Week 44

Tweede Kamer

Governanceraamwerk begrotingsinstrument

Financiën

Op dinsdag 29 oktober volgt de inbreng van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie voor een governanceraamwerk voor het nieuwe begrotingsinstrument om convergentie en concurrentiekracht in de eurozone te bevorderen. Dit governanceraamwerk richt zich op de aansluiting tussen de economische aanbevelingen die de Europese Commissie elk jaar aan de lidstaten geeft in het kader van het Europees Semester en investeringen via het nieuwe begrotingsinstrument.

  • 29/10: Schriftelijk overleg Governanceraamwerk

Plenair debat Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Plenair debat

Op dinsdag 29 oktober vindt de voortzetting van het plenaire debat over de Rijkswet inperking gevolgen Brexit plaats.

De Rijkswet inperking gevolgen Brexit betreft een initiatiefwetsvoorstel vanuit de Kamer. Het uitgangspunt van deze Rijkswet is dat meervoudige nationaliteit zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De Brexit rechtvaardigt, als unieke situatie, echter een uitzondering hierop, aldus de initiatiefnemers: Nederlanders wonend in het Verenigd Koninkrijk zouden de mogelijkheid moeten hebben om Brit te worden zonder hun Nederlanderschap te verliezen, om zo eventueel negatieve gevolgen voor hen door de Brexit te kunnen beperken. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om tijdelijke uitzonderingen te creëren op de Rijkswet op het Nederlanderschap.

  • 29/10: Voortzetting plenair debat Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Gesprek met DG begrotingszaken over het Meerjarig Financieel Kader

Europese Zaken

Op donderdag 31 oktober gaat de vaste commissie voor Europese Zaken in gesprek met de hoogste ambtenaar binnen het departement begroting (DG BUDG) van de Europese Commissie, de heer Koopman. Het onderwerp van gesprek is de onderhandeling over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027, ook wel Meerjarig Financieel Kader (MFK) genoemd. Het DG begrotingszaken is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het voorstel voor het nieuwe MFK.

De Kamer volgt de ontwikkelingen op het MFK-dossier op de voet. Het onderwerp kwam recentelijk onder meer aan bod in de debatten over de Europese Top van 17-18 oktober en de Raad Algemene Zaken van 15 oktober.

  • 31/10: Gesprek met DG BUDG inzake MFK

Schriftelijk overleg over de EU-onderwijsraad

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op donderdag 31 oktober leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 8 november aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer alleen ingaan op de onderwijscomponent. De andere componenten volgen later in november. In de ochtend vindt een gezamenlijke vergadering plaats van de ECOFIN-Raad en de OJCS-Raad over investeringen in onderwijs en opleiding en het belang hiervan voor andere sectoren. In de middag vergadert de OJCS-Raad over de ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte, Leven Lang Leren en de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Afsluitend zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Zij nemen dan het stokje over van Finland, dat sinds juli 2019 voorzitter van de EU is. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd)  aan de orde komen tijdens de besprekingen.

  • 31/10: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

Europese Commissie

Europese Commissie - Week 44

30/10: 20e voortgangsrapportage van de Veiligheidsunie.

30/10: Mandaat voor onderhandelingen voor een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland over de uitwisseling van persoonsgegevens om ernstig misdrijf en terrorisme te bestrijden.

31/10: Brexit deadline.

Raad

Europese Raad - Week 44

Er staan komende week niets op de agenda.

Europees Parlement

Europees Parlement - Week 44

Groene week - er zijn deze week geen vergaderingen.