Week 50

Tweede Kamer

Plenair debat Europese Top d.d. 12-13 december

Plenair debat

Op dinsdag 10 december debatteren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken met minister-president Rutte over de Europe Raad (ER), die plaats zal vinden op 12-13 december in Brussel.

De Kamerleden zullen de premier bevragen over de geannoteerde agenda voor de ER. Op de agenda staan onder meer de thema’s klimaat, de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en actuele ontwikkelingen op internationaal niveau.

  • 10/12: Plenair debat Europese Top dd 12-13 december 2019

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op woensdag 11 december spreken de leden van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een algemeen overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 16 december aanstaande. De leden zullen de minister naar verwachting bevragen over de voortgang op het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), mede in het licht van de Fins voorstellen die zijn gedaan voor de financiële invulling van het Meerjarig Financieel Kader. Daarbij zullen de leden waarschijnlijk ook aandacht hebben voor de nationale voorbereidingen voor het uitvoeren van het toekomstige GLB middels het Nationaal Strategisch Plan. Verder zullen de leden naar verwachting vragen naar de gevolgen voor de Nederlandse vissers op de Noordzee als gevolg van de voorstellen van de Europese Commissie over de vangstmogelijkheden voor 2020 en de inzet van de minister op dit dossier tijdens de aankomende Raad.

  • 11/12: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Kroatie toe

Europese Zaken

Op donderdag 12 december ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Zagreb, de heer Voskamp, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Kroatië. Kroatië is in de eerste helft van 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en (in)formele topbijeenkomsten organiseren. Zo zal Kroatië een top over de Westelijke Balkan organiseren in mei 2020.

  • 12/12: Ontvangst Nederlandse ambassadeur in Kroatië

Europese Commissie

Europese Commissie - week 50

11/12: Communicatie over de Green New Deal.

11/12: Upgrade van de verordening inzake handelshandhaving.

Raad

Week 50 - Europese Raad

09/12: Raad Buitenlandse Zaken

09/12: EU Gezondheidsraad

10/12: Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken

10/12: Raad Algemene Zaken

12-13/12: Europese Raad

13/12: Speciale Europese Raad (Artikel 50)

13/12: Eurotop

Europees Parlement

Europees Parlement - Week 50

09/12: AFCO: Stemming over de Conferentie over de toekomst van Europa.

12/12: BUDG: Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en van de voortgang in de Raad met betrekking tot het MFK 2021-2027 en eigen middelen.

12/12: ECON: Hoorzitting met Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB. Overweging over de toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk stelsel van BTW met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen.

09/12: LIBE: Stemming over het valse en authentieke documenten online (FADO) systeem van de Europese grens- en kustwacht (voorlopige overeenkomst). Gedachtewisseling met Andrea Jelink, voorzitter van het Europees Comité  voor gegevensbescherming (EDPB). Gestructureerde dialoog met Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken.