal naar verwachting in ieder geval de  Nederlandse positie ten aanzien van de manier van geld verdelen, onder andere via directe betalingen of de nieuwe eco-regelingen, aan bod komen. Ook de onderhandelingen voor het EU-Mercosur handelsakkoord zullen naar verwachting worden besproken, gezien de belangrijke handelscomponent voor landbouwproducten hierin.

  • 12/06: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad dd 18 juni 2019

Plenaire afronding algemeen overleg Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Op dinsdag 11 juni is het verslag algemeen overleg (VAO) over de Raad Algemene Zaken van 18 juni gepland. Het VAO zal zich naar verwachting toespitsen op de vraag of de EU op dit moment zou moeten besluiten tot het openen van toetredingsgesprekken met kandidaat-lidstaten Albanië en Noord-Macedonië. Het korte plenaire debat is een vervolg op het algemeen overleg dat donderdag 6 juni heeft plaatsgevonden. Het kabinet toont zich kritisch over besluitvorming ten aanzien van Albanië en verbindt een voorwaarde aan opening van gesprekken met Noord-Macedonië. Over de ingediende moties zal de Kamer op woensdag 12 juni stemmen.

  • 11/06 VAO Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op woensdag 12 juni 2019 gaan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met minister Bruins tijdens een algemeen overleg over de Nederlandse inzet voor de EU-Gezondheidsraad op 14 juni 2019. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Raad zijn antimicrobiële resistente, gezondheidstechnologie en een beleidsdebat over het bevorderen van investeringen om de gezondheidsstelsels te hervormen en te verbeteren. Naar verwachting zullen de leden onder andere ingaan op de manier waarop Nederland voor de gezondheidszorg invulling wil gaan geven aan Europese (financierings)programma’s en de Nederlandse aanpak op het gebied van antimicrobiële resistentie.

  • 12/06: Algemeen Overleg EU-Gezondheidsraad dd 14 juni 2019

Kosovaarse Parlementsdelegatie bezoekt Tweede Kamer

Europese Zaken/Buitenlandse Zaken/Justitie & Veiligheid

Op donderdag 13 juni aanstaande brengen leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Diaspora en Strategische Investeringen en de commissie voor Europese Integratie uit het parlement van Kosovo in Pristina een bezoek aan de Tweede Kamer. Zij spreken met leden van de commissies Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over onderwerpen als de dialoog tussen Kosovo en Servië, lidmaatschap van internationale organisaties en de westelijke Balkan in relatie tot de Europese Unie. Het betreft een openbaar gesprek.

  • 13/06: Gesprek met delegatie uit Kosovaars Parlement

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 24

Op 12 juni zal de Europese Commissie een mededeling publiceren over de stand van zaken rondom de verdieping van de Economische en Monetaire Unie. Ook zal een voortgangsrapport gepubliceerd worden over de vermindering van niet-presterende leningen en verdere risicoreductie in de Bankenunie.

Daarnaast zal een gezamenlijke mededeling gepubliceerd worden over disinformatie. Ten slotte zal een mededeling gepubliceerd worden over de Brexitvoorbereiding.

 

 

Raad

Agenda Raad - week 24

13-14/6: Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

14/6: ECOFIN-Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 24

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.