Week 27

Tweede Kamer

Financiele situatie Raad van Europa behandeld

Europese Zaken

Op maandag 1 juli voeren de woordvoerders Europese Zaken van de fracties schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de kabinetsbrief inzake de financiële situatie van de Raad van Europa. De financiële problemen hangen met name samen met het feit dat Rusland als lidstaat sinds medio 2017 weigert zijn bijdrage te voldoen.

  • 01/07: Schriftelijk overleg financiële situatie van de Raad van Europa

Voorbespreking Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op woensdag 3 juli zal de commissie voor Financiën met de minister overleggen over zijn aankomende deelname aan de Eurogroep en Ecofinraad. De Eurogroep zal terugkijken op de uitkomsten van de Eurotop van juni waarbij regeringsleiders hebben gesproken over de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme en het opzetten van een nieuw begrotingsinstrument voor de eurozone om hervormingen en investeringen in de lidstaten te stimuleren. De Eurogroep en Ecofin zullen ook spreken over het wel of niet openen van een buitensporigtekortprocedure voor Italië wegens het overtreden van de budgettaire normen van het Stabiliteits- en Groeipact.

  • 03/07: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 13-14 juni 2019

Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 4 juli vindt de laatste procedurevergadering van de commissie Europese Zaken voor het zomerreces plaats. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over een tussenbericht van de rapporteurs rechtsstatelijkheid en over de werkzaamheden van de Parlementair Vertegenwoordiger van de Tweede Kamer in Brussel.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst wordt na afloop gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer.

  • 04/07: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 27

Op 4 en 5 juli zal het college van Commissarissen van de Europese Commissie een bezoek brengen aan het inkomende voorzitterschap, Finland.

Raad

Agenda Raad - week 27

4/7: Informele Raad Concurrentievermogen (onderzoek), zie agenda hier

5/7: Informele Raad Concurrentievermogen (interne markt/industrie), zie agenda hier

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 27

Op 2 juli 2019 begint het Europees Parlement aan haar negende termijn met een plenaire vergadering in Straatsburg. Op 3 juli kiezen de leden van het EP een nieuwe Voorzitter. Ook de vicevoorzitters en de zogenaamde quaestors (die zich bezig houden met de administratie en financiele zaken in het EP) worden verkozen tijdens deze plenaire sessie, die op 4 juli eindigt met een verklaring van de Europese Commissie en Europese Raad over de bijeenkomst van de Europese Raad op 21-22 juni jl.