Week 6

Tweede Kamer

Procedurevergadering Europese Zaken

Europese Zaken

Op dinsdag 9 februari 18:00-18:30 vindt de laatste procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken voor het verkiezingsreces plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden spreken onder meer over de behandeling van de reactie op de motie van het lid Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen, over de notitie met betrekking tot de geldstromen in het Meerjarig Financieel Kader en over het BNC-fiche over de Verordening Brexit Adjustment Reserve.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

 • 09/02: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Voorbespreking Eurogroep/Ecofin

Financiën

Op woensdag 10 februari spreekt de commissie voor Financiën met de minister in aanloop naar de Eurogroep en Ecofinraad. Op de agenda staan vooral een aantal strategische discussies die later in het jaar tot besluitvorming moeten leiden. Een van de discussies gaat over de economische koers van de EU in de coronacrisis. Een andere discussie betreft de prioriteiten voor het Europese Coronaherstelfonds. Het debat zal tevens gaan over de solvabiliteit van verzekeraars en de aankomende hervorming van de regelgeving voor verzekeraars.

 • 10/02: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin dd 15-16 februari 2021

Schriftelijk overleg Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De ministers van SZW zullen zich tijdens de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid – die opnieuw zal plaatsvinden in videoformat – buigen over de onderwerpen werkgelegenheid, vaardigheden en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Dit in het kader van het Actieplan Implementatie van de Europese Sociale Pijler dat de Europese Commissie naar verwachting in maart zal publiceren. Verder zal gesproken worden over hoe gendergelijkheid een centrale plaats kan worden gegeven bij het economisch herstelbeleid na de coronacrisis.

 • 12/02: Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid dd 20-23 februari 2021

Schriftelijk overleg over Onderwijsraad

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Op 19 februari a.s. zal de eerste formele Raad voor ministers van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS) van 2021 plaatsvinden.  Hierover zal op vrijdag 12 februari a.s. in de Kamer een schriftelijk overleg worden gehouden. Het Portugese Voorzitterschap heeft aangekondigd deze Raad te willen benutten om een oriënterend debat te voeren over gelijkheid in toegang tot onderwijs en training, alsmede inclusie en succes voor iedereen. Ook zal er naar verwachting besluitvorming plaatsvinden middels het aannemen van een resolutie over het realiseren van de Europese Onderwijsruimte en het nieuwe strategische raamwerk voor Europese samenwerking op het terrein van onderwijs en training. 

 • 12/02: Schriftelijk overleg OJCS-Raad dd 19 februari 2021

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 6

 • Publicatie van het rapport over de 'Visa Code' van terugkeer en heropname (Eurocommissaris Schinas)
 • Gezamenlijke mededeling over een hernieuwd partnerschap met de Zuidelijke Buurlanden (moet nog worden bevestigd)

Raad

Agenda Raad week 6

 • Er vinden deze week geen Raadsvergaderingen plaats

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 6 (Plenaire zitting)

 • 08/02: Debat over het nieuwe actieplan voor circulaire economie
 • 08/02: Presentatie over de implementatie van Artikel 43 van de Asielprocedure-richtlijn
 • 09/02: Debat over de totstandkoming van het Europees Herstelfonds (Recovery and Resilience Facility)
 • 09/02: Debat met de Raad en de Commissie over het verbod op abortus in Polen
 • 09/02: Verklaring van Hoge Vertegenwoordiger Joseph Borrell over zijn bezoek aan Rusland in het kader van de recente protesten
 • 09/02: Debat over het EU-associatieverdrag met Oekraïne
 • 09/02: Verklaring van Hoge Vertegenwoordiger Joseph Borrell over de situatie in Myanmar
 • 10/02: Debat met de Raad en de Commissie over de stand van zaken van de Europese COVID-19-vaccinatiestrategie
 • 10/02: Debat met de Raad en de Commissie over het waarborgen van fundamentele en democratische rechten op sociale media
 • 10/02: Stemming over het opheffen van de slotregeling op luchthavens binnen de EU