Week 50

Tweede Kamer

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Roemenie toe

Europese Zaken

Op dinsdag 11 december ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Boekarest, mevrouw Stella Ronner-Grubačić, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Roemenië. Roemenië is in de eerste helft van 2019 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en informele topbijeenkomsten organiseren. Zo zal Roemenië een top over de nieuwe strategische agenda voor de EU beleggen op 9 mei 2019 in Sibiu.

 • 11/12: Ontvangst Nederlandse Ambassadeur in Roemenië

Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op 11 december vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserij plaats. Op de agenda staat onder andere de oneerlijke handelspraktijken. De Raad en het Europees Parlement begeven zich in de laatste fase van onderhandelingen. Ook zal er over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gepraat worden Het Oostenrijks EU-voorzitterschap heeft al heel wat werk verzet en men verwacht dat de ministers nu over kunnen gaan op de meest politieke onderdelen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, zoals bijvoorbeeld de strategische plannen, het plafonneren van de maximale inkomens van bedrijven en gekoppelde steun.

 • 11/12: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 17/18 december 2018

Plenair debat Europese Raad

Europese Zaken

Op 13 en 14 december vindt er een formele Europese Raad plaats waar premier Rutte namens Nederland aanwezig zal zijn. Deze Europese Raad wordt in de Tweede Kamer voorbesproken op woensdag 12 december vanaf 11:00.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere het Meerjarig Financieel Kader, Migratie en de eengemaakte markt. Ook de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk worden besproken. Tenslotte vindt er tevens een Eurotop plaats waar de resultaten van de Eurogroep van 4 december jl. worden besproken. Om deze reden is ook de minister van Financiën Hoekstra uitgenodigd bij dit plenaire debat.

 • 12/12: Plenair debat Europese Raad d.d. 13 en 14 december

Besloten technische briefing Brexit rapport Algemene Rekenkamer

Financiën

Op woensdag 12 december vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats  door de Algemene Rekenkamer over het door hen gemaakte Brexit-rapport.

In maart 2018 is de Rekenkamer gestart met haar onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor Nederland. In haar onderzoek neemt de Rekenkamer de volgende vragen mee: hoe bereidt de Rijksoverheid zich voor op de gevolgen van Brexit voor de douane en de overheidsfinanciën in verschillende scenario’s? En hoe wordt het Nederlands parlement geïnformeerd over de gevolgen van Brexit voor Nederland? Daarnaast zal parallel aan het onderzoek worden geïnventariseerd wat andere rekenkamers in de EU doen op dit terrein. Het rapport is vandaag  (10 december) opgeleverd.

 • 12/12: Besloten technische briefing Brexit rapport

Algemeen overleg Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Financiën

Op donderdag 13 december a.s. vindt er van 14:00 – 16:00 uur een algemeen overleg plaats door de woordvoerder Financiën over de fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) met de minister van Financiën.

Het MFK voor de periode 2021-2027 is door de Europese Commissie gepresenteerd in mei van dit jaar onder de titel ‘A modern budget for a union that protects, empowers and  defends’ In navolging van eerdere schriftelijke beantwoording van de minister op vragen vanuit de Kamer, vindt er een algemeen overleg plaats over onder meer het MFK en de inzet van de Europese Commissie op het investeringsprogramma Invest EU

 • 13/12: Algemeen overleg fiches over onderdelen van het MFK

Inbreng verslag Verzamelwet Brexit

Europese Zaken

Op vrijdag 14 december leveren de woordvoerders inbreng voor het verslag van het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit. In deze wet worden een aantal wetten, bijvoorbeeld op het terrein van sociale zekerheid of economische zaken, gewijzigd.

De leden van de commissie Europese Zaken hebben ter voorbereiding van dit verslag een technische briefing ontvangen op 22 november door ambtenaren van de verantwoordelijke ministeries.  Op 29 november heeft er een rondetafelgesprek plaatsgevonden met hoogleraren en vertegenwoordigers van de Douane, Nvwa, natuurorganisaties en Nederlandse burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen.  

Ook zijn er door 12 fracties gezamenlijk vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over deze verzamelwet.

 • 14/12: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verzamelwet Brexit

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 50

 • 11/12: Voorbereiding van de Europese Raad; Voortgangsrapport over de 17de Veiligheidsunie; Voortgangsrapport over burgers: ‘Dialoog en burgers’.

Raad

Agenda Raad week 50

 • 10/12: Raad Buitenlandse Zaken
 • 13-14/12: Europese Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 50

 • 10/12 [DEVE]: Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
 • 10/12 [INTA]: Stemming over een kader voor screening van buitenlandse directe investeringen in de EU
 • 10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling en stemming over de tweede conceptbegroting van 2019 van de EU; Mobilisatie van het EU solidariteitsfonds; Stemming over het flexibiliteitsinstrument om uitdagingen, zoals migratie en veiligheid, te kunnen financieren
 • 10/12 [ECON]: Behandeling amendementen van het door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling ontwerpverslag van de jaarlijkse groeianalyse 2019 van het Europees semester; Stemming over Solvabiliteit II
 • 10/12 [JURI]: Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen; stemming over de kennisgeving van stukken; Stemming over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlog buitgemaakte kunst en cultuurgoederen
 • 10/12 [LIBE]: Vierde veiligheidsdialoog met commissaris King; Behandeling werkdocument Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken; Stemming over het programma Rechten en Waarden; Stemming over het asielagentschap
 • 10/12 [TAX3]: Gedachtewisseling met Eurocommissaris Věra Jourová belast met Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid; Gedachtewisseling met Eurocommisaris Margrethe Vestage belast met mededinging
 • 13/12 [EMPL]: Gedachtewisseling met Commisaris Marianne Thyssen over de jaarlijkse groeianalyse 2019; Behandeling van het verslag over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
 • 13/12 [BUDG/CONT]: Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 50

 • 10/12: Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk; Toepassing van Schengen in Bulgarije en Roemenië
 • 11/12: Voorbereiding van de Europese Raad op 13 en 14 december; Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne; Bevindingen en aanbevelingen van de bijzondere commissie voor Terrorisme
 • 12/12: Debat over de toekomst van Europa met de president van Cyprus, Nicos Anastasiades; Digitale dienstenbelasting; activiteiten van de Europese Ombudsman in 2017
 • 13/12: Debatten over situaties waarin mensenrechten, democratie en/of de rechtsstaat worden geschonden