Week 47

Tweede Kamer

Virtuele EU-Defensieraad over PESCO en strategisch kompas

Defensie

Op vrijdag 20 november vergaderen de EU-ministers van Defensie virtueel over de uitkomsten van de strategische evaluatie van de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO). PESCO is in 2017 opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie tussen EU-lidstaten te versterken. De evaluatie van de eerste PESCO-fase (2017-2020)  toont aan dat de voortgang in zowel de nakoming van de 20 bindende afspraken, als de uitvoering van de 47 projecten onvoldoende is. De Raad zal de uitkomsten van deze evaluatie bespreken met het oog op het vaststellen van doelen en concrete resultaten voor de tweede PESCO-fase (2021-2025) die begin volgend jaar worden vastgelegd.

Ook zal de Raad spreken over de totstandkoming van het Strategisch Kompas, waarbij de lidstaten op basis van een gedeelde dreigingsanalyse focus willen aanbrengen en prioriteiten willen stellen op het gebied van crisisbeheersing, capaciteitsontwikkeling, weerbaarheid en EU-partnerschappen. Dit document moet in 2022 gereed zijn. Tot slot zal onder current affairs kort worden ingegaan op operatie Irini en de EU-trainingsmissie in Mali.

Het schriftelijk overleg ter voorbereiding op deze Raad van de commissie Defensie met minister Bijleveld vindt plaats op 16 november.

 • 16/11: Schriftelijk overleg EU-Defensieraad dd 20 november 2020

Kamer stelt schriftelijke vragen over Europese ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Europese ministers voor ontwikkelingssamenwerking vergaderen op maandag 23 november over hun beleid. Op de agenda staat onder meer emancipatie van vrouwen en meisjes en schuldenverlichting van OS-landen in verband met de corona pandemie.

Ter voorbereiding op deze EU-Raad, houdt de commissie Buha-Os een schriftelijk overleg met minister Kaag.

 • 18/11: Schriftelijk overleg Europese ontwikkelingssamenwerking

High-Level Conferentie over EU-Migratiepact

Veiligheid & Justitie

Het Europees Parlement en de Duitse Bondsdag organiseren op donderdag 19 november een High-Level Conferentie over het EU-migratiepact. Tijdens deze bijzondere online interparlementaire conferentie zullen Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, Europees Parlements-voorzitter Sassoli en Bondsdagvoorzitter Schäuble met elkaar en met parlementariërs in discussie gaan over de recente voorstellen van de Europese Commissie over hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid. Namens de Tweede Kamer zullen Bente Becker (VVD) en Emiel van Dijk (PVV) deelnemen aan deze conferentie.

 • 19/11: High-Level Conferentie EU-migratiepact

Onderwijs- en Cultuurraad over gevolgen van corona

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op 30 november en 1 december a.s. zal, wegens de COVID-19 pandemie, de geplande OJCS-Raad niet in fysieke maar in digitale vorm doorgang vinden. De videoconferentie over het onderwijsdeel zal plaatsvinden op 30 november en de videoconferentie over het cultuur/AV (-audivisueel en mediabeleid-) -deel op 1 december. Een aantal voorgenomen besluiten, over het aannemen van een Raadsaanbeveling over beroepsonderwijs en Raadsconclusies over digitaal onderwijs, over het waarborgen van een vrij en pluralistisch mediasysteem en over gendergelijkheid op het gebied van cultuur, zullen niet door de OJCS-Raad zelf, maar door het voorbereidende Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper, waarin de EU-ambassadeurs uit alle EU Lidstaten in vertegenwoordigd zijn) worden afgedaan.

De Onderwijs- en Cultuurministers zullen wel zelf nog een beleidsdebat voeren over de Europese onderwijsruimte 2025, waar de Europese Commissie op 30 september jl. een mededeling over heeft aangenomen. Een ander ministerieel debat zal gaan over de gevolgen van COVID-19 op de cultuur- en mediasector. Ook wil het Duitse EU-voorzitterschap en marge van de videoconferentie de Verklaring van Osnabrück – alsnog vaststellen. Deze verklaring zou eerder tijdens de informele Raad in Osnabrück op 16-17 september worden vastgesteld en is nadien uitgebreid met de EU-lidstaten voorbesproken.

 • 19/11: Schriftelijk overleg OJCS-Raad dd 30 november en 1 december 2020

Raad voor Concurrentievermogen met ministers van Onderzoek

Economische Zaken en Klimaat

Op 27 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie met de ministers van onderzoek. Op de agenda staat een discussie over ‘Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte voor onderzoek en innovatie’ zoals gepresenteerd door de Commissie in de mededeling van 30 september 2020. De discussie volgt op eerdere Raadsconclusies over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte. Volgens de Commissie zal de nieuwe Europese Onderzoeksruimte het onderzoeks- en innovatielandschap van Europa verbeteren, de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap versnellen, het herstel van de maatschappelijke en economische schade van de COVID-19 crisis ondersteunen en de weerbaarheid van de EU versterken. Daarnaast zullen de ministers door de Commissie worden bijgepraat over onder meer de stand van zaken van de dossiers met betrekking tot onderzoek en innovatie in het komende Meerjarig Financieel Kader, waaronder het Horizon Europe pakket. Minister Van Engelshoven is namens het kabinet verantwoordelijk voor deze Raad. Het schriftelijk overleg hierover staat gepland op vrijdag 20 november 2020.

 • 20/11: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 27 november 2020

Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Financiën

Op vrijdag 20 november organiseert de commissie voor Financiën een Schriftelijk Overleg over de nieuwe Europese plannen voor een kapitaalmarktenunie. De Europese Commissie wil de komende drie jaar met een reeks voorstellen komen die het makkelijker moeten maken om over de grens te beleggen en te investeren en voor bedrijven om direct financiering op te halen op de kapitaalmarkten. De commissie zal in aanloop naar het Schriftelijk Overleg een technische briefing ontvangen van de Europese Commissie.

 • 20/11: Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 19 november houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. In deze vergadering zal de commissie een besluit nemen over het vervolg van de behandeling van de aangepaste Brexit-wet. In verband met het eindigen van de Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 heeft het kabinet verzocht om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.

 • 19/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 47

 • 18/11: Presentatie van het herfstpakket van het Europese Semester
 • 18/11: Presentatie van de aanbevelingen van de Commissie over COVID-19 gerelateerde isolatie- en quarantainemaatregelen
 • 18/11: Presentatie van de aanbevelingen van de Commissie over het gebruik van snelle (antigen)tests voor de vaststelling van een SARS-CoV-2 infectie
 • 18/11: Presentatie over offshore duurzame energie (door Eurocommissaris Frans Timmermans)
 • 18/11: Presentatie over de regulering van European Data Governance

Raad

Agenda Raad week 47

 • 16/11: Videoconferentie van de Landbouw- en Visserijraad
 • 17/11: Videoconferentie van de Raad Algemene Zaken (i.p.v. 10/11)
 • 19/11: Videoconferentie van de Europese Raad (over de reactie op de COVID-19 pandemie)
 • 19/11: Videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken
 • 19/11: Videoconferentie van de Raad voor Concurrentievermogen (over interne markt en industrie)
 • 20/11: Videoconferentie van de Raad voor Concurrentievermogen (over de ruimte)
 • 20/11: Videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken (over Defensie)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 47

 • 16/11 [BUDG]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over het MFK, eigen middelen en het herstelfonds
 • 16/11 [FISC]: Publieke hoorzitting over de rol van belastingbeleid in de context van economische herstel
 • 16/11 [EMPL]: Stemming over een sterk sociaal Europa voor Just Transitions
 • 16/11 [ENVI]: Gedachtewisseling over de Europese Gezondheidsunie; het voorbereidings- en veerkrachtpakket en de pharmaceutische strategie, met Eurocommissaris Kyriakides
 • 16/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot uitstoot van passagiers- en commerciële voertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie en informatie over het onderhoud
 • 16/11 [PECH]: Gedachtewisseling over Brexit i.r.t. visserij
 • 16/11 [SEDE-AFET]: Uitwisseling over de situatie in Nagorno-Karabakh (met Toivo Klaar, EU gezant voor de Zuid-Kaukasus)
 • 16/11 [LIBE]: Uitwisseling over de strategie voor een Europese Veiligheidsunie
 • 16/11 [LIBE]: Veiligheidsdialoog over het uitwisselen van politie-informatie en terrorismebestrijding (met Eurocommissaris Ylva Johansson en verschillende experts)
 • 16/11 [SEDE]: Gedachtewisseling over de implementatie van de Common Security and Defence Policy (jaarlijks rapport 2020)
 • 16/11 of 19/11 [ECON]: Monetaire dialoog en publieke hoorzitting met Christine Lagarde (President ECB en voorzitter European Systemic Risk Board)