Week 6

Tweede Kamer

Symposium over de toekomst van de euro

Europese Zaken en Financiën

Samen met de Raad van State organiseert de commissie Financiën op maandag 5 februari een symposium over de toekomst van de euro. Het rapport van de Raad van State over dit onderwerp  is de aanleiding voor dit evenement.

Na de opening door de Vice-President van de Raad van State, de heer Donner, en een inleiding door de Staatsraden zullen de Tweede Kamerleden in discussie gaan met drie externe sprekers: Jeroen Dijsselbloem, Aart-Jan de Geus en Kees Vendrik. Zij zullen onder andere het woord voeren over de naleving van de begrotingsafspraken door EU-lidstaten, de eventuele oprichting van een Europees Monetair Fonds, en de democratische legitimiteit van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Op donderdag 8 februari is het plenaire debat over de EMU gepland.

  • 05/02: Symposium over de toekomst van de euro

Onderwijs in Europa

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op dinsdag 6 februari vindt er een schriftelijk overleg met de minister plaats over de Onderwijs Jeugd Cultuur en Sport (OJCS)-Raad. Deze dient ter voorbereiding van de OJCS-Raad op 15 februari. Deze Raad zal vooral in het teken staan van onderwijs in Europa.

De ministers van onderwijs zullen het met name hebben over Erasmus Plus. Dit is een subsidieprogramma in het kader van de Europa 2020-strategie. Het doel van de strategie is bijdragen aan groei en welvaart voor individu en samenleving door te investeren in mensen. Tijdens de OJCS-Raad zal er een evaluatie plaatsvinden van het programma en bovendien zal er een doorkijk gegeven worden naar de toekomst van het programma.

Daarnaast zal er een debat plaatsvinden over onderwijs in Europa. De ministers zullen ingaan op de rol van Europa bij het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst en wederzijdse diploma-erkenning.

  • 06/02: Schriftelijk overleg OJCS-Raad

Rondetafelgesprek commissie IenW over tweede EU mobiliteitspakket

Infrastructuur en Waterstaat

Op 8 februari organiseert de commissie IenW een rondetafelgesprek over het tweede EU-mobiliteitspakket dat op 8 november 2017  is verschenen.

De focus bij dit gesprek ligt vooral op de voorstellen van de Europese commissie over de normstelling voor CO2-uitstoot voor auto’s en busjes, en voor alternatieve brandstoffen-infrastructuur. Het doel hiervan is om het gebruik van schonere en zuinigere auto’s te stimuleren.

De commissie praat met vertegenwoordigers van (elektrische) auto-industrie, laadpaalproducenten, wetenschap en belangengroeperingen.

  • 08/02: Rondetafelgesprek tweede mobiliteitspakket

Jaarplanning commissie Europese Zaken

Europese Zaken

Welke activiteiten willen de woordvoerders in de commissie Europese Zaken dit jaar organiseren? Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op donderdag 8 februari zal deze vraag centraal staan bij de behandeling van de jaarplanning van de commissie.

Daarnaast wordt de kabinetsreactie op het AIV-advies “De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa” door de commissie in behandeling genomen. De commissie zal in de procedurevergadering besluiten over de precieze wijze van behandeling van het AIV-rapport en de kabinetsreactie daarop.

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @euzatweedekamer.

  • 08/02: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 6

  • 06/02: Strategie voor een succesvolle toetreding van Servië en Montenegro

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering

  • 05/02: Verklaring van de Commissie besluit Eerlijke Belastingheffing Pakket I en II; Debat kosteneffectieve reductie CO2-uitstoot en koolstofarme investeringen
  • 06/02: Debat minister-president Kroatië over de Toekomst van Europa
  • 07/02: Debat samenstelling Europees Parlement; Herziening raamwerkovereenkomst betrekkingen Europees Parlement en Commissie