Week 38

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 16 september leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de informele Landbouw- en Visserijraad. De Raad staat in het teken van het bevorderen van duurzame landbouw door middel van koolstofvastlegging. Het Fins voorzitterschap wil ingaan op de mogelijkheden voor het vastleggen en vasthouden van koolstof voor verschillende bodemtypen en de effecten van landbouwactiviteiten op het vasthouden van koolstof in de bodem. De leden zullen de minister bevragen over de Nederlandse inzet op dit onderwerp, in het bijzonder in relatie tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en de inhoud van het Nationaal Strategisch Plan.

  • 16/09: Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Prinsjesdag

Deze week zal de Tweede Kamer in het teken staan van Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Mede daarom zijn er deze week weinig EU-gerelateerde vergaderingen in de Kamer gepland.

  • 17/09: Prinsjesdag

Raad

Agenda Raad - Week 38

16/9: Raad Algemene Zaken

20/9: Transportraad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - Week 38

16/9: Debat over de bosbranden in Europa, op 17/9 gevolgd door een debat over de bosbranden in de Amazone.

17/9: Minister van Buitenlandse Zaken Blok gaat in gesprek met Sassoli, de President van het EP.

17/9: COMM: Debat over desinformatie en buitenlandse elecotrale inmenging in Europa. 19/9 zal gestemd worden over een resolutie betreffende dit onderwerp.

17/9: ECON: Debat gevolgd door stemming over de benoeming van Legarde als ECB President. Legarde zal mogelijk bij dit debat aanwezig zijn.

18/3: Debat gevolgd door stemming over resolutie over het standpunt van het EP met betrekking tot Brexit. Hoofdonderhandelaar Barnier zal bij dit debat aanwezig zijn.

18/9: BUDG: Stemming over Horizon 2020, Erasmus+ en de mobilizatie van het EUSF voor het verlenen van steun aan Roemenië, Italië en Oostenrijk.

19/9: Debat gevolgd door stemming over schendingen van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat in Turkije, Myanmar en Iran.