Week 25

Tweede Kamer

Buitengewone COSAC conferentie per videoverbinding

Europese Zaken

Op dinsdag 16 juni neemt voorzitter van de commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer Hayke Veldman deel aan de buitengewone, digitale voorzittersconferentie van de COSAC, de vergadering van alle nationale commissies Europese Zaken en een delegatie van het Europees Parlement. Deze buitengewone vergadering komt in de plaats van de plenaire COSAC-vergadering die eigenlijk plaats had moeten vinden van 24-26 mei jl. maar die geannuleerd is vanwege coronamaatregelen. Onderwerpen van de buitengewone digitale vergadering zijn de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader en de Conferentie over de Toekomst van Europa.

  • 16/06: Buitengewone COSAC-vergadering

Plenair debat ter voorbereiding van Europese Raad

Plenair debat

Op woensdag 17 juni debatteren de woordvoerders met minister-president Rutte voorafgaand aan de virtuele Europese top van 19 juni. Deze Europese top zal in het teken staan van twee grote onderwerpen, te weten de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord en over de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het bijbehorende herstelfonds. Ter voorbereiding ontvingen de leden op maandag 15 juni een technische briefing over de MFK-voorstellen.

  • 17/06: Plenair debat over Europese Top dd 19 juni

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 25

Op woensdag 17 juni zal het College van Commissarissen zich buigen over de EU-strategie voor de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin, over een witboek inzake een buitenlandse subsidies instrument en over een rapport inzake de impact van demografische verandering. Na afloop van de vergadering zullen de documenten gepubliceerd worden.

Raad

Agenda Raad - week 25

Onderstaande raden vinden plaats door middel van videoconferenties.

15/6: EU-VK conferentie op hoog niveau tussen Michel, Von der Leyen, Sassoli, Barnier en Johnson

15/6: Raad voor Cohesiebeleid

15/6: Raad Buitenlandse Zaken

15/6: Energieraad

16/6: Defensieraad

16/6: Raad Algemene Zaken

18/6: Europese Raad met leiders Oostelijk Partnerschap

19/6: Europese Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 25

Van 17-19 juni vindt de plenaire vergadering van het Europees Parlement plaats. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: de anti-racisme protesten, het MFK en herstelplan, de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, het openen van de Schengen grenzen, de conferentie over de toekomst van Europa en de impact van disinformatiecampagnes.

Daarnaast vinden de volgende commissievergaderingen plaats:

15/6: DEVE - debat over de impact van COVID-19 op voedselonzekerheid en armoede, en over het EU-antwoord op de COVID-19 pandemie in ontwikkelingslanden.

15/6: ECON - hoorzitting over de impact van COVID-19 op de EU economie en mogelijke beleidsreacties incl monetaire en fiscale maatregelen.

15/6: LIBE: gestructureerde dialoog met Commissaris voor Waarden en Transparantie Jourova en debat over de situatie van vluchtelingen en migranten in het Centrale Middellandse Zeegebied.

16/6: ENVI - stemmingen over de EU bosstrategie en debat over de nationale enegie en klimaatplannen en over het EU herstelplan en de link ervan met de Green deal en COVID-19.

16/6: ITRE - stemmingen over het EIT en de strategische agenda van het EIT en een debat met Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Gabriel.

15-16/6: JURI - regelgeving inzake controle van lidstaten op de uitoefening van implementerende macht door de Europese Commissie; kunstmatige intelligentie bij civiel en militair gebruik, ethische aspecten, bij gebruik in onderwijs, cultuur en de audiovisuele sector en door politie en juridische autoriteiten bij criminaliteit.

16/6: PETI: debat over vaccinatie tegen COVID-19, de beperking van informatierechten door COVID-19 en over douanetarieven op rundvlees door COVID-19.