Week 46

Tweede Kamer

Delegatie commissie IenM naar Klimaattop

Infrastructuur en Milieu

Ook dit jaar zal een delegatie van de Tweede Kamer de Klimaattop COP23  bezoeken, dit keer georganiseerd in Bonn (onder voorzitterschap van de Fiji eilanden).

De vijf Kamerleden (Remco Dijkstra - VVD, Agnes Mulder - CDA, Rob Jetten - D66, Suzanne Kröger - Groen Links en Lammert van Raan - PvdD) zullen van 14 t/m 16 november in Bonn verblijven, waar zij een deel van het 'high level segment' en de landenverklaringen zullen bijwonen, en tevens zullen spreken met bewindspersonen, Eurocommissaris voor klimaat en energie Cañete, ngo's, bedrijfsleven, mogelijk Duitse parlementariërs, en andere betrokkenen.

 • 14-16/11: Werkbezoek commissie IenM, Klimaattop COP23, Bonn, Duitsland

OJCS-Raad mogelijk akkoord over het Europees Solidariteitskorps

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 15 november 2017 zullen de OCW-woordvoerders de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport voorbespreken met de minister. Op de agenda van dit overleg staan onder andere het onderhandelingsmandaat van de Raad over het Europees Solidariteitskorps dat mogelijkheden biedt voor jongeren om in een andere EU-lidstaat of in eigen land vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of beroepsmatig actief te zijn in solidariteitsactiviteiten. Indien de Raad een akkoord bereikt zullen de triloogonderhandelingen tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie kunnen starten. 

Daarnaast staan, zoals gebruikelijk, zeer uiteenlopende onderwerpen op de agenda, zoals jeugdwerk, een nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs, de ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs, het volgen van afgestudeerden en de toekomst van vaardigheden en beroepsonderwijs. Ook zal worden gesproken over de audiovisuele mediadienstenrichtlijn, digitale ontwikkelingen in de culturele sector, de rol van cultuur voor sociale cohesie in Europa en een debat over de grootste sportuitdagingen in de 21e eeuw.

 • 15/11: Algemeen overleg OJCS-Raad

Plannen voor Europa

Europese Zaken

De procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 16 november aanstaande zal in het teken staan van de bespreking van enkele grote activiteiten die in de laatste weken van 2017 zullen plaatsvinden.

Zo zal de stand van zaken van het rondetafelgesprek over het Witboek over de Toekomst van Europa op 11 december in het Gouvernement in Maastricht worden doorgesproken. Daarnaast overleggen de EU-woordvoerders van de fracties over de delegatieinzet voor de plenaire COSAC die op 26-28 november in Tallinn wordt georganiseerd.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

 • 16/11: Procedurevergadering vaste commissie Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda

 • 14/11: Verslag over voortgang geboekt op de Migratie-agenda

Raad

Agenda

 • 13/11: Raad Buitenlandse Zaken
 • 15/11: Raad Algemene Zaken
 • 17/11: ECOFIN
 • 17/11: Informele Europese Raad over onderwijs en cultuur, Gotenburg, Zweden

Europees Parlement

Agenda plenaire zitting EP

 • 13/11: Presentatie rapport over het inzetten van cohesiebeleid om demografische veranderingen te adresseren
 • 14/11: Verklaring van Raad en Commissie over de Paradise Papers; Debat over mobilisatie van het Europese Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering; Debat over de Oostelijke Nabuurschapstop in november; Debat over de EU-Afrikastrategie
 • 15/11: Verklaringen van Commissie en Raad over de rechtsstaat in Polen; Verklaringen van Commissie en Raad over een winterplan voor asielzoekers; Verklaring van de Commissie over het Tweede Mobiliteitspakket
 • 16/11: Gezamenlijk debat met Nieuw-Zeeland over de EU-Nieuw-Zeeland partnerschapsovereenkomst