Week 26

Tweede Kamer

Delegatie brengt werkbezoek aan plenaire COSAC

Europese Zaken

Van 23 tot en met 25 juni 2019 neemt een delegatie vanuit de commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer deel aan de Plenaire COSAC-conferentie in Boekarest, Roemenië.  COSAC staat voor de Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen en een delegatie van het Europees Parlement.

Namens de commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer nemen de leden Veldman (delegatieleider en voorzitter commissie Europese Zaken), Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP) deel. Namens de Eerste Kamer zijn de ondervoorzitter van de commissie Europese Zaken Bastiaan van Apeldoorn (SP) en het lid Martin van Rooijen (50PLUS) aanwezig.

Tijdens de conferentie organiseert de delegatie een zijsessie over transparantie van Europese besluitvorming.

  • 23-25/06: Werkbezoek commissie Europese Zaken aan Plenaire COSAC in Boekarest, Roemenië

Informele Milieuraad 11 en 12 juli 2019

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 27 juni bereidt de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat via een schriftelijk overleg de Informele Milieuraad voor die op 11 en 12 juli aanstaande onder het inkomend Fins EU-voorzitterschap in Helsinki plaatsvindt. De bijeenkomst staat in het teken van de onderwerpen klimaat en circulaire economie.  Namens Nederland zullen Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de bijeenkomst deelnemen. Aangezien het om een informele bijeenkomst gaat, staan er geen onderwerpen voor besluitvorming op de agenda.  Tijdens de raad vindt een gedachtewisseling plaats over de EU-inzet tijdens de VN-Klimaattop op 23 september aanstaande in New York over het aanscherpen van de mondiale klimaatambities. Ook het onderwerp circulaire economie (CE) is een belangrijke prioriteit voor het Fins Voorzitterschap. Tijdens de informele Milieuraad wordt onder meer gesproken over de bijdrage van CE aan het behalen van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Verder zullen de aanwezige bewindspersonen informeel ook komen te spreken over een nieuw EU-Actieplan CE 2.0 en de belangrijkste elementen daarvan. Het eerste EU-Actieplan CE werd door de huidige Commissie eind 2015 uitgebracht. Het is de verwachting dat de inkomende Commissie een nieuw pakket zal uitbrengen. 

  • 27/06: Schriftelijk overleg Milieuraad dd 11-12 juli 2019

Schriftelijke voorbereiding Concurrentieraad

Economische Zaken

De informele Raad voor Concurrentievermogen is de eerste informele Raad onder het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Finland zal het EU-voorzitterschap op 1 juli 2019 overnemen van Roemenië. De informele Raad staat op 4 juli in het teken van Onderzoek, en op 5 juli in het teken van Interne markt en industrie. Op de agenda staan verschillende keynote speeches over de volgende onderwerpen: ‘Onderzoek en innovatie als aanjager van duurzame groei’, ‘Duurzame groei en de integratie van de interne markt, digitale economie en moderne industriepolitiek’ en ‘Duurzame groei en slimme oplossingen voor een concurrerend en klimaatneutraal Europa.’ Ter voorbereiding op de informele Raad vindt op 27 juni aanstaande het schriftelijk overleg plaats.

  • 27/06: Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen dd 4-5 juli 2019

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 26

Op woensdag 26 juni wordt mogelijk een voorstel voor de verdere versterking van het rechtsstatelijkheidskader van 2014 gepubliceerd. Daarnaast wordt het jaarlijkse Management and Performance Report inzake de EU-begroting gepubliceerd. Verder staat op de agenda van het college van Commissarissen een presentatie van het derde voortgangsrapport van het Europees Begrotingscomite (onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie) over de algemene richting van het fiscaal beleid in de Eurozone, gegeven door de heer Thygesen, voorzitter van het comite. 

Raad

Agenda Raad - week 26

25/6 Cohesieraad (RAZ)

25/6 Energieraad

26/6 Milieuraad

30/6 Europese Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 26

Dit is de laatste week voor de start van het nieuwe Europees Parlement. Deze week vinden nog vergaderingen in de politieke groepen plaats.