Week 38

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg informele RBZ-Handel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op maandag 14 september voert de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schriftelijk overleg met minister Kaag over de agenda van de informele Handelsraad. De informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel zal op 20 en 21 september plaatsvinden in Berlijn. Op de agenda staat de herziening van het EU-handelsbeleid, waarvoor de Commissie een publieke consultatie is gestart. In een nieuwe handelsstrategie die later dit jaar gepresenteerd zal worden wil de Commissie de huidige uitdagingen van het handelsbeleid adresseren, zoals de economische impact van de COVID-19 crisis en de herziening van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).  Daarbij zullen de EU-ministers ook spreken over de situatie van de Europese staalindustrie en het selectieproces van de nieuwe Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie die naar verwachting uiterlijk in november 2020 zal worden aangesteld.

  • 14/09: Schriftelijk overleg Informele RBZ-Handel dd 20/21 september 2020

Algemeen overleg RBZ-Raad

Buitenlandse Zaken

Op 21 september vindt de formele Raad Buitenlandse Zaken plaats in Brussel. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen naar verwachting spreken over de volgende onderwerpen. Onder current affairs zal de Raad kort stil staan bij de ontwikkelingen in Wit-Rusland, China, Libanon, de oostelijke Middellandse Zee, Venezuela en Mali. Daarnaast staan Libië, de EU-relatie met de Afrikaanse Unie en het Zuidelijk nabuurschap op de agenda. Ten slotte zal tijdens de werklunch gesproken worden over de geopolitieke implicaties van de COVID-19 pandemie voor de EU. Ter voorbereiding op deze formele Raad vindt op maandag 14 september een algemeen overleg plaats tussen de leden van de commissie Buitenlandse Zaken en minister Blok.

  • 14/09: Algemeen overleg RBZ-Raad dd 21 september 2020

Actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing

Financiën

Op 18 september is de inbreng van een schriftelijk overleg van de commissie voor Financiën met minister Hoekstra van Financiën over het nieuwe Europese actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel van Europa. In dit actieplan liggen 25 actiepunten voor die de Commissie in de komende drie jaar zal introduceren om de regels te vereenvoudigen en administratieve lasten hiermee te verminderen en om te zorgen dat belastingdiensten goed in staat zijn de belastinggrondslag te behouden.

  • 18/09: Schriftelijk overleg actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van het herstel van Europa

Briefing over Brexit door EU-hoofdonderhandelaar Barnier

Europese Zaken

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier zal de 27 nationale parlementen op donderdag 17 september digitaal bijpraten over de onderhandelingen die EU en Verenigd Koninkrijk momenteel voeren over een nieuw handels- en partnerschapsakkoord. Aan dit besloten overleg zal namens de commissie Europese Zaken de heer Omtzigt (CDA) als Brexit-rapporteur deelnemen.

Volgens mediaberichten verlopen de onderhandelingen moeizaam. Naar verwachting zal de Europese Raad deze of volgende maand zich ook over de voortgang van de onderhandelingen buigen. Het nieuwe partnerschapsverdrag zou begin volgend jaar moeten ingaan, aangezien dan de tijdelijke overgangsperiode sinds Brexit afloopt.

  • 17/09: Briefing over Brexit door Michel barnier

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 38

Op 15 september zullen de volgende onderwerpen besproken worden door het college van Commissarissen:

- een mededeling over de implementatie van het herstel- en verlichtingspakket;

- een digitaal pakket, waarin een verordening over 'high performing computing' en een aanbeveling over connectiviteit;

- een groen pakket, waarin de nieuwe klimaatdoelen voor 2030 in de vorm van een mededeling en amendementen op de concept 2050 wet;

- herziene staatssteunregels inzake ETS

- een actieplan tegen racisme in de EU

Na afloop van de vergadering zullen de documenten gebruikelijk openbaar gemaakt worden.

Raad

Agenda Raad - week 38

16-17/9: informele Onderwijsraad

18/9: Raad Concurrentievermogen

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 38

Deze week vergadert het Europees Parlement plenair, in Brussel dit keer. De week staat in het teken van de verklaring van de Voorzitter van de Europese Commissie over de Staat van de Europese Unie, die op woensdag 16 september van 9.00-12.00 uur zal plaatsvinden. Hierin zal zij een vooruitblik geven op de dossiers die de komende tijd zullen spelen. Daarna volgt een debat.

Verder op de agenda:

14/9: debatten over oa rechtsstatelijkheid in Polen; het eigen middelen besluit; strategische benadering tot farmaceutische middelen in het milieu en wapenexport.

15/9: debat met de Hoge Vertegenwoordiger over de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in de Middellandse Zeeregio; EU-coordinatie van gezondheidsbeoordelingen, risico-classificatie en de effecten op Schengen en de eengeworden markt. Ook wordt gestemd over een resolutie inzake het eigen middelen besluit (uitkomst op 16/9).

17/9: debat over het EU antwoord op de situatie in vluchtelingenkamp Moria; het bestrijden van kindermisbruik.