Week 52

Tweede Kamer

Raad Algemene Zaken voorbesproken

Europese Zaken

Op donderdag 3 januari voeren de woordvoerders Europese Zaken schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 8 januari 2019.

Naar verwachting zal volgende week de agenda worden rondgestuurd maar de eerste contouren zijn al zichtbaar. In deze eerste Raad Algemene Zaken van het nieuwe jaar zal het inkomend Roemeens EU-voorzitterschap de prioriteiten presenteren. Ook de stand van zaken van de onderhandelingen inzake het Meerjarig Financieel Kader zullen worden besproken net als de aangenomen resoluties en besluiten van het Europees Parlement in de plenaire sessie van 10-13 december 2018.

 • 03/01: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 8 januari 2019

Kerstreces

Ook de EU-nieuwsbrief gaat op kerstreces. De EU-nieuwsbrief zal na het kerstreces in week 3 weer verschijnen. De redactie wenst alle abonnees een prettige recestijd en mooie feestdagen toe!

 • 14/01: Eerste EU-nieuwsbrief van 2019

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 2

 • 09/01: Agenda nog niet beschikbaar
 • 10-11/01: Bezoek van de Commissie aan Roemenië

Raad

Agenda Raad week 2

 • 08/01: Raad Algemene Zaken

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 2

 • 07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
 • 07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
 • 07 & 10/01 [LIBE]: Stemming over het tegengaan van fraude en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen; de oprichting van een Europees netwerk van Immigratie liaisons; Europese grens- en kustwacht
 • 10/01 [ECON]: Agenda nog niet beschikbaar
 • 10/01 [EMPL]: Gedachtewisseling over het mobiliteitspakket/sociale pijler
 • 10/01 [TRAN]: Brexit; behandeling van speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines; goedkeuring ontwerpverslag over het Europees maritiem éénloketsysteem; stemming over de maximale rijtijden en minimumonderbrekingen
 • 10/01 [PECH]: Stemming over een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren; stemming over instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie