Week 51

Tweede Kamer

Inbreng feitelijke vragen EY-rapport voorbereiding douane Brexit

Financiën

Op donderdag 20 december is de deadline voor de Kamer voor de inbreng van feitelijke vragen omtrent het rapport van EY over de voorbereiding van de douane op Brexit.

Het rapport kent als toetsingskader de doelstellingen die de Douane zich heeft gesteld per 29 maart 2019 (ingangsdatum mogelijke Brexit). Deze doelen betreffen de borging van continuïteit van alle douane-processen, geen onnodig economisch oponthoud en voor de lange termijn het structureel en het duurzaam inbedden van de toename in werkzaamheden als gevolg van de Brexit in de bestaande organisatie. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de Douane per 15 oktober 2018 voldoende is voorbereid om per 29 maart 2019 haar Brexit doelstellingen te realiseren wanneer enkele in het rapport beschreven aanbevelingen – welke met additionele inspanning door de onderzoekers als beheersbaar worden geacht – worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

In reactie geeft het kabinet aan dat de Douane zich herkent in het rapport en de daarin omschreven conclusies over de voorbereidingen op een no-deal scenario. De Douane onderschrijft de in het rapport omschreven aanbevelingen en gebruikt deze bij de verdere voorbereidingen op een ‘no deal’-scenario.

  • 20/12: Inbreng vragen Ernst & Young rapport Brexit

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 20 december spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de laatste procedurevergadering van dit kalenderjaar over de planning van de commissie voor begin 2019.

Op de agenda staan onder andere het fiche over subsidiariteit bij de beleidsvorming van de Europese Unie en de uitnodiging voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie  eind januari 2019. Ook is er aandacht voor de jaarplanning 2019 van de kennispositie van de commissie Europese Zaken.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

  • 20/12: Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 51

  • 19/12: mededeling over wederzijdse visavrijstelling; rapport over visa; rapport over het visa opschotingsmechanisme; tweede jaarrapport over de EU-VS privacyscherm; Brexit noodmaatregelen

Raad

Agenda Raad week 51

  • 17-18/12: Landbouw- en visserijraad
  • 19/12: Energieraad
  • 20/12: Milieuraad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 51

  • Groene week - geen vergaderingen