Week 48

Tweede Kamer

Lidstaten eens over digitale toegangspoort overheidsinformatie

Economische Zaken en Klimaat

De EU-lidstaten hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een EU-voorstel voor een gemeenschappelijke digitale toegangspoort voor overheidsinformatie. Die moet het voor burgers en ondernemers makkelijker maken om actief te worden over de grens, omdat ze hiermee informatie van buitenlandse overheden over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten makkelijker kunnen vinden. Op basis van dit akkoord, waarmee de ministers tijdens de Concurrentiekrachtraad van 30 november nog moeten instemmen, zal de Raad gaan onderhandelen met het Europees Parlement.

Verder spreken de ministers over verschillende onderwerpen op het gebied van industriebeleid. Ter voorbereiding voeren de woordvoerders EZK van de fracties schriftelijk overleg met de bewindspersonen.

 • 24/11: Schriftelijk overleg Raad Concurrentievermogen

Rapporteurs maken zich sterk voor meer transparantie in de EU tijdens COSAC

Europese Zaken

Kamerleden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en van Rooijen (50PLUS) zijn namens de commissie Europese Zaken rapporteur voor het thema transparantie van de EU. Samen met delegatieleider Azmani (VVD) reizen zij, samen met een delegatie uit de Eerste Kamer, van 26-28 november 2017 af naar Tallinn om tijdens de COSAC – de bijeenkomst van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie - hun position paper 'Opening up closed doors: Making the EU more transparent for its citizens' te presenteren. 

In dit position paper concluderen de rapporteurs dat parlementariërs op dit moment de EU niet goed kunnen controleren. Dat geldt voor vooral de overleggen en onderhandelingen tussen de lidstaten over nieuwe Europese wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, pensioenen of migratiebeleid. Stukken zijn bijvoorbeeld niet standaard openbaar. De Kamerleden willen via een gezamenlijk initiatief met andere parlementen in de EU deze voorstellen voor meer transparantie nu aan de EU presenteren. Het is de eerste keer dat een parlement in de EU met interparlementaire samenwerking probeert burgers meer invloed te geven op Europa.

In januari 2018 houdt de commissie Europese Zaken een algemeen overleg over de EU-informatievoorziening. Daar spreken de leden weer met de regering over dit onderwerp.

 • 26-28/11: Werkbezoek bijeenkomst van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie (COSAC) Tallinn, Estland

Technische briefing EU-voorstellen binnengrenscontroles en uitbreiding Schengenzone

Justitie & Veiligheid

Op 27 september jl. publiceerde de Europese Commissie enkele EU-voorstellen op het gebied van de Schengensamenwerking. Het betreft voorstellen over de verruiming van binnengrenscontroles en uitbreiding van de Schengenzone naar Bulgarije, Roemenië en op termijn Kroatië.

Op dinsdag 28 november 2017 ontvangt de commissie Justitie en Veiligheid een technische briefing van het ministerie over de inhoud van deze voorstellen, zodat de woordvoerders van de fracties daarna goed het debat kunnen voeren over de Nederlandse onderhandelingsinzet. Naar verwachting zullen zij hier begin december met het kabinet over van gedachten wisselen.

 • 28/11: Technische briefing Schengenpakket

Europees telecomtoezicht klaar voor onderhandelingen

Economische Zaken en Klimaat

De EU-lidstaten zijn het vrijwel eens over herziening van de bevoegdheden van het Europees agentschap van nationale toezichthouders voor de telecomsector, BEREC. Verwacht wordt dat de ministers tijdens de Telecomraad op 4 december zullen instemmen met een gemeenschappelijk standpunt. Het nieuwe EU-voorzitterschap (vanaf 1 januari neemt Bulgarije dat over van Estland) zal op basis hiervan gaan onderhandelen met het Europees Parlement over een eindtekst. Het Europees Parlement heeft op 2 oktober jl. zijn onderhandelingsstandpunt al vastgesteld.

De verordening over BEREC maakt deel uit van een veel breder pakket van maatregelen dat de Europese Commissie onder de naam Digital Single Market tot speerpunt heeft uitgeroepen. In dit kader spreken de ministers tijdens de Telecomraad ook over een bredere herziening van het Europese wetgevingskader voor telecom, en over verordeningen voor e-privacy en vrij dataverkeer. Maar hierover worden nog geen besluiten verwacht.

Ter voorbereiding van de Telecomraad op 4 december voeren de EZK-woordvoerders van de fracties op woensdag 29 november overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

 • 29/11: Algemeen overleg Telecomraad

Voltooiing Bankenunie op agenda Ecofin Raad

Financiën

Op woensdag 29 november vindt in de commissie Financiën van de Tweede Kamer de voorbespreking plaats van de Eurogroep-Ecofin Raad op 4 en 5 december. 

De woordvoerders van de commissie Financien en de minister zullen onder meer spreken over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de Bankenunie.

Ook staat de start van het Europees Semester 2018 op de agenda. Dit is het Europese systeem voor coordinatie van de economieën en begrotingen van de EU-lidstaten.

 • 29/11: Algemeen overleg Eurogroep-Ecofin Raad

Woordvoerders SZW bespreken Sociale Raad

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 30 november a.s. vindt een algemeen overleg tussen de woordvoerders van de fracties met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats over de Sociale Raad op 7 december 2017. Geagendeerd zijn de coördinatie van sociale zekerheidssystemen en de toegankelijkheidsakte ('richtlijn over de toegankelijkheid van producten en diensten'), waarop respectievelijk tot een deelakkoord en tot een geheel onderhandelingsmandaat besloten zal worden.

Daarnaast staan voortgangsrapportages op de agenda over de richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid en de richtijn evenwicht tussen werk en privéleven. Op dit laatste heeft de Kamer een negatief subsidiariteitsoordeel aan de Europese Commissie gestuurd. Het antwoord hierop van de Europese Commissie zal ook geagendeerd zijn.

Verder zal teruggeblikt worden op de Sociale Top van regeringsleiders van 17 november jl. en zal gesproken worden over het nieuwe actieplan van de Europese Commissie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Mogelijk dat ook gesproken wordt over de detacheringsrichtlijn, waarover de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 22 november een gesprek hebben gevoerd met de rapporteur in het Europees Parlement op dit dossier, mevrouw Jongerius.

 • 30/11: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2017

Europese Commissie

Agenda

 • 29/11: Intellectueel Eigendomsrechtpakket; Eerlijke belastingheffingpakket; Communicatie Voedsel en Landbouw

Raad

Agenda

 • 30/11: Raad voor Concurrentievermogen
 • 01/12: Raad voor Concurrentievermogen

Europees Parlement

Agenda

 • 27/11: [ECON] Economische dialoog en gedachtewisseling ontwerpbegrotingen eurozonelanden met Eurocommissarissen Dombrovskis en Moscovici
 • 27/11: [EMPL] Gedachtewisseling met Eurocommissaris Dombrovskis over jaarlijkse groeirapport
 • 27/11: [LIBE]: Presentatie Commissie en Raad wetsvoorstellen Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem
 • 28/11: [EMPL] Behandeling ontwerprapport Coördinatie van sociale zekerheidsstelsels; presentatie Commissie werkdocument Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa 2017
 • 28/11: [INTA] Gedachtewisseling over rapport uitvoering van vrijhandelsverdragen; gedachtewisseling over WTO-consultaties EU-VK handelstarieven
 • 28/11: [ITRE] Behandeling rapport vrije verkeer van niet-persoonlijk data in de EU
 • 28/11: [LIBE] Hoorzitting overeenkomsten en samenwerking met derde landen over migratiemanagement en terugkeer
 • 28/11: [PANA] Hoorzitting over de Paradise Papers met Commissie en onderzoeksjournalisten
 • 29/11: [AGRI] Presentatie Eurocommissaris Hogan over toekomst voedsel en landbouw

Mini-plenaire vergadering EP

 • 28/11: Verklaring Europese Commissie besluit Staat van de Energie Unie 2017; Verklaring Commissie besluit Eerlijke belastingheffing pakket II