Week 44

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op dinsdag 27 oktober leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg met de minister over de ingelaste EU-Gezondheidsraad op 30 oktober aanstaande. De leden zullen de minister naar verwachting vragen naar de Nederlandse inzet als het gaat om de rol van de EU bij de hervorming en versterking van de WHO. Ook zullen de leden naar verwachting vragen stellen over de eventuele Nederlandse inbreng tijdens de World Health Assembly die van 9 tot 14 november aanstaande plaatsvindt. Verder zal het schriftelijk overleg waarschijnlijk ingaan op de recent ingenomen positie van de Raad op het EU4Health programma.

 • 27/10: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Gesprek met Eurocommissaris Dalli van Gelijkheid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 27 oktober gaan de leden van de vaste commissie voor OCW in gesprek met de Eurocommissaris voor Gelijkheid, mevrouw Helena Dalli. Aanleiding voor het gesprek is dat onder de portefeuille van Eurocommissaris Dalli dit jaar twee voor de Kamer prioritaire EU-voorstellen worden uitgebracht: de EU-strategieën voor gendergelijkheid en gelijkheid van LGTBI’s. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie al de EU-Gendergelijkheidsstrategie uitgebracht. Hier zal het gesprek zich met name op richten. In november 2020 wordt ook de EU-strategie over gelijkheid van LGBTI’s uitgebracht; naar verwachting zal Eurocommissaris Dalli tijdens het gesprek ook een toelichting geven op de verwachte inhoud van deze strategie.

 • 27/10: Gesprek met Eurocommissaris Dalli

Voorbespreken Eurogroep/Ecofinraad

Financiën

Op donderdag 29 oktober overlegt de commissie voor Financiën met de minister voorafgaand aan de maandelijkse Eurogroep en Ecofinraad. Op de agenda staat onder andere de nieuwe Europese agenda voor anti-witwassen en terrorismefinanciering waarbij de EU toe wilt werken naar verdere harmonisatie van de regelgeving en een zelfstandige Europese toezichthouder. De Eurogroep zal tevens in gesprek gaan met de bankentoezichthouders over het stijgende aantal niet-presterende leningen. Andere onderwerpen op de agenda zijn de verdere voltooiing van het resolutieraamwerk voor banken en de kapitaalmarktenunie.

 • 29/10: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 3 en 4 november 2020

Gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius

Infrastructuur en Waterstaat

Donderdagochtend 29 oktober a.s. voeren leden van de commissie I&W een videogesprek met Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij). Het gesprek zal onder meer ingaan op de nieuwe EU-strategie chemicaliën die onlangs is verschenen, de plannen van de Eurocommissaris om de circulaire economie verder aan te jagen en zijn ‘zero pollution’ ambitie voor bodem, lucht en water.  Het videogesprek vindt plaats van 10.00 – 11.00 uur en is live te volgen via de webstream vanuit de Vondelingkamer.  

 • 29/10: Gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius

Informeel overleg nationale parlementen over rechtsstaatrapport Europese Commissie

Europese Zaken

Op donderdag 29 oktober 2020 spreken leden van de nationale parlementen in de Europese Unie met Eurocommissarissen Jourová en Reynders over het recente rechtsstaatrapport van de Europese Commissie. Tijdens deze informele videoconferentie, een initiatief van het Duitse parlement dat momenteel de conferentie van nationale parlementen voorzit, wordt het rapport toegelicht en zal een eerste discussie over de bevindingen plaatsvinden. Ook zal worden gesproken over de wijze waarop de nationale parlementen het rapport verder kunnen behandelen.

André Bosman (VVD), co-rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, zal vanuit de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer deelnemen aan het gesprek.

 • 29/10: Informeel overleg rechtsstaatrapport

Gesprek met Albanese parlementsdelegatie over EU-uitbreiding

Europese Zaken

Op dinsdag 27 oktober zal de commissie Europese Zaken digitaal in gesprek gaan met enkele Albanese parlementsleden over het al dan niet feitelijk openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië. Aanleiding is hiervoor is het EU-voortgangsrapport dat de Europese Commissie deze maand heeft uitgebracht en waar de Raad Algemene Zaken volgende maand naar verwachting een besluit over zal nemen. Nederland is totnogtoe kritisch geweest op het zetten van nieuwe stappen voor Albanië in het EU-toetredingsproces vanwege zorgen over georganiseerde misdaad en corruptie in het Westelijke Balkanland.

 • 27/10: Gesprek met Albanese parlementsdelegatie over EU-uitbreiding

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 44

 • 28/10: Communicatie over aanvullende maatregelen tegen de gevolgen van Covid-19
 • 28/10: Voorstel voor een eerlijk minimumloon in de EU
 • 28/10: Voorstel voor customs single window

Raad

Agenda Raad week 44

 • 29/10: Informele videoconferentie Europese Raad [over Covid-19]
 • 30/10: Videoconferentie Gezondheidsraad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 44

 • 26/10 [INGE - Buitenlandse inmenging]: gedachtewisseling met verschillende onderzoekers en de oprichter van Bellingcat
 • 26/10 [AFET]: uitwisseling over de bemiddelingsactiviteiten van de EU (met o.a. SG EEAS)
 • 26-27/10 [IMCO]: overleg over een actieplan voor circulaire economie, de toekomst van de vrije uitwisseling van diensten en intra-EU arbeidsmobiliteit
 • 26-27/10 [JURI]: ICM over 'Better law making from a digital perspective'
 • 26-27/10 [AIDA - Kunstmatige Intelligentie]: uitwisseling met Eurocommissarissen Breton en Vestager
 • 26-27/10 [LIBE]: gedachtewisseling over de situatie in het Kara Tepe kamp en toekomstige uitdagingen voor asiel-/migratiemanagement op de Griekse eilanden
 • 27/10 [ITRE]: gedachtewisseling over een EU brede beoordeling van nationale energie- en klimaatplannen in het licht van de 2030-doelstellingen
 • 27/10 [BECA - Beating Cancer]: uitwisseling over het 'Beating Cancer Plan' met Eurocommissaris Kyriakides
 • 27/10 [ECON]: gedachtewisseling over de gevolgen van de financiële sector na Brexit
 • 28/10 [AFCO]: uitwisseling over dialogen met en participatie van burgers in Europese besluitvorming
 • 28/10 [BUDG]: uitwisseling over de stand van zaken omtrent het MFK, de eigen middelen en het herstelfonds
 • 28/10 [FISC]: gedachtewisseling over de stand van zaken van de hervorming van het internationale belastingsysteem
 • 28-29/10 [EMPL]: overleg over de European Skills Agenda en een sterk sociaal Europa voor 'Just Transitions'
 • 28-29/10 [EMPL]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Schinas over de European Skills Agenda, de Europese Onderwijsruimte en het digitale onderwijsplan
 • 28-29/10 [ENVI]: gedachtewisseling over een EU carbon adjustment mechanism dat in overeenstemming is met WTO richtlijnen
 • 28-29/10 [PETI]: gedachtewisseling over het jaarrapport over de activiteiten van de EUropese Ombudsman (2019)
 • 28-29/10 [SEDE]: gedachtewisseling over de bedreigingen van IS met de EU counter-terrorisme coördinator
 • 28-29/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over 'Connecting Europe' en 'European Year of Rail (2021)'
 • 29/10 [AFCO-LIBE-JURI-PETI]: hoorzitting over Europees Burgerschap