Week 49

Tweede Kamer

Groeianalyse belangrijk onderdeel overleg Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Op 4 december aanstaande voeren de woordvoerders Europese Zaken van de fracties schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op 12 december plaats heeft.

De ministers bereiden tijdens deze RAZ de Europese Raad voor die op 14 en 15 december bijeen komt. Tevens praten de ministers over de goedkeuring van een gemeenschappelijke verklaring over de interinstitutionele programmering. Doel is ervoor te zorgen dat het EU-wetgevingsproces transparanter wordt, meer openstaat voor de inbreng van belanghebbenden en gemakkelijker te volgen is.

Een ander belangrijk punt van de RAZ op 12 december is de jaarlijkse groeianalyse in het kader van het Europees semester 2018. Het Europees Semester, een gedetailleerde analyse van het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten, begint wanneer de Commissie met haar jaarlijkse groeianalyse komt. In de groeianalyse staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

De inbreng van de woordvoerders Europese Zaken dient op 4 december voor 15:00 binnen te zijn.

 • 04/12: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken op 12 december 2017

EU in de WTO

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op 6 december zullen de woordvoerders buitenlandse handel de elfde ministeriele conferentie van de WTO met de minister voorbespreken, die van 10 t/m 13 december in Buenos Aires plaatsvindt. De ministeriële conferentie is het wetgevende orgaan van de WTO en komt elke twee jaar bijeen om bindende afspraken te maken over verdere vrijmaking van de wereldhandel.

Sinds 2001 onderhandelen de WTO-leden over de Doha-ontwikkelingsagenda, een handelsronde waarbij de nadruk ligt op de belangen van ontwikkelingslanden. De Europese Commissie neemt namens de EU en de 28 lidstaten aan de onderhandelingen deel.

Tegelijkertijd met de elfde ministeriele conferentie organiseren het Europees Parlement en de Interparlementaire Unie gezamenlijk een Parlementaire Conferentie over de WTO.

Deze conferentie biedt parlementariërs uit de hele wereld een forum voor de uitwisseling van standpunten, informatie en ervaringen met betrekking tot internationale handelskwesties. Vanuit de commissie voor BuHa-OS nemen hier twee Kamerleden aan deel.

 • 06/12: Algemeen overleg RBZ/Handel en WTO

Justitiewoordvoerders in debat over Europese samenwerking

Justitie & Veiligheid

Tweede Kamerleden zullen met minister Grapperhaus op 6 december van gedachte wisselen over de Nederlandse inzet bij de Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)-Raad op 7 en 8 december 2017.

Op de aankomende Europese justitietop staat een groot aantal dossiers op de agenda. De JBZ-Raad zal onderhandelingsmandaten over voorstellen inzake wederzijdse erkenning van confiscatie en over een Europees strafregister vaststellen. Verder zijn er debatten voorzien over terrorismebestrijding en privacy.

Na het algemeen overleg met minister Grapperhaus overleggen de migratie- en asielwoordvoerders met staatssecretaris Harbers over de migratie-onderwerpen op deze JBZ-Raad: de voortgang van de hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel, de versterking van de Schengenzone en de toekomst van het Europese migratiebeleid in brede zin.

 • 06/12: Algemeen overleg JBZ-Raad op 7 en 8 december 2017

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op 7 december vindt de constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken plaats. Tijdens deze vergadering zullen de Europa-woordvoerders de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie kiezen. Er zijn gerede kandidaten voor beide functies.

Na de benoeming zal de procedurevergadering Europese Zaken aanvangen. Op de agenda staan de uitkomsten van de plenaire COSAC vergadering in Tallinn  en het rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa op 11 december in Maastricht.

 • 07/12: Constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken
 • 07/12: Procedurevergadering van de commissie voor Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda

 • 06/12: Economische en Monetaire Unie pakket; Voorbereiding van de Europese Raad in december (defensie, sociale zaken, onderwijs en cultuur) en de Eurotop; Bijdrage Commissie aan de Leiders Bijeenkomst toekomst interne en externe dimensies migratiebeleid

Raad

Agenda

 • 04/12: Eurogroep
 • 04/12: Telecomraad
 • 05/12: Telecomraad
 • 05/12: Informele Raad Buitenlandse Zaken
 • 05/12: ECOFIN
 • 07/12: JBZ-Raad
 • 07/12: Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken
 • 08/12: JBZ-Raad
 • 08/12: EU Gezondheidsraad
 • 10/12: Raad Buitenlandse Zaken

Europees Parlement

Agenda

 • 04/12: [AFET] Openbare hoorzitting vooruitzichten Libië in huidige regionale context
 • 04/12: [DEVE] Gedachtewisseling humanitaire omstandigheden in Libië met Vincent Cochetel, UNHCR speciaal gezant voor het centrale Middellandse Zeegebied
 • 04/12: [ECON] Gedachtewisseling met Niels Thygesen, voorzitter Europees Begrotingscomité
 • 04/12: [EMPL] Behandeling ontwerpverslag Europees semester coördinatie economisch beleid; Presentatie studie Coördinatie socialezekerheidsstelsels Europa
 • 04/12: [IMCO] Verslaggeving aan Commissie trialoog aanpak geoblokkering en andere vormen van discriminatie op grond van de nationaliteit, woon- of vestigingsplaats in interne markt
 • 04/12: [INTA] Gedachtewisseling voorbereidingen elfde WTO Ministeriele Conferentie
 • 04/12: [TRAN] Presentatie studie uitdagingen ter verbetering infrastructuur deeleconomie
 • 07/12: [JURI/AFCO]: Gedachtewisseling interpretatie en uitvoering akkoord inzake beter wetgeven