Week 5

Tweede Kamer

Werkbezoek commissie Defensie aan Brussel

Defensie

Op zondag 27 en maandag 28 januari 2019 brengt een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie een werkbezoek aan Brussel. Het doel van het werkbezoek is om meer inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie.

De leden spreken in Brussel met de Nederlandse Permanent Militair Vertegenwoordiger bij de EU, het hoofd van het Europees Defensieagentschap, de voorzitter van het EU Militair Comité en leden van de subcommissie voor veiligheid en defensie van het Europees Parlement. Onderwerpen van gesprek zijn de stand van zaken ten aanzien van het Europees Defensiefonds, de Coordinated Annual Review on Defence (CARD), de lopende missies en operaties en de toekomst van Europese defensiesamenwerking. Ook zullen de leden door vertegenwoordigers van Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) worden bijgepraat over PESCO en het PESCO-project militaire mobiliteit. De bevindingen van de delegatie zullen worden verwerkt in een openbaar verslag.

 • 27/01-28/01: Werkbezoek commissie Defensie aan Brussel

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 31 januari spreken de woordvoerders Europese Zaken over de planning van de commissie Europese Zaken. Op de agenda van de procedurevergadering staan onder andere de jaarplanning in het kader van de kennisversterking in 2019 en de mogelijk af te leggen werkbezoeken van de commissie.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 31/01: Procedurevergadering Commissie Europese Zaken

Kamer spreekt Eurocommissaris over nepnieuws

Binnenlandse Zaken

De Europese Unie waarschuwt voor valse informatie. Volgens Andrus Ansip, Eurocommissaris voor digitalisering, verspreidt vooral Rusland foutieve nieuwsberichten. Dit gaat vooral online en via social media en gebeurt vaak tijdens verkiezingscampagnes. Ansip zei in december 2018 daarom dat Europese landen beter samen moeten werken in de aanpak van nepnieuws. Ook zal de EU zelf de samenleving waarschuwen voor valse berichtgeving. Op 31 januari 2019 komt Eurocommissaris Ansip zijn nieuwe aanpak van nepnieuws bespreken met de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Veel fracties vonden dat de EU vorig jaar te ver ging in de bestrijding van desinformatie. In 2018 werden verschillende Nederlandse nieuwssites door de EU beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws.  De Tweede Kamer nam daarop een motie aan waarin werd opgeroepen de EU-afdeling die zich bezig houdt met nepnieuws, op te heffen. Dat heeft de Europese Commissie niet gedaan. Wel kondigde de EU in december 2018 aan voortaan anders te werk te gaan en niet meer individuele nieuwssites aan te zullen merken als verspreiders van nepnieuws. Ook huurt de EU meer deskundigen in, om zorgvuldiger onderzoek te doen naar desinformatie. Het kabinet heeft al laten weten positief te zijn over deze wijzigingen. De Tweede Kamer moet zijn nieuwe standpunt nog bepalen. Na het gesprek met de Eurocommissaris volgt op 21 februari een debat in de commissie Binnenlandse Zaken met minister van Binnenlandse Zaken Ollongren.

 • 31/01: Gesprek met Eurocommissaris Ansip

Ambassadeursconferentie 2019

Van maandag 28 januari tot en met donderdag 31 januari vindt de jaarlijkse ambassadeursconferentie plaats. Onderdeel van deze conferentie zijn gesprekken met parlementariërs in de Ridderzaal op donderdag 31 januari. Er zijn twintig thema’s waar de Kamerleden en de ambassadeurs met elkaar van gedachten over kunnen wisselen.  

Speciale aandacht is er namens de woordvoerders van de commissie Europese Zaken voor de twee thematafels over de Westelijke Balkan en de tafel over rechtsstatelijkheid.

Alle informatie met betrekking tot de ambassadeursconferentie is te vinden op de website: https://www.ambassadeursconferentie.nl/

 • 31/01: Ambassadeursconferentie 2019

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 5

 • 30/1: Discussienota “Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering”

Raad

Agenda Raad week 5

 • Geen Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 5

 • 28-29/1 [ECON]: Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank
 • 29/1 [BUDG/ECON]: gedachtewisseling over EMF
 • 29/1 [CONT]: stemming over het fraudebestrijdingsprogramma van de EU; Onderzoeken door het Europese bureau voor fraudebestrijding over samenwerking tussen het Europees OM en OLAF
 • 29/1 [ENVI]: hoorzitting over Strategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange termijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs
 • 29/1 [IMCO]: Stemming over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
 • 29/1 [AGRI]: Behandeling van amendementen van financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • 29/1 [LIBE]: Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
 • 29/1 [AFCO]: Uitgebreide analyse van het EU-kader om de rechtsstaat en de fundamentele beginselen en waarden van de Unie af te dwingen; stemming over Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
 • 29/1 [TAX3]: Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 5

 • 30/1: Statement van de Raad en de Europese Commissie over de rechtstaat in Hongarije en de ontwikkelingen sinds september 2018; gendergelijkheid: vrouwen in besturen; Commissiestatement over de staat van de handelonderhandelingen tussen de VS en de EU
 • 31/1: Stemming over de amendementen over de procedures in het Europees Parlement; debat over de toekomst van Europa met de Finse minister-president, mr. Juha Sipilä