Week 6

Tweede Kamer

Kamercommissies starten prioritering van EU-voorstellen uit Werkprogramma Europese Commissie

Op woensdag 29 januari jl. heeft de Europese Commissie onder leiding van president Ursula von der Leyen haar werkprogramma voor 2020 gepubliceerd. In het werkprogramma staan de maatregelen die de Commissie dit jaar wil nemen om de zes grote ambities van Von der Leyen om te zetten in concrete acties. Deze ambities zijn: 1) Een Europese Green Deal, 2) Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, 3) Een economie die werkt voor mensen, 4) Een sterker Europa in de wereld, 5) Bevordering van de Europese levenswijze, 6) Een nieuwe impuls voor Europese democratie.

De Commissie heeft 43 nieuwe beleidsplannen in het werkprogramma aangekondigd. Deze EU-voorstellen, waarvan een aantal wetgevend van aard, kunnen ook gevolgen hebben voor beleid en wetgeving in Nederland. Om al vroeg invloed te hebben op Europese besluitvorming maakt de Tweede Kamer elk jaar een selectie en prioritering van voorstellen uit het werkprogramma. De geprioriteerde EU-voorstellen zullen na publicatie actief in behandeling genomen worden in de Kamer.

De Kamercommissies buigen zich nu over de prioritering van de nieuwe EU-initiatieven op hun beleidsterrein. De planning is om voor het meireces de Kamerbrede lijst van EU-initiatieven door de Tweede Kamer vast te stellen. In juni zal de commissie Europese Zaken een debat voeren met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het Werkprogramma, de selectie van EU-prioriteiten door de Kamer en de kabinetsnota over het Nederlandse Europabeleid.

 

Europese Commissie

Europese Commissie - Week 6

05/02: Presentatie van commissaris Borrell over de methodologie van het EU-uitbreidingsproces.

05/02: Presentatie van commissaris Dombrovskis over de evaluatie van het economisch bestuurskader.

 

 

Raad

Europese Raad - Week 6

Er zijn geen Raden voorzien tijdens week 6.

Europees Parlement

Europees Parlement - Week 6

03/02: AFET: Strategische dialoog met commissaris Varhelyi. 

03/02: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Breton. Gedachtwisseling over het op de markt brengen van producten die GMOs bevatten of met GMOs zijn geproduceerd (bezwaar regel 112).

06/02: ECON: Monetair dialoog met ECB-president Legarde.

06/02: LIBE: Gedachtwisseling over de oprichting van het Fonds voor Interne Veiligheid (rapportage over onderhandelingen).

06/02: LIBE-CONT: Gedachtwisseling over de oprichting van het European Openbaar Ministerie.