Week 38

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Van 23 tot 25 september 2018 vindt de informele Landbouw- en Visserijraad in Wenen plaats. Ter voorbereiding hiervan voert de commissie LNV een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 17 september 2018 om 14:00 uur. Het is een informele raad dus er zal geen besluitvorming plaatsvinden. Echter er staan wel een paar belangrijke onderwerpen op de agenda zoals het GLB en de richtlijn inzake Oneerlijke Handelsprakijken in de voedselketen. Voor die laatste hoopt het voorzitterschap meters te maken en al snel in onderhandeling te treden met het Europees parlement. Dit zullen zij doen op basis van een compromistekst dat op ambtelijk niveau in een raadswerkgroep is vastgesteld.

 • 17/09: Schriftelijke inbreng informele Landbouw- en Visserijraad van 23-25 september 2018

Prinsjesdag

Plenair debat

Deze week zal de Tweede Kamer in het teken staan van Prinsjesdag. Zodoende zijn er nauwelijks EU-gerelateerde plenaire of commissie-vergaderingen gepland.

 • 18/09: Prinsjesdag

Europese Commissie

Europese Commissie week 38

De Commissie richt zich vanaf nu vooral op het afronden van bestaande voorstellen uit het werkprogramma en zal in principe geen grote nieuwe wetgevende voorstellen meer publiceren tot de EU-verkiezingen volgend jaar mei.  Vorige week werd in de ‘State of the Union’ nog wel een aantal nieuwe voorstellen aangekondigd. 

Mogelijk zullen er daardoor nog wijzigingen in de agenda plaatsvinden.

Raad

Agenda Raad week 38

 • 18/09 Raad Algemene Zaken (Art. 50)
 • 18/09 Raad Algemene Zaken
 • 19 & 20/09 Informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders

Europees Parlement

State of the Union

Afgelopen woensdag hield de voorzitter van de Europese Commissie Juncker zijn vijfde en daarmee laatste State of the Union. De heer Juncker sprak over de toekomst van Europa met daarbij de aankomende verkiezingen in het vizier. Hij benadrukte de noodzaak tot eenheid en het belang van een gezamenlijk Europees perspectief, vooral wat betreft het buitenlands beleid. Hierbij noemde hij de vergadering van EU-leiders op 9 mei 2019 in Sibiu (Roemenië) als punt waarop deze visie duidelijk moet zijn. 

Verder kondigde Juncker nog een aantal nieuwe voorstellen aan, hoewel de Europese Commissie het laatste jaar van haar mandaatperiode tegemoet gaat. Juncker kondigde bijvoorbeeld voorstellen aan om migratie en grenzen beter te reguleren, om terroristische content op webpagina’s zo snel mogelijk offline te halen en om de wintertijd af te schaffen. Daarbij noemde Juncker het noodzakelijk dat er in de Raad voor specifieke beleidsterreinen, zoals buitenlands beleid, een systeem van een gekwalificeerde meerderheid wordt geïntroduceerd. 

Debat met Hongaarse premier Orban

In het Europees Parlement vond de afgelopen week het debat over de situatie in Hongarije  plaats met premier Orbán. Rapporteur Sargentini stelde voor de artikel 7-procedure in gang te zetten, waarmee Hongarije het stemrecht binnen de EU kan worden ontnomen. Tijdens het debat in het Europees Parlement liepen de gemoederen hoog op: voorstanders van het in gang zetten van de artikel 7-procedure noemden de schending van mensenrechten en de druk op de rechtsstaat in Hongarije, tegenstanders benadrukten de soevereiniteit van Hongarije en het bestaan van politieke verscheidenheid binnen de EU. 

In de stemming in het Europees Parlement werd een dag na het debat de benodigde twee derde meerderheid met 18 stemmen verschil nipt gehaald, waarmee er is ingestemd met het in gang zetten van de artikel 7-procedure. Dit is de eerste keer dat het Europees Parlement het initiatief neemt voor deze procedure. Nu is het Oostenrijks voorzitterschap van de EU aan zet om de procedure in gang te zetten en in de Raad te presenteren. Intussen heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken al in een verklaring toegezegd Hongarije te steunen en in de Raad tegen sancties te stemmen. Voor het eventueel daadwerkelijk opleggen van sancties is er aan het eind van de procedure een unaniem besluit in de Raad nodig.  

 

 

 

 

Agenda Europees Parlement week 38

Hoewel het groene week is, is er toch een aantal commissieactiviteiten gepland, onder andere:

 • DROI: de situatie van mensenrechten in Turkije.
 • LIBE: situatie van de Rechtstaat in Polen.
 • TRAN: Trans-Europese netwerken.
 • EMPL: de Europese Pijler van Sociale Rechten.
 • ENVI: is in Nijmegen in het kader van de Europese Groene Hoofdstad van 2018.
 • ECON: financiële diensten en stabiliteit in relatie tot de Chinese economie.