Week 26

Tweede Kamer

Brexit belangrijk thema werkbezoek Brussel

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken wil zich naderen informeren over de thema's Brexit en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie. Daarom brengen de leden Anne Mulder (VVD; delegatieleider), Verhoeven (D66), Van Ojik (GroenLinks) en Baudet (FvD) op zondag 25 en maandag 26 juni een werkbezoek aan Brussel.

Op zondagavond wordt de delegatie ontvangen door ambassadeur Robert de Groot, de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU, voor een briefing over beide onderwerpen. Op maandag staan opeenvolgende gesprekken met Didier Seeuws (onderhandelaar Raadssecretariaat), Michel Barnier (EU-hoofdonderhandelaar) en Gunther Oettinger (Eurocommissaris voor EU-begroting) op het programma. Ook spreken de Kamerleden met enkele Nederlandse Europarlementariërs.

De Brexit-onderhandelingen zijn eerder deze maand, 19 juni, van start gegaan. Het Meerjarig Financieel Kader is de meerjarenbegroting van de EU; het huidig Kader loopt tot en met 2020. De voorbereidingen voor het volgende MFK (2021-2027) starten naar verwachting later dit jaar.

 

  • 25-26/06: Werkbezoek Brussel

Welke toekomst voor een Europese defensie?

Defensie

De commissie Defensie organiseert op donderdagmiddag 29 juni een openbare technische briefing over de toekomstscenario's voor de Europese defensie. Ambtenaren van zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als Defensie zullen deze scenario's toelichten evenals de voorgenomen Nederlandse kabinetspositie. In deze briefing zal ook de oprichting van een Europees defensiefonds aan de orde komen. De Kamer heeft onlangs besloten om over dit onderwerp een plenair debat te houden. Onder voorbehoud zal het debat op donderdag 6 juli plaatsvinden.

  • 29/06: Technische briefing toekomstscenario's Europese defensie

Informatieafspraken EU-mobiliteitspakket

Infrastructuur en Milieu

Op 31 mei lanceerde de Europese Commissie een mobiliteitspakket, met regelgeving voor sociale aspecten, interne markt, wegbeprijzing en duurzaamheid. Voor de drie voorstellen met sociale aspecten (rust- en rijtijden, detachering wegverkeer en cabotage) en voor de twee voorstellen over wegbeprijzing (Eurovignet en Europese elektronische tolsystemen) heeft de Tweede Kamer op 20 juni plenair ingestemd met een behandelvoorbehoud. Dit behandelvoorbehoud zal de minister van IenM in Brussel maken bij onderhandelingen over het mobiliteitspakket, totdat afspraken met de Tweede Kamer zijn gemaakt over hoe de Kamer geïnformeerd wil worden over de lopende onderhandelingen. Deze informatieafspraken worden gemaakt in een speciaal algemeen overleg behandelvoorbehoud, dit vindt plaats op 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur – zo mogelijk in aanwezigheid van de minister van SZW gezien de overlap met diens beleidsterrein en het feit dat hij voor Nederland in de EU onderhandelt over de herziening van de detacheringsrichtlijn.

 

  • 27/06: Algemeen overleg behandelvoorbehoud mobiliteitspakket

Europese Commissie

Agenda

  • 28/06: Reflectiepaper over de toekomst van Europese financiën in 2025
  • 28/06: Raamwerk voor een EU persoonlijk pensioen product, aangepast voorstel voor ECRIS

Raad

Agenda

  • 26/06: Energieraad

Europees Parlement

Agenda

  • 26-29/06: Vergaderingen politieke groepen
  • 26/06: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag EU systeem voor reisinformatie - en autorisatie (ETIAS)
  • 29/06: [REGI] Hoorzitting over de uitvoering van de stedelijke agenda
  • 29/06: [LIBE] Presentatie van de Commissie over de ontwikkeling van een Europese integrale grensbeheer strategie; presentatie van gezamenlijke mededeling over een hernieuwde stimulans voor het Afrika-EU partnerschap