Week 45

Tweede Kamer

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (videoconferentie) op 9 november

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De EU-ministers van handel zullen per videoconferentie spreken over de aangekondigde herziening van het Europese handelsbeleid en de toekomst van de WTO. Deze herziening van het handelsbeleid is bedoeld om richting te geven aan het handels- en investeringsbeleid van de EU voor de komende jaren, en staat in het teken van de veranderende geopolitieke ontwikkelingen en de impact van de COVID-19 crisis op de wereldeconomie en de wereldhandel. Dit moet onder meer bijdragen aan een duurzaam herstel post-COVID-19.
De Europese Commissie zal hiervoor naar verwachting begin volgend jaar een voorstel doen. Tijdens de vorige Raad in september is reeds over dit onderwerp gesproken. In het kader van de toekomst van de WTO zal naar verwachting ook de aanstaande benoeming van de nieuwe Directeur-Generaal van de WTO aan bod komen. Ook zullen de ministers van gedachten wisselen over de handelsrelatie met de VS, en de handelsrelatie met China, waarbij de stand van zaken in de onderhandelingen over het EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI) aan bod zal komen.  
Het schriftelijk overleg over deze Raad van de commissie BuHa-OS met minister Kaag vindt plaats op 2 november 2020.

  • 02/11: Schriftelijk overleg RBZ-Handel dd 9 november 2020

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 5 november 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling en de uitwerking van het thema ‘geldstromen rond het MFK’ op de kennisagenda van de commissie en over de behandeling van het nieuwe Commissiewerkprogramma 2021 en de jaarlijkse prioriteringsexercitie.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 05/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Raad Algemene Zaken over EU-uitbreiding

Europese Zaken

Op dinsdag 3 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken. Op de agenda staat onder meer het onderwerp EU-uitbreiding, en concreet het voorstel om feitelijk toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te starten aan de hand van een onderhandelingsraamwerk. Hiervoor moeten beide kandidaat-lidstaten aan een aantal voorwaarden op het gebied van rechtsstaat en bestrijding van misdaad en corruptie voldoen.

  • 03/11: Algemeen overleg RAZ dd 10 november 2020

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie Week 45

  • Er zijn deze week geen publicaties van de Europese Commissie gepland.

Raad

Agenda Raad week 45

  • 3/11: Videoconferentie van de Eurogroep
  • 3/11: Informele bijeenkomst van de ministers van Consumentenbescherming
  • 4/11: Videoconferentie ECOFIN

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 45

  • In verband met de 'Groene Week' is er deze week geen agenda van het Europees Parlement