Week 50

Tweede Kamer

Europa op tafel in Maastricht

Europese Zaken

Welke kant zou de Europese Unie op moeten? Op meer fronten de samenwerking opzoeken, of juist minder of efficiënter? Nederlandse Kamerleden gaan hierover in gesprek met experts en vertegenwoordigers van Europese instanties, onder wie Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

De vaste commissie voor Europese Zaken organiseert in samenwerking met de provincie Limburg op 11 december 2017 een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa. Het gesprek vindt plaats in het Gouvernement van Maastricht, waar 25 jaar geleden het Verdrag van Maastricht werd getekend. Het rondetafelgesprek is voorbereid door de rapporteurs Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP).

Deelnemende Kamerleden: Lilianne Ploumen (PvdA), Anne Mulder (VVD), Rens Raemakers (D66), Malik Azmani (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Kees Verhoeven (D66), Renske Leijten (SP), Martijn van Helvert (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Achraf Bouali (D66), André Postema (Eerste Kamer, PvdA) en Petra Stienen (Eerste Kamer, D66).

Het rondetafelgesprek is openbaar en via een livestream rechtstreeks te volgen op de website van de Tweede Kamer.

 • 11/12: Rondetafelgesprek over Witboek over de Toekomst van Europa

Kamer discussieert over energiezuinig wegvervoer

Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 november 2017 heeft de Europese Commissie een tweede mobiliteitspakket gepubliceerd, in haar streven naar duurzamer en effectiever transportbeleid in de EU. Onderdeel van dit pakket is het voorstel voor een herziene verordening over CO2-uitstoot van auto’s en busjes, waarin de Commissie een 30% reductie (ten opzichte van 2021) bepleit in 2030.

De Tweede Kamer heeft een behandelvoorbehoud bij dit voorstel geplaatst, en wil woensdag 13 december met de staatssecretaris van Infrastructuur enWaterstaat afspraken maken over haar koers in Brussel en de wijze waarop zij de Kamer van informatie zal voorzien.

 • 13/12: Algemeen overleg behandelvoorbehoud CO2-emissies auto’s en busjes

Brexit belangrijk onderdeel debat Europese Raad

Plenair debat

De stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de vraag of er voldoende vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen is een belangrijk onderwerp van het plenaire debat dat de EU-woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte zullen voeren op woensdag 13 december. Zij bereiden dan tijdens een plenair debat de inzet van Nederland voor tijdens de Europese Raad op 14 en 15 december. Ook de Eurotop van 15 december wordt in dit debat voorbereid, mogelijk in aanwezigheid van de minister van Financiën.

Naast de Brexit zullen de woordvoerders over de permanent gestructureerde samenwerking op defensiegebied spreken en zullen ze de uitkomsten van de Sociale Top in Gotenburg op 17 november 2017 behandelen. Ten slotte zullen zij over het Europees migratiebeleid van gedachten wisselen, dat eveneens voor de aanstaande Europese Raad geagendeerd is.

 • 13/12: Plenair debat Europese Raad op 14 en 15 december 2017

Europese Commissie

Agenda

 • 12/12: Europese Agenda voor Veiligheid; Twaalfde Voortgangsrapport Veiligheidsunie; Communicatie over het Europese burgerinitiatief; Partnerschap EU, Afrika, Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Raad

Agenda

 • 10/12: Raad Buitenlandse Zaken
 • 11/12: Raad Buitenlandse Zaken
 • 11/12: Landbouw- en Visserijraad
 • 12/12: Raad Algemene Zaken
 • 12/12: Raad Algemene Zaken (art.50)
 • 12/12: Raad Buitenlandse Zaken
 • 12/12: Landbouw- en Visserijraad
 • 13/12: Raad Buitenlandse Zaken
 • 14/12: Europese Raad
 • 15/12: Europese Raad (art.50)
 • 15/12: Europese Raad
 • 15/12: Eurotop

Europees Parlement

Agenda plenaire zitting EP

 • 11/12: Presentatie rapport Europese strategie koolstofarme mobiliteit
 • 12/12: Presentatie rapport onderzoek witwassen, belastingontwijking en -ontduiking
 • 13/12: Verklaringen Commissie en Raad voorbereidingen Raadsvergaderingen 14 en 15 december; Verklaringen Commissie en Raad stand van zaken onderhandelingen met het VK; Debat samenstelling EP; Verklaring Commissie en Raad tenuitvoerlegging Sociale Pijler