Week 42

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 12 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 oktober. Het Duits EU-voorzitterschap zet erop in om tijdens de aankomende Raad tot een Raadspositie te komen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en om Raadsconclusies vast te stellen over de “Van boer tot bord”-strategie.  Naar verwachting zullen de leden de minister vragen stellen over de gepresenteerde compromisteksten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarbij zal het waarschijnlijk onder andere gaan over de eco-regelingen, de regelingen voor kleine boeren en de minimum vereisten voor en aftopping van directe betalingen. Ook zullen de leden de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor de Raadsconclusies over de “Van boer tot bord”- strategie.

 • 12/10: Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad dd 19-20 oktober 2020

Europese top over Brexit en klimaat

Europese Zaken

Woensdag 14 oktober voert de commissie Europese Zaken een notaoverleg met minister-president Rutte over de agenda van de Europese Raad van 15 en 16 oktober in Brussel. Het verstrijken van de transitieperiode na de Brexit op 31 december a.s. en de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk staat hoog op de agenda van deze Europese top. Ook zullen de regeringsleiders mogelijk het Europese broeikasgasreductiedoel voor 2030 vaststellen. Nederland behoort samen met een aantal andere lidstaten tot de ambitieuze voorhoede in de EU die voorstander is van 55% reductie in 2030. Tot slot spreken de regeringsleiders over de betrekkingen met de Afrikaanse Unie en de coördinatie van de COVID-19-pandemie in de EU.

 • 14/10: Notaoverleg Europese Raad dd 15-16 november 2020

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 15 oktober 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling van de Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit en zij zullen spreken over de nieuwe EU-voorstellen en voortgangsrapportages op het gebied van de EU-uitbreiding.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

 • 15/10: Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 42

 • 14/10: Communicatie over het verwijderen van barrières voor investeringen om de economie succesvol te herstellen
 • 14/10: Presentatie van het 8e Milieu-actieprogramma, de Methaanstrategie en de 'Renovation Wave' (over het verduurzamen van gebouwen) door Eurocommissaris Timmermans

Raad

Agenda Raad week 42

 • 12/10: Raad Buitenlandse Zaken
 • 13/10: Raad Algemene Zaken
 • 13/10: Videoconferentie van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken
 • 15-16/10: Europese Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 42

 • 12/10 [AFET]: gedachtewisseling over het jaarverslag over de implementatie van het gezamenlijke buitenlands- en veiligheidsbeleid
 • 12/10 [AFET]: bespreken van het rapport over de implementatie van het associatie-akkoord tussen de EU en Oekraïne
 • 12/10 [AFET]: gedachtewisseling met de Mohammad Shtayyeh, premier van Palestina
 • 12/10 [AGRI]: stemming over de in het herstelfonds (NextGenerationEU) genoemde programma's voor rurale ontwikkeling
 • 12/10 [AGRI]: gedachtewisseling over de GLB-dossiers (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)
 • 12/10 [DEVE]: nog geen agenda bekend
 • 12/10 [ECON]: gedachtewisseling over het rapport over de invoering van de digitale euro
 • 12/10 [BECA = Beating Cancer]: gedachtewisseling over het rapport over preventie en behandeling van kanker in de EU
 • 12/10 [ENVI]: hoorzitting over het milieu, volksgezondheid en voedselzekerheid in de toekomstige relatie tussen de EU en het VK
 • 12/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over de rechten en plichten van treinpassagiers en over het tot stand komen van 'Connecting Europe'
 • 12/10 [PECH]: gedachtewisseling over het Brexit Adjustment Reserve
 • 15/10 [BUDG]: gedachtewisseling en terugkoppeling van het onderhandelingsteam over de stand van zaken van de onderhandelingen over het MFK, Herstelfonds en het Eigen Middelen Besluit
 • 15/10 [LIBE]: nog geen agenda bekend
 • 15/10 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheid systemen en gedachtewisseling over het beleid omtrent digitaal onderwijs
 • 15/10 [INTA]: gedachtewisseling met minister Kaag en minister Riester (Frankrijk, Buitenlandse Handel) over het Frans-Nederlandse non-paper over duurzame handel