Week 5

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 5

 • Presentatie van het 'Europe Beating Cancer Plan' door Eurocommissaris Schinas

Raad

Agenda Raad week 5

 • 02-03/02: Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek en Innovatie)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 5

 • 01/02 [BUDG]: Gedachtewisseling over het Brexit Adjustment reserve
 • 01/02 [EMPL]: Gedachtewisseling over de digitale toekomst van de EU (kunstmatige intelligentie) en terugkoppeling over de onderhandelingen over het European Social Fund Plus
 • 01-02/02 [LIBE - nationale parlementen]: Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol; de impact van COVID-19 op de veiligheid in de EU, politiesamenwerking, cybercrime
 • 01-04/02 [PECH]: Gedachtewisseling over de toekomst van de visserij: het aantrekken van een nieuwe generatie voor de visindustrie
 • 02-04/02 [AGRI]: Uitwisseling over de lange-termijn-visie voor rurale gebieden
 • 04/02 [AFCO]: Publieke hoorzitting over de ervaring met de implementatie van artikel 50 van het Europese Verdrag (uittreding van een lidstaat)
 • 04/02 [BECA]: Gedachtewisseling over het Europese Actiplan tegen kanker, met Eurocommissaris voor Gezondheid Kyriakides
 • 04/02 [ENVI]: Stemming over het 'EU carbon border adjustment mechanism'
 • 04-05/02 [AFET-INTA)]: Gedachtewisseling over de concept-aanbeveling over de goedkeuring van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK