Week 26

Tweede Kamer

Algemeen Overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 24 juni gaan de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met minister Schouten over de informele Landbouw- en Visserijraad in de vorm van een videoconferentie van 29 juni aanstaande. Deze laatste Raad onder Kroatisch voorzitterschap zal in het teken staan van een bespreking van de voortgang die onder het Kroatisch voorzitterschap is gemaakt op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid post 2020. De leden zullen de minister hierover bevragen en mogelijk ook ingaan op wat de prioriteiten zijn onder het inkomende Duits EU-voorzitterschap. Daarnaast zullen de leden de minister kunnen bevragen op het ICES pulsvisserij-advies en de stand van zaken met betrekking tot de visserij in de Brexit onderhandelingen. 

  • 24/06: Algemeen Overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Zaken

Op woensdag 24 juni 2020 vindt de laatste procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken voor het zomerreces plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Verschillende kabinetsbrieven gerelateerd aan de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader en het Herstelfonds zullen aan de orde komen. Daarnaast spreken de woordvoerders van de fracties over de mandaatnotitie van de rapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Jetten (D66) over de Conferentie over de Toekomst van Europa.

De besluitenlijst van de procedurevergadering is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 24/06: Procedurevergadering Europese Zaken (via videoverbinding)

Videogesprek Eurocommissaris Valean van Transport

Infrastructuur en Waterstaat

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op woensdag 24 juni van 14.00 – 15.30 uur een videogesprek met Eurocommissaris Adina Vălean van Transport. Het gesprek zal in het teken staan van de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit waar de Eurocommissaris momenteel aan werkt en die eind dit jaar zal verschijnen. Daarbij komt ook het herstelpakket aan de orde dat op 27 mei 2020 door de Europese Commissie is gepresenteerd in reactie op de COVID 19 pandemie. Het videogesprek wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer (livestream Tilanuskamer).

  • 24/06: Videogesprek Eurocommissaris Vălean

Plenair debat Europese Green

Plenair debat

Op donderdag 25 juni a.s. vindt vanaf 10.15 uur het plenaire debat over de Europese Green Deal plaats. Het debat moest eerder worden uitgesteld als gevolg van de COVID-19 pandemie waardoor ook het voorbereidende videogesprek met vice-voorzitter Timmermans van de Europese Commissie later heeft plaatsgevonden.

De Mededeling voor de Europese Green Deal werd op 11 december 2019 door de toen net aangetreden Commissie Von der Leyen gepresenteerd als brede groeistrategie met het doel de EU te transformeren naar een klimaatneutrale, circulaire, moderne en concurrerende economie in 2050. In de Green Deal is een groot aantal nieuwe beleidsvoorstellen en initiatieven aangekondigd op het gebied van klimaat, energie, industrie, transport, milieu, landbouw, biodiversiteit, gebouwde omgeving, financiën, R&D, buitenlandse handel en diplomatieke betrekkingen. In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de Commissie op 27 mei jl. een omvangrijk pakket uitgebracht voor het herstel van de Europese economie. De Green Deal neemt (samen met de digitaliseringsagenda) in dat pakket een centrale plek in om tot een duurzaam, eerlijk en weerbaar Europa te komen.

  • 25/06: Plenair debat Europese Green Deal

Europese Commissie

Agenda Commissie - week 26

Op 24 juni spreekt het college van Commissarissen in een gestructureerd debat over racisme. Verder spreekt men over het ontwerp van de algemene begroting 2021, de EU-strategie voor rechten van slachtoffers, de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over de afstemming van relevante wethandhavingsregels van de Unie met betrekking tot gegevensbescherming. 

 

Raad

Agenda Raad - week 26

Onderstaande vergaderingen vinden plaats via videoconferentie.

22/6: EU-China top

23/6: Onderwijsraad

23/6: Milieuraad

23/6: tripartiete Sociale top.

 

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 26

22-23/6: AFET - stemming over EU-Afrikaanse veiligheidssamenwerking in de Sahel-regio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika en een gedachtenwisseling over de situatie in Albanië

22-24/6: BUDG - stemming over de oprichting van het Just Transition Fund en enkele wijzigingen van de begroting inzake de vluchtelingenproblematiek. Ook vindt een debat plaats over het volgende MFK, de eigen middelen en het herstelplan, en wordt de ontwerpbegroting 2021 met Europees Commissaris Hahn besproken.

22-25/6: ENVI - debat over de Europese strategie om de ontwikkeling, productie en inzet van vaccins tegen COVID-19 te versnellen, met Europees Commissaris Kyriakides.

22/6: debat over onder andere het herziene MFK voorstel. Daarnaast gegagendeerd: doelstreffende maatregelen voor het 'groen' maken van Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps.

23-25/6: ECON - stemming over de oprichting van het Just Transition Fund.

23/6: EMPL - debat over de ILO monitor voor het meten van de impact van COVID op de arbeidswereld, het Global Covid-19 Country response repository en het ILO verdrag inzake geweld en intimidatie. Stemming over Richtlijnen voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaat en over de oprichting van het Just Transition Fund.

23/6: TRAN - over het Europees jaar van het spoor (2021) en het stroomlijnen van maatregelen om de realisatie van het trans-EUropese vervoersnetwerk te bevorderen (terugkoppeling uit onderhandelingen.

23/6: LIBE - uitvoering van de Dublin-III verordening, kunstmatige intelligentie vraagstukken over interpretatie van internationaal recht inzake civiel en militair gebruik van staatsgezag. Debat over terrorismesituatie met Europol.

23/6: JURI - debat met Europees Commissaris Vestager over een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk, en over collectief verhaal (resultaat van onderhandelingen).

23/6: AGRI - debat met Europees Commissaris Sinkevicius over een nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030, en over overgangsbepalingen voor de steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwkkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds in 2021 (verslag van onderhandelingen)

25/6: INTA - debat over EU-instrumenten tegen verstoringen in de internationale handel en investeringen.

25/6: PECH - visserijcontrole, debat over o.a. Europees fonds voor maritieme zaken en visserij (verslag onderhandelingen)

25/6: SEDE - debat met Europees Commissaris Breton. en over implementatie en beheer van permanente gestructureerde samenwerking (PESCO).