Week 27

Tweede Kamer

Plannen voor Europa

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken bespreekt tijdens de komende procedurevergadering de eigen werkplanning. Het Europees politiek jaar loopt in vergelijking met het Nederlandse politieke jaar nog enkele weken door. Op de agenda van deze procedurevergadering staat ook de inzet van de delegatie naar de COSAC-voorzittersconferentie in Talinn op 9 en 10 juli. Daar komen alle voorzitters van de commissie Europese Zaken van alle nationale parlementen van de Europese Unie bij elkaar.

  • 06/07: Procedurevergadering

Werkbezoek aan Europol

Europese Zaken

Een delegatie uit de commissies Europese Zaken en Veiligheid en Justitie worden gebriefd door Rob Wainwright, uitvoerend directeur van Europol, over onder andere bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit. Tijdens dit werkbezoek zullen ook de implicaties van de Brexit op de politiële samenwerking in de EU en met het Verenigd Koninkrijk aan de orde komen.

De volgende leden zijn voornemens om aan dit werkbezoek deel te nemen: Anne Mulder (VVD, delegatieleider), Maeijer (PVV), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Groothuizen (D66), Van Rooijen (50PLUS) en Bisschop (SGP).

  • 03/07: Bezoek Europol Den Haag

Migratie en Oekraine belangrijke thema's JBZ-Raad

Veiligheid & Justitie

Europese bewindspersonen voor justitie en migratie spreken tijdens de informele JBZ-Raad met elkaar over migratie, Oekraïne, informatiesystemen, dataretentie, online consumentenrecht, e-justice en inbeslagname. Hoewel er geen besluitvorming plaatsvindt tijdens deze informele Raad, zal tijdens de bijeenkomst op een aantal dossiers richting worden gegeven aan vastgelopen onderhandelingen. De commissie V&J zal de inzet van de Nederlandse regering voor de informele JBZ-Raad op 6 en 7 juli 2017 met de bewindspersonen van V&J bespreken.

  • 05/07: Algemeen overleg informele JBZ-Raad

Financiële verhouding Nederland en de Europese Unie

Europese Zaken

Om grip te houden op de financiële verhouding tussen Nederland en de Europese Unie wil de commissie Europese Zaken nog een aantal specifieke vragen stellen over financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU. Onderdeel van het overleg is een technische aanpassing van het financieel kader 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bruto nationaal inkomen. De leden hebben tot maandag 3 juli 12:00uur om schriftelijke vragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën.

  • 03/07: Schriftelijke overleg Meerjarig Financieel Kader

Alcohol in Europa

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eén van de prioriteiten van Estland, dat per 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie zal bekleden, is de bestrijding van schadelijk gebruik van alcohol. Tijdens het voorzitterschap wil Estland inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot etikettering van alcoholische dranken, alcoholmarketing en grensoverschrijdende handel. De Europese Commissie roept de industrie op tot zelfregulering en is terughoudend met wetgeving op dit punt. De ministers van Gezondheid zullen van gedachten wisselen over het schadelijk gebruik van alcohol. Daarnaast zullen de ministers van gedachten wisselen over eHealth, ofwel gezondheid in de digitale samenleving. Alhoewel gezondheidssystemen tot de nationale competentie van de lidstaten behoren, kan coördinatie en samenwerking tussen listaten van belang zijn om eisen te stellen aan digitale zorg. De commissie VWS zal ter voorbereiding van deze informele raad met de minister spreken over deze onderwerpen.

  • 06/07: Algemeen overleg informele EU-Gezondheidsraad

Europese Commissie

Agenda

  • 04/07: Voorbereiding G-20 Top

Raad

Agenda

  • 06-7/07: Informele JBZ-Raad

Europees Parlement

Agenda

  • 03-6/07: Plenaire sessie in Straatsburg
  • 04/07: Terugblik Maltees EU voorzitterschap, voorbereidingen werkprogramma Europese Commissie 2018, presentatie reflectiepaper over de EU financiën in 2025
  • 05/07: Debat conclusies Europese Raad van 22-23 juni, presentatie Ests Voorzitterschap, debat over EP rapport Turkije