Week 46

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg over de EU-Jeugd-, Cultuur- en Sportraad

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 12 november leveren de leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun input voor het schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven en minister Bruins over de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS)-Raad van 21-22 november aanstaande in Brussel.

De OJCS-Raad zal dit keer ingaan op de componenten jeugd, cultuur en sport. Op 21 november spreekt de Raad eerst over cultuur. De cultuurdimensie van duurzame ontwikkelingen en het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector worden besproken. Vervolgens komt sport aan bod, waar de Raad het zal hebben over veiligheid van kinderen, bestrijding van corruptie en goed bestuur in het sportdomein. Op 22 november spreekt de Raad over jeugd. De Raad behandelt de onderwerpen digitaal jongerenwerk, opleiding en training van jongerenwerkers en de relatie tussen klimaatveranderingen en jongeren en jongerenwerk.

Op beide dagen zal het inkomende Kroatisch voorzitterschap een toelichting geven op hun werkprogramma voor de eerste helft van 2020. Naar verwachting zullen ook de plannen van inkomend Commissievoorzitter Von der Leyen en kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel (onderwijs, onderzoek, innovatie en jeugd)  aan de orde komen tijdens de besprekingen.

  • 12/11: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

Petitie-/boekaanbieding over het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Europese Zaken

Op dinsdag 12 november vindt de petitie-/boekaanbieding 'The Charter and the Court of Justice of the European Union; Notable Cases from 2016-2018' aan de commissie Europese Zaken plaats. De leden zullen de bundel, dat een handvat wil bieden aan de jurist in de academie en de praktijk betreffende grondrechtenbescherming in de EU, in ontvangst nemen.

  • 12/11: Petitie-/boekaanbieding over het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 13 november spreken de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 18 november aanstaande. De Raad zal in het teken staan van een discussie over de milieu-en klimaataspecten van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook zal de Raad de voorstellen van de Europese Commissie bespreken voor een verlenging van een jaar van het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid om te zorgen voor een goede transitie tussen de twee meerjarige landbouwprogramma’s. De leden zullen de minister vragen stellen over de Nederlandse inzet voor versterkte aandacht voor klimaat in het landbouwbeleid, zoals over de verplichting om bepaalde klimaatregelingen op te nemen in het landbouwbeleid en over eventuele uitzonderingen of versimpelde regimes voor de kleine landbouwbedrijven.

  • 13/11: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Telecomraad

Economische Zaken en Klimaat

Op woensdag 13 november vindt een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op de formele Telecomraad van 3 december aanstaande. Naar verwachting zal de Raad een gemeenschappelijke positie aannemen over de e-Privacyverordening, bijna drie jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel heeft gedaan. Ook zal mogelijk de cyberveiligheid van 5G-netwerken op de agenda staan, en de Raad zal waarschijnlijk conclusies aannemen over dit onderwerp.  

  • 13/11: Algemeen overleg Telecomraad dd 3 december 2019

Raad over rechtsstaat en uitbreiding

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken vergadert op donderdag 14 november met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op dinsdag 19 november in Brussel plaatsvindt. Op de agenda prijken de thema's EU-meerjarenbegroting (MFK), uitbreiding en rechtsstaat.

Wat de EU-meerjarenbegroting betreft wordt geen actieve bespreking in de RAZ verwacht. Het streven van het Finse EU-voorzitterschap is om voor het einde van het jaar een politiek akkoord te bereiken in de (Europese) Raad. Daarnaast zal de RAZ zich buigen over de evaluatie van de rechtsstatelijkheidsdialoog, die onder meer op initiatief van Nederland jaarlijks wordt gehouden. Tot slot zal ook EU-uitbreiding aan de orde komen, in vervolg op de Europese Raad van vorige maand, waarin geen consensus werd bereikt over het openen van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië.

Aan de agenda van het overleg met minister Blok zijn voorts een brief over de klokkenluiderszaak met betrekking tot kinderhandel bij interlandelijke adopties en enkele brieven over de Brexit toegevoegd.

  • 14/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 28 en 29 november 2019

Raad voor Concurrentievermogen en het EIT

Economische Zaken en Klimaat

Op donderdag 14 november zal de commissie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek gaan met de staatssecretaris van EZK over de formele Raad voor Concurrentievermogen van 28-29 november aanstaande. De commissie zal hierbij onder meer ingaan op het voorstel voor het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het EIT is opgericht in 2008 om de innovatiecapaciteit en -prestaties van de EU te verbeteren.

  • 14/11: Algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 28 en 29 november 2019

Europese Commissie

Europese Commissie - week 46

Er staat niets op de agenda.

Raad

Europese Raad - week 46

11/11: Raad Buitenlandse zaken

12/11: Raad Buitenlandse Zaken (Defensie)

15/11: ECOFIN

Europees Parlement

Europees Parlement - week 46

11/11: CONT: Gedachtewisseling over het onderzoek door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naar samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van OLAF-onderzoeken

12/11: DEVE: Gedachtewisseling over recente ontwikkelingen in Libanon en over de humanitaire situatie in het noordoosten van Syrië. Overweging over de situatie van milieuactivisten in Rusland en over Oekraïense politieke gevangenen.  

12/11: AFCO: Gedachtewisseling over de conferentie over de toekomst van Europa en de rol van het Europees Parlement.

12/11: BUDG/CONT: Stemming over de bescherming van de begroting van de Unie in geval van algemene tekortkomingen met betrekking tot de rechtsstaat in de lidstaten (start van de onderhandelingen).

12/11: EMPL: Verslag over onderhandelingen betreffende handhavingsvereisten en specifieke regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs in de sector van het wegvervoer. Verslag over minimumvereisten voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes, dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en positionering door middel van tachografen.

12/11: SEDE: Gedachtewisseling over de veiligheid en strategische implicaties van de militaire operaties van Turkije in Noordoost-Syrië, het Europees interventie-initiatief, en het tegengaan van Hybride bedreigingen. Hoorzitting over de Europese ruimteveiligheid en defensie: welke maatregelen zijn op EU-niveau nodig om de militarisering van de ruimte en de strijd om middelen aan te pakken?

12/11: JURI: Mogelijke buitengewone vergadering voor de beoordeling van belangenconflicten van de kandidaat-commissarissen.