Week 42

Tweede Kamer

Europese Top

Europese Zaken

Op dinsdag 15 oktober vindt het plenair debat met minister-president Rutte plaats ter voorbereiding van de Europese Raad op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober.

Op de agenda staan onder andere de onderhandelingen over de nieuwe Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de Strategische Agenda, klimaat en in het verband van de EU-27 de onderhandelingen betreffende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de Nederlandse voorbereidingen daarop.

Er wordt er naar alle waarschijnlijkheid gepraat over de situatie in Noord-Syrië en de Turkse inval.

Tenslotte, als de Raad Algemene Zaken op 15 oktober daartoe besluit, spreken de regeringsleiders ook over het eventueel openen van de toetredingsonderhandelingen van Albanië en Noord-Macedonië tot de Europese Unie.

  • 15/10: Plenair debat Europese Raad dd 17 en 18 oktober 2019

Voorbereiding Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Ministers buigen zich tijdens de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid onder meer over de sinds 2008 in de Raad geblokkeerde richtlijn anti-discriminatie buiten de werkplek (op de gronden  godsdienst of overtuiging ; handicap; leeftijd; seksuele gerichtheid), het EU-voorstel ter identificatie van gebieden waar kan worden overgestapt van unanimiteit op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en meerdere sets Raadsconclusies waarvan één ter ondersteuning van de verklaring over de toekomst van werk van de honderdjarige Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

Ook zullen de plannen die inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen aan kandidaat-commissarissen Nicolas Schmit (werkgelegenheidsportefeuille) en Helena Dalli (gelijke kansen) als opdracht meegeeft (o.a. wetgevend initiatief minimumloon; opzetten WW-herverzekeringsschema; introductie kindgarantie; wetgevend initiatief loontransparantie) in en buiten de Raadszaal besproken worden. En marge van de Raad zal ongetwijfeld ook aandacht worden besteed aan Verordening 883 Coördinatie Sociale Zekerheid die in het nieuw samengestelde Europees Parlement weer is opgepakt en waarover dit najaar de eindonderhandelingen tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie hervat zullen worden.

  • 16/10: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid dd 24 oktober 2019

Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 17 oktober vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten. Donderdag spreken de commissieleden onder meer over de kabinetsreactie op de motie van het lid Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties en een ontvangen overzicht betreffende de aanwezigheid van minister Blok van Buitenlandse Zaken bij Raden Algemene Zaken en Raden Buitenlandse Zaken sinds zijn aantreden.

Verder komt het Clingendael rapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht"  – schetsend de ontwikkeling van de taken en functies van de Europese Commissie – aan bod. Het aangeleverde rapport komt voort uit de door de commissie gestelde wens haar kennis- en informatiepositie te versterken via de kennisagenda. Institutionele ontwikkelingen in de EU is één van de thema’s op deze agenda. Een gesprek tussen de auteurs van het Clingendael rapport en de commissie heeft plaatsgevonden op 9 oktober.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 17/10: Procedurevergadering commissie EU-Zaken