Week 48

Tweede Kamer

Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 25 november organiseert de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een rondetafelgesprek met experts over het thema persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen. Dit thema maakt deel uit van de kennisagenda van de commissie.

In het eerste deel van het rondetafelgesprek zullen prof. dr. Ryngaert (hoogleraar internationaal recht, Universiteit Utrecht) en prof. dr. Eckes (hoogleraar Europees publiekrecht, Universiteit van Amsterdam) spreken over de juridische aspecten van een EU-sanctieregime voor mensenrechtenschendingen wereldwijd. Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer van april 2018 heeft de Nederlandse regering in EU-verband actief gepleit voor de instelling van een dergelijk regime.  Met succes, want een voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie is momenteel onderwerp van onderhandeling. De regering streeft ernaar de onderhandelingen nog dit jaar af te ronden.

Het tweede deel zal zich richten op de buitenlandspolitieke aspecten aan de hand van reeds opgedane ervaringen met persoonsgerichte sancties. De heer Nephew (Senior Research Scholar, Columbia University) zal spreken over de ervaringen die in de VS zijn opgedaan met de Global Magnitsky Act. Tot slot zal dr. Portela (Senior Associate Analyst, European Union Institute for Security Studies) spreken over de reeds opgedane ervaringen in de EU met persoonsgerichte sancties.


Het digitale rondetafelgesprek vindt plaats van 16:00-17:30 en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

 • 25/11: Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid en behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumloon

Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 3 december 2020 vindt vanuit Brussel de Raad WSB plaats, wederom in video format. Op de agenda van de Raad staan twee beleidsdebatten, één over eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming in de platformeconomie, en één over de implementatie van de nieuwe gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 om gelijke arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Verder wordt tijdens de Raad onder meer gesproken over het Europees Semester, over de vierde richtlijn bescherming werknemers tegen mutagene en carcinogene stoffen, over drie sets Raadsconclusies betreffende de loonkloof man/vrouw, een rapport van de Europese Rekenkamer over de bestrijding van kinderarmoede, en betreffende mensenrechten en waardig werk in wereldwijde waardenketens.

Het algemeen overleg op 27 november staat ook in het teken van overleg met de minister in het kader van het behandelvoorbehoud op het op 28 oktober jl. gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor een Europese richtlijn over toereikende minimumlonen in de EU.

 • 27/11: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid dd 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad: lessons learned uit de COVID-19 crisis

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op 26 november 2020 spreken de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een algemeen overleg met minister Van Ark over de EU-Gezondheidsraad. De lessons learned uit de COVID-19 crisis en de toekomstige EU-geneesmiddelenstrategie die een deel van deze lessons learned moet adresseren zullen de twee belangrijkste thema’s zijn van het debat. Zo zullen de Kamerleden naar verwachting vragen stellen over de inzet van Nederland als het gaat om de aanpak van geneesmiddelentekorten en de maatregelen om meer strategische autonomie te creëren. Verder zal er tijdens het algemeen overleg mogelijk worden gesproken over de verschillen in de posities tussen het Europees Parlement en de Raad in het EU4Health voorstel.

 • 26/11: Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad dd 2 december 2020

Informele Raad voor Concurrentievermogen in het teken van consumentenbescherming

Economische Zaken en Klimaat

De informele Raad voor Concurrentievermogen per videoconferentie van 7 december aanstaande staat volledig in het teken van consumentenbescherming. De Europese Commissie heeft op 13 november jl. een voorstel voor een nieuwe consumentenagenda uitgebracht, met als titel: ‘de weerbaarheid van de consument versterken met het oog op duurzaam herstel’. De agenda (COM (2020) 696) bevat een visie voor het EU-consumentenbeleid voor de periode 2020-2025. De discussie in de Raad zal gaan over deze nieuwe consumentenagenda, en zich in het bijzonder richten op duurzaamheid en digitalisering in het licht van de COVID-19 pandemie. Het schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met de staatssecretaris is gepland op vrijdag 27 november aanstaande.

 • 27/11: Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen dd 7 december 2020

Informele Telecomraad op 7 december 2020

Economische Zaken en Klimaat

Op de agenda van de informele Telecomraad per videoconferentie van 7 december aanstaande staat naar verwachting een beleidsdebat over de Data Governance Act. Het voorstel voor de Data Governance Act zal waarschijnlijk op 24 november 2020 door de Europese Commissie worden gepresenteerd. Het betreft een voorstel voor een wetgevingskader voor de governance van gemeenschappelijke Europese dataruimtes. Volgens de Commissie zal het kader de nodige structuren in de lidstaten en op EU-niveau versterken voor een vlot gebruik van data voor innovatieve zakelijke toepassingen, zowel sector- en domein specifiek als sector overschrijdend. Het schriftelijk overleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat met de staatssecretaris over de informele Telecomraad is gepland op vrijdag 27 november 2020.

 • 27/11: Schriftelijk overleg Informele Telecomraad dd 7 december 2020

BNC-fiches Digital Finance

Op vrijdag 27 november levert de commissie voor Financiën inbreng voor een schriftelijk overleg over het nieuwe pakket maatregelen rondom Digital Finance. De voornaamste voorstellen in dit pakket betreffen prudentiële standaarden voor aanbieders van cryptovaluta en de vereisten rondom de weerbaarheid van financiële instellingen tegen cyberaanvallen.

 • 27/11: Schriftelijk overleg Digital Finance

Raad Algemene Zaken over Brexit

Europese Zaken

Op donderdag 26 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda’s van de Raad Algemene Zaken op 1 en 8 december. De Raad Algemene Zaken spreekt over verscheidene actuele Europese thema’s, te weten de Brexit en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU-meerjarenbegroting inclusief het coronaherstelfonds.

 • 26/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 1 en 8 december 2020

Europese Commissie

Europese Commissie Agenda week 48

 • 24/11: Presentatie EU actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in externe relaties voor 2021-2025
 • 24/11: Presentatie actieplan voor integratie en inclusie (als onderdeel van het Migratiepact)
 • 24/11: Presentatie van een pharmaceutische strategie voor Europa
 • 24/11: Presentatie van de data governance act
 • 24/11: Presentatie van een actieplan over intellectueel eigendom

Raad

Raad Agenda week 48

 • 23/11: Videoconferentie van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking
 • 23/11: Videoconferentie van de ministers van Onderzoek

Europees Parlement

Europees Parlement Agenda week 48 (Plenaire zitting)

 • 23/11: Debat over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
 • 23/11: Debat over een nieuwe industriestrategie voor Europa
 • 24/11: Debat over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
 • 24/11: Debat over de escalerende spanningen in Varosha (Cyprus) na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
 • 25/11: Debat over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020
 • 25/11: Debat over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
 • 25/11: Debat over Hongaarse inmenging in de media in Slovenië en Noord-Macedonië
 • 25/11: Debat over de nieuwe LHBTIQ gelijkheidsstrategie (inbreng van de Raad en de Commissie)