Week 36

Tweede Kamer

Interparlementaire (video)conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBV/GVB)

Buitenlandse Zaken

Op vrijdag 4 september vindt de Interparlementaire (video)conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid plaats. Een delegatie van de Staten-Generaal zal via een videoverbinding deelnemen. Vanwege de COVID-19-pandemie is de fysieke bijeenkomst omgezet in een videoconferentie van een halve dag. Op 4 september vinden er twee sessies plaats: een discussie met de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (HV) en een gedachtewisseling tussen delegatieleden onder de titel ‘Paths towards a European Defence Union – strategic realignment of the EU’s security and defence policy’. Na afloop wordt er een verslag van de conferentie opgesteld.

  • 04/09: IPC GBV/GVB

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 36

De agenda van de Europese Commissie is nog niet gepubliceerd bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief. 

Raad

Agenda Raad - week 36

Van 31/8-1/9 vindt een informele Landbouwraad plaats.

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 36

31/8-1/9: BUDG - bespreking van MFF, eigen middelen en herstelplan, deels in aanwezigheid van de Duitse minister van Europese Zaken Roth, en stemming over rapport eigen middelen.

31/8-1/9: EMPL - debat over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting (rapporteur Van Sparrentak), de aanpak van COVID-19 en een gesprek met Europees Commissaris Suica over de impact van demografische veranderingen.

1/9: AFET - gedachtenwisseling met de hoofden van de EU delegaties in Hong Kong en in Turkije.

2-3/9: TRAN - bespreking van en stemming over het conceptrapport over de wet inzake digitale diensten en gesprek met de Commissie over de vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt n.a.v. COVID-19. Ook wordt gesproken over de gevolgen van COVID-19 voor het Europees luchtverkeer en de gevolgen van de Brexit op de spoorveiligheid in de Eurotunnel, het trans Europees vervoernetwerk en de oprichting van een herstelfaciliteit.

2/9: ECON - gedachtenwisseling met de Duitse minister van Financiën Scholz.

2-3/9: LIBE - overweging van amendementen op het rapport inzake het rechtsstatelijkheidsmechanisme en het rapport inzake implementatie terugkeerrichtlijn (rapporteur: Strik)