Week 51

Tweede Kamer

Vooruitblik op Bulgaars EU-voorzitterschap

Europese Zaken

Op woensdag 20 december spreekt de commissie Europese Zaken met de Nederlandse ambassadeur in Sofia, mevrouw Ten Tusscher, over het aankomende Bulgaarse EU-voorzitterschap. Bulgarije zal op 1 januari aanstaande voor zes maanden de voorzittershamer van de Raad van de Europese Unie overnemen van Estland.

In het gesprek zullen de Bulgaarse EU-prioriteiten, zoals het uitbreidingsproces voor landen in de Westelijke Balkan, aan de orde kunnen komen. Ook is er aandacht voor de parlementaire dimensie van het Bulgaarse voorzitterschap en de politieke actualiteiten in Bulgarije.

  • 20/12: Gesprek commissie Europese Zaken met de Nederlandse ambassadeur in Sofia

Aanpassing statuut Europese politieke partijen

Binnenlandse Zaken

Aan welke voorwaarden moeten Europese politieke partijen voldoen om subsidie te krijgen voor hun activiteiten? Hoe worden de gelden precies verdeeld? Over deze vragen spreken de woordvoerders Binnenlandse Zaken volgende week met minister Ollongren naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie om de Verordening inzake het statuut en de financiering van Europese Politieke Partijen en Stichtingen te herzien.

Nederland stemde in 2014 tegen deze verordening, omdat deze naar het oordeel van de Tweede Kamer te diep ingreep in partijautonomie. Nu de verordening herzien wordt, is de vraag aan de orde hoe Nederland tegen de gewijzigde regels aankijkt.

  • 20/12: Algemeen overleg aanpassing statuut Europese politieke partijen

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op de laatste procedurevergadering van de commissie Europese Zaken van dit kalenderjaar zullen de Europa-woordvoerders van de fracties de totale prioriteitenlijst vaststellen met Nederlandse prioriteiten in het werkprogramma van de Europese Commissie.

Op 24 oktober jl. werd dit programma gepresenteerd. De prioriteitenlijst bevat de EU-voorstellen die door de verschillende Kamercommissies als prioriteit zijn aangemerkt. Deze lijst zal na vaststelling in de commissie Europese Zaken voor stemming worden aangeboden aan de Kamer.

Daarnaast spreken de leden onder andere over het aanstellen van rapporteurs op voor de Kamer belangrijke thema’s als de Brexit en het Meerjarig Financieel Kader.

  • 21/12: Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda

  • 20/12: Voorstel Raadsonderhandelingsrichtlijnen VK; Voorstel richtlijn schriftelijke verklaringen; Goederenpakket; Visumwederkerigheidspakket; Kapitaalmarktunie; Verzekeringsdistributierichtlijn; Rechtstaat Polen; Besluit Zwitserland markten fin. instr.

Raad

Agenda

  • 18/12: Telecomraad

Europees Parlement

Agenda

  • Groene week - geen vergaderingen

Europees Parlement spreekt over Schengentoetreding en Brexit

 

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg is onder andere gesproken over de voorbereiding van de Europese Raad, Brexit en Schengenuitbreiding. Veel leden waren kritisch over de brief die de Voorzitter van de Europese Raad, Tusk, deze week verstuurde ter voorbereiding van de Europese Raad. Zij vonden het ambitieniveau op het gebied van migratie veel te laag.

Inzake de Brexit onderhandelingen werden zorgen uitgesproken over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse burgers in de EU, vooral ten aanzien van hun toekomstige partners en toekomstige kinderen. Ook maakt men zich zorgen over een te ingewikkelde registratieprocedure.

Daarnaast is gesproken over Schengenuitbreiding met Bulgarije, Roemenië en Kroatië, waarbij de meerderheid van de leden en de Europese Commissie aangaven dat Bulgarije en Roemenië al geruime tijd voldoen aan de toetredingscriteria en dus toe moeten kunnen treden tot het Schengengebied. 

Woensdag 13 december zijn het rapport en de aanbevelingen over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking plenair aangenomen. Het Europees Parlement beveelt onder meer aan klokkenluiders beter te beschermen, harder op te treden tegen tussenpersonen die zich schuldig maken aan agressieve belastingplanning en een permanente commissie in te stellen die zich bezig houdt met deze zaken.

  • 12-14/12: Straatsburgweek Europees Parlement