Week 3

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 18 januari leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 25 januari aanstaande. Recent heeft de Europese Commissie aanbevelingen gedaan aan alle lidstaten, waaronder Nederland, over de inrichting van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Naar verwachting zullen de leden vragen stellen aan de minister over hoe zij invulling wil geven aan deze aanbevelingen. Daarnaast zullen de leden naar verwachting vragen stellen over de gevolgen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor de landbouw- en visserijsector in Nederland. Daarbij zal ook de inzet van de aan Nederland toebedeelde middelen uit de Brexit Adjustment Reserve onderwerp van gesprek zijn.

 • 18/01: schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Voorbereiding Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Op donderdag 21 januari vindt een algemeen overleg plaats van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok, ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken die op 25 januari plaatsvindt.

Tijdens deze Raad zullen de ministers onder het agendapunt Current Affairs kort stilstaan bij de trans-Atlantische relatie, Venezuela, Bosnië en Herzegovina, de verdeling van vaccins buiten de Unie, Egypte, Hongkong en Iran. Aansluitend vindt een discussie plaats over klimaat- en energiediplomatie en zal de Raad door middel van een videoconferentie spreken met minister van Buitenlandse zaken van Japan. De Raad eindigt met een lunch waar zal worden gesproken over de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB).

 • 21/01: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 25 januari 2020

Schriftelijke voorbereiding Raad Concurrentievermogen

Economische Zaken en Klimaat

Op 3 februari staat de eerste informele Raad voor Concurrentievermogen over Onderzoek en Innovatie gepland onder Portugees EU-voorzitterschap. Op de agenda van deze informele Raad staat naar verluidt het onderwerp ‘aantrekkelijke en duurzame carrières voor onderzoekers’.

Daarbij heeft het Portugees EU-voorzitterschap de prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie reeds gepresenteerd. Het betreft het versterken van O&I in Europa, door onder meer het doel te behalen van 3% van het BBP te investeren in onderzoek in 2030. Daarbij zal Portugal aandacht geven aan het lanceren van het Horizon Europe programma. 

Vervolgens heeft de COVID-19 pandemie het belang van het versterken van beleid op het terrein van onderzoek en innovatie laten zien, net als het belang van het versterken van de samenwerking tussen lidstaten en het vernieuwen van de Europese Onderzoeksruimte. Ten slotte zal het Portugese EU-voorzitterschap ernaar streven om een bijdrage te leveren aan bredere toegang tot wetenschap en onderzoek, met aandacht voor ‘burgerwetenschap’.  

De inbrengdatum van het schriftelijk overleg van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat met de minister van OCW en de staatssecretaris van EZK is gepland op vrijdag 22 januari aanstaande.

 • 22/01: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen voor Onderzoek dd 3 februari 2020

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 3

 • Mededeling over het versterken van Europa's economische en financiële soevereiniteit (door Eurocommissaris Dombrovskis)

Raad

Agenda Raad week 3

 • 18/01: virtuele Raad Algemene Zaken
 • 19/01: virtuele Ecofin raad
 • 21/01: virtuele buitengewone Europese Raad over COVID-19

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 3

 • 19/01: Debat over de Europese wereldwijde COVID-19-vaccinatiestrategie (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 19/01: Debat over de humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de EU (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 20/01: Debat over de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de actuele politieke situatie aldaar (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 20/01: Presentatie van het programma en de activiteiten van het Portugese voorzitterschap van de Raad (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 20/01: Debat over de sociale- en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de reactie van de EU in het Herstelfonds en het MFK (met inbreng van Commissie en Raad)
 • 21/01: Gezamenlijk debat over gendergelijkheid; onder andere het gender-perspectief van de COVID-19-crisis, de EU strategie voor gendergelijkheid en de digital gender gap