Week 25

Tweede Kamer

Europese Raad over veiligheid en migratie

Europese Zaken

De Europese Raad, waar alle regeringsleiders met elkaar vergaderen, zal op 22 en 23 juni plaatsvinden. De agenda voor deze topontmoeting bevat drie hoofdthema's: veiligheid, migratie en economie.

Wat veiligheid betreft wordt zowel stilgestaan bij de interne dimensie van veiligheid (politiesamenwerking en terrorismebestrijding) als de externe dimensie (internationale veiligheid, defensie, samenwerking met NAVO). Het streven van de EU is om tot verdergaande afspraken tussen lidstaten te komen op het gebied van defensiesamenwerking.

Ten aanzien van economie zal worden gesproken over het scheppen van banen via de eengemaakte, vrije markt in de EU. Ook zal gesproken worden over handelsbetrekkingen en naar het zich laat aanzien zal de Europese Raad ook de landenspecifieke aanbevelingen in verband met het Europees Semester bekrachtigen.

Tot slot buigen de regeringsleiders zich over de EU-aanpak van het migratievraagstuk. Dit omvat de controle van de buitengrenzen en de vorming van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Ook Europese kustbewaking in de Middellandse Zee komt naar verwachting aan de orde. De commissie Europese Zaken zal plenair met minister-president Rutte debatteren over de inzet van de regering.

 • 21/06: Plenair debat Europese Raad

Technische briefing over mobiliteitspakket

Infrastructuur en Milieu

Eind mei heeft de Europese commissie een mobiliteitspakket uitgebracht met voorstellen om de Europese transportmarkt te verbeteren op sociaal, wegbeprijzings- en duurzaamheidsgebied.
Deze voorstellen zijn eerder door de commissie Infrastructuur en Milieu al prioritair verklaard. Op donderdag 22 juni zullen ambtenaren van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorstellen nader toelichten in een (besloten) technische briefing voor de commissie Infrastructuur en Milieu .

 • 22/06: Technische briefing mobiliteitspakket

Plannen voor Europa

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken bespreekt haar planning voor de komende weken. Aan de orde komen onder meer mogelijke werkbezoeken aan Europol en aan Brussel, en de interparlementaire conferenties die het Estse parlement in de tweede helft van 2017 organiseert. Estland bekleedt dan het halfjaarlijks roulerende voorzitterschap van de EU. De conferenties kunnen worden bijgewoond door leden van de vaste commissies van de Kamer die op het betreffende onderwerp het voortouw hebben.

 • 22/06: Procedurevergadering

Europese Commissie

Agenda

 • 21/06: Voorbereiding Europese Raad
 • 21/06: Implementatie van het internationale akkoord over de uitholling van de belastinggrondslag en winstverschuiving (BEPS)

Raad

Agenda

 • 19/06: Milieuraad
 • 19/06: Raad Buitenlandse Zaken
 • 20/06: Raad Algemene Zaken
 • 22-23/06: Europese Raad

Europees Parlement

Agenda

 • 19/06: [TRAN] Gedachtewisseling met Commissaris Bulc over het wegvervoerpakket
 • 20/06: [ITRE/ENVI] Gezamenlijke vergadering over de governance van de energie-unie
 • 20/06: [AGRI] Gedachtewisseling met Commissarissen Hogan en Verstager over de toepassing mededingingsbeleid in de landbouwsector
 • 20/06: [PECH] Workshop over het gemeenschappelijk visserijbeleid en Brexit
 • 20/06: [BUDG] Hoorzitting over voorbereiding MFK na 2020
 • 21/06: [ITRE] Behandeling ontwerpadvies over de e-privacy richtlijn
 • 21/06: [EMPL] Presentatie Commissie van de Impact assessment coördinatie sociale zekerheidsstelsels
 • 21/06: Conferentie Migratie Management
 • 22/06: [EMPL/FEMM] Hoorzitting verbetering van de werk-privé balans ouders en mantelzorgers
 • 22/06: [LIBE] ICM over oprichten van een EU mechanisme voor het monitoren van rechtsstatelijkheid
 • 22/06: [ITRE] Gedachtewisseling met Commissaris Cañete; behandeling ontwerpverslag energie-efficiëntie