Week 51

Tweede Kamer

Gesprek met Eurocommissaris Reynders over rechtsstaat

Europese Zaken

Op 30 september 2020 verscheen het eerste jaarlijkse rechtsstatelijkheidsrapport van de Europese Commissie. Hierin geeft de Europese Commissie een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de 27 lidstaten. Het rapport bevat bijlagen met 27 landenrapporten, waaronder een landenrapport voor Nederland. Op maandag 14 december 2020 voerde de commissie Europese Zaken samen met de commissie Justitie & Veiligheid een digitaal gesprek met Eurocommissaris Reynders over het rechtsstaatrapport en het landenrapport voor Nederland.

 • 14/12: Gesprek met Eurocommissaris Reynders

Rechtsstaat in de EU op de agenda

Europese Zaken

Op woensdag 16 december spreken de woordvoerders van de fracties met zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister van Justitie en Veiligheid over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De commissie Europese Zaken heeft op dit thema twee rapporteurs aangesteld, de leden Bosman (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie). In het debat zullen de woordvoerders onder andere kunnen spreken over het rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, het nieuwe rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader en de verdragsrechtelijke procedures met betrekking tot Polen en Hongarije. Het debat is live te volgen via de website van de Kamer.

 • 16/12: Algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 17 december houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. Dit is de laatste procedurevergadering van het jaar 2020. Tijdens deze vergaderingen zullen, net als op andere procedurevergaderingen, de binnengekomen brieven worden besproken. Ook zal er worden gesproken welke voorstellen van de Europese Commissie in 2021 als prioritair worden verklaard en op welke manier deze voorstellen in de Tweede Kamer behandeld zullen worden. Ten slotte wordt er een blik geworpen op de agenda na het kerstreces. De vergadering is te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

 • 17/12: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Volgende nieuwsbrief na kerstreces

De volgende editie van de EU-nieuwsbrief verschijnt na het kerst- en nieuwjaarsreces op maandag 11 januari 2021. De EU-staf wenst alle abonnees fijne feestdagen en een prettig reces!

Europese Commissie

Europese Commissie: voorstellen en presentaties week 51

 • Mededeling over de strategie voor cybersecurity (Vestager/Schinas/Borrell)
 • Herziening van de richtlijn over de veiligheid van netwerken en informatiesystemen (Vestager/Schinas)
 • Voorstel voor een richtlijn over de 'resilience of critical entities' (Schinas)
 • Actieplan voor niet-renderende leningen (Dombrovskis)
 • Digital Services Act (Vestager)
 • Digital Markets Act (Vestager)

Raad

Agenda Raad Week 51

 • 14/12: Videoconferentie van de JBZ-Raad (Binnenlandse Zaken)
 • 14/12: Videoconferentie van de Energieraad
 • 15-16/12: Landbouw- en Visserijraad
 • 16/12: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 17/12: Milieuraad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement Week 51 - Commissies

 • 14/12 [DEVE-AFET-DROI]: Uitwisseling over de Sakharov Prijs 2020 aan de democratische oppositie in Belarus, met o.a. Sviatlana Tsikhanouskaya
 • 14/12 [BUDG]: Stemming over het Raadsbesluit over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het nieuwe algemene budget van de EU voor 2021
 • 14/12 [INTA]: Uitwisseling over de handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk
 • 14-15/12 [ITRE]: Stemming over een EU 'carbon border adjustment mechanism' in overeenstemming met WTO-richtlijnen
 • 15/12 [LIBE]: Uitwisseling over de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
 • 16/12 [PECH]: Besloten uitwisseling over de Brexit noodmaatregelen ('contingency measures') en een debriefing over het (eventuele) akkoord tussen de EU en het VK
 • 18/12 [REGI]: Uitwisseling over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk met de VK taskforce van de Europese Commissie (nog niet bevestigd)

Agenda Europees Parlement Week 51 - Plenaire Zitting

 • 14/12: Debat over 'the European Year of Rail (2021)'
 • 14/12: Presentatie van de rapporten over de implementatie van de Dublin III Regulation en de terugkeerregeling
 • 16/12: Debat over de uitkomsten van de Europese Raad van 10 en 11 december
 • 16/12: Uitreiking van de Sakharov Prijs 2020
 • 16/12: Debat over de voorbereiding van een Europese strategie voor COVID-19-vaccinatie (incl. externe dimensies), incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
 • 16/12: Debat over 'the need for a dedicated Council configuration on gender equality', incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
 • 16/12: Debat en stemming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027, de rechtsstaatconditionaliteit en het Eigen middelen besluit
 • 18/12: Debat over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (met de Commissie en de Raad)