Week 7

Tweede Kamer

LAATSTE EU-NIEUWSBRIEF, LEZERS BEDANKT!

In deze nieuwsbrief treft u de EU-activiteiten aan die tot de wisseling van de Kamer eind maart gepland zijn. Tevens is dit de laatste EU-nieuwsbrief. Bijzondere EU-gerelateerde activiteiten in de Kamer zullen voortaan via de website van de Kamer (www.tweedekamer.nl) worden uitgelicht. De website bevat ook algemene informatie over alle geplande commissieactiviteiten en plenaire debatten met een Europese dimensie. De EU-staf dankt alle lezers voor hun interesse voor de wekelijkse EU-nieuwsbrief, waarvan er sinds 2010 zo’n vierhonderd edities zijn verschenen.

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 15 februari zullen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun inbreng leveren voor het schriftelijk overleg met de minister over de Landbouw- en Visserijraad van 22 februari aanstaande. Dit keer zal het overleg met name in het teken staan van visserij. Op dit moment lopen de consultaties met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk over de vangstmogelijkheden voor 2021. Bestaande tijdelijke afspraken lopen tot 31 maart 2021. De Kamerleden zullen de minister derhalve bevragen over de voortgang en de consequenties voor de Nederlandse vissersvloot.

 • 15/02: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 22 februari 2021

Raad Buitenlandse Zaken over Rusland, Hong Kong en strategisch kompas

Buitenlandse Zaken

Op 22 februari komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bijeen in de Raad Buitenlandse zaken. Onder het agendapunt current affairs zullen de ministers kort stilstaan bij Myanmar, Ethiopië en het Zuidelijk Nabuurschap. Aansluitend zullen zij spreken over de betrekkingen met Rusland, mede ter voorbereiding op de strategische discussie van de Europese Raad in maart. Vervolgens zal de Raad ingaan op de situatie in Hongkong en zich buigen over de vraag welke eventuele aanvullende maatregelen opportuun zijn. Daarna zullen de ministers van gedachten wisselen over het Strategisch Kompas, waarin de politieke ambities en prioriteiten van de EU op het terrein van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) voor de komende jaren moeten worden geconcretiseerd en geactualiseerd. De Raad eindigt naar verwachting met een virtuele ontmoeting met de Amerikaanse Secretary of State Antony Blinken.

Ter voorbereiding op deze Raad voert de commissie voor Buitenlandse Zaken op dinsdag 16 februari een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken.

 • 16/02: Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 22 februari 2021

Raad Buitenlandse Zaken op 22 maart 2021

Buitenlandse Zaken

Op 22 maart 2021 vindt een bijeenkomst plaats van de Raad Buitenlandse Zaken. De agenda is op dit moment nog niet bekend. Ter voorbereiding op deze Raad voert de commissie Buitenlandse Zaken op 16 februari een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken.

 • 16/02: Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 22 maart 2021

Schriftelijk overleg Farmaceutische strategie voor Europa

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op woensdag 17 februari zullen de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun inbreng leveren voor het schriftelijk overleg met de minister over de kabinetsappreciatie van de farmaceutische strategie voor Europa. De farmaceutische strategie voor Europa is een startpunt voor de komende jaren en adresseert verschillende facetten. De Kamerleden zullen de minister waarschijnlijk bevragen over de ambities en verdere uitwerking op het gebied van geneesmiddelentekorten, leveringszekerheid, strategische autonomie en het adresseren van onvervulde medische behoeften. Bijzondere aandacht zal waarschijnlijk ook uitgaan naar de herziening van de wetgeving voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten en kindergeneesmiddelen.

 • 17/02: Schriftelijk overleg Farmaceutische strategie voor Europa

Overleggen over Raad Algemene Zaken in verkiezingsreces

Europese Zaken

Op donderdag 18 februari en donderdag 18 maart voeren de woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de commissie Europese Zaken schriftelijk overleg met demissionair minister van Buitenlandse Zaken Blok over de agenda van de Raad Algemene Zaken die op 23 februari en 23 maart plaats zal vinden. Dit in verband met het verkiezingsreces.

Onderwerpen die op de agenda zullen staan zijn onder andere de stand van zaken in de ratificatie van het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, de stand van zaken met betrekking tot de  Conferentie over de Toekomst van Europa en de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie.

 • 18/02: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 23 februari 2021
 • 18/03: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 23 maart 2021

Raad voor Concurrentievermogen over interne markt, industrie en onderzoek

Economische Zaken en Klimaat

Op 25-26 februari 2021 vindt een Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie. De agenda staat op 25 februari in het teken van interne markt en industrie, en op 26 februari van onderzoek. Op de agenda van het interne markt en industriedeel van de Raad staat een aantal beleidsdebatten, over het Europees Semester, de nieuwe Europese consumentenagenda en publieke country-by-country reporting. Hier is de agenda te vinden.

De commissie EZK voert een schriftelijk overleg over deze Raad voor Concurrentievermogen met het kabinet met als inbrengdatum vrijdag 19 februari 2021.  

 • 19/02: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen over interne markt, industrie en onderzoek dd 25-26 februari 2021

Europese ministers spreken over toerisme

Economische Zaken en Klimaat

Het Portugese EU-voorzitterschap heeft een bijeenkomst gepland met de ministers van toerisme op 1 maart 2021. Op moment van schrijven is de agenda van deze bijeenkomst over toerisme nog niet bekend. De commissie EZK zal over deze bijeenkomst schriftelijk overleg voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De inbrengdatum is maandag 22 februari 2021. 

 • 22/02: Schriftelijk overleg High level video conferentie toerisme dd 1 maart 2021

Extra informele Raad Buitenlandse Zaken Handel ingelast

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op 2 maart 2021 is een extra informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Handel ingepland. Naar verwachting zullen de Europese ministers spreken over het voorstel voor de herziening van het Europese handelsbeleid (Trade Policy Review) dat de Europese Commissie op 17 februari zal presenteren. De Commissie heeft aangekondigd dat bij dit voorstel ook een initiatief wordt gepresenteerd voor de hervorming van de WTO. De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft zich voorgenomen om dit voorstel EU-prioritair te behandelen.

Het schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over deze informele Raad is gepland op woensdag 24 februari 2021.

 • 24/02: Schriftelijk overleg Extra informele Raad Buitenlandse Zaken Handel dd 2 maart 2021

Schriftelijke overleg kabinetsappreciatie EU-Gezondheidsunie

Volksgezondheid Welzijn en Sport

In november presenteerde de Europese Commissie een pakket van vier voorstellen voor de EU-Gezondheidsunie, waaronder één beleidsvoorstel en drie wetgevende voorstellen voor de versterking van het Europees Geneesmiddelenbureau, de versterking van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –beheersing, en de verordening voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Inmiddels hebben de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook de kabinetsappreciatie over deze voorstellen ontvangen. In het schriftelijk overleg met de minister op woensdag 24 februari zullen de leden waarschijnlijk dan ook vragen stellen over de Nederlandse inzet voor de onderhandelingen in Brussel.

 • 24/02: Schriftelijke overleg EU-Gezondheidsunie

Informele Raad Buitenlandse Zaken op 4-5 maart 2021

Buitenlandse Zaken

Op 4-5 maart 2021 vindt een informele bijeenkomst plaats van de Raad Buitenlandse Zaken. De agenda is op dit moment nog niet bekend. Ter voorbereiding op deze Raad voert de commissie Buitenlandse Zaken op donderdag 25 februari een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken.

 • 25/02: Schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken dd 4-5 maart 2021

Kamerdelegatie neemt deel aan digitale Interparlementaire Conferentie GBVB

Buitenlandse Zaken

Een delegatie van beide Kamers der Staten-Generaal zal op woensdag 3 en donderdag 4 maart deelnemen aan de interparlementaire conferentie (IPC) voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU. Vanwege de coronapandemie gaat het om een virtuele bijeenkomst. De Nederlandse delegatie bestaat uit de Tweede Kamerleden (Dijkstra, D66, delegatieleider), Koopmans (VVD), Belhaj (D66) en van Otterloo (50PLUS) en de Eerste Kamerleden Van Apeldoorn (SP) en Huizinga-Heringa (CU).

Tijdens de IPC overleggen delegaties uit de nationale parlementen en het Europees Parlement met elkaar en met de Hoge Vertegenwoordiger over de vraagstukken en ontwikkelingen in het GBVB/GVDB. Op de agenda van deze conferentie staat onder meer EU-NAVO samenwerking inclusief een gedachtewisseling met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, en EU-Afrika relaties. De conferentie is live te volgen via de website van het Portugese parlement.

 • 03-04/03: digitale Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid

Schriftelijk overleg Milieuraad 4 maart 2021

Infrastructuur en Waterstaat

De vaste Kamercommissie I&W zal op donderdag 4 maart 2021 een schriftelijk overleg voeren over de Nederlandse inzet voor de Milieuraad van 18 maart a.s. Uit een concept-agenda van het Portugees EU-voorzitterschap blijkt dat de Milieuraad conclusies zal aannemen over de nieuwe EU-strategie chemische stoffen die afgelopen december is verschenen. Het gaat hier om een prioritair EU-dossier voor de Kamercommissie I&W. Ook wordt gewerkt aan de aanname van een Raadsstandpunt over het 8e Milieu Actie-programma. Verder zullen de EU-milieuministers van gedachten wisselen over het recente voorstel voor een verordening inzake (afgedankte) batterijen en over de EU-strategie klimaatadaptatie. Deze zal naar verluidt op 24 februari a.s. verschijnen.

 • 08/03: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad dd 16 maart 2021

Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid Welzijn en Sport

De agenda voor de EU-Gezondheidsraad van 16 maart is nog niet precies bekend. Naar verwachting zal de bijeenkomst in het teken zal staan van een gedachtewisseling over het EU-kankerbestrijdingsplan, de drie wetgevende voorstellen voor de EU-Gezondheidsunie en de voortgang van de onderhandelingen over de verordening voor de evaluatie van gezondheidstechnologie. De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen de minister in een schriftelijk overleg op maandag 8 maart bevragen over de Nederlandse inzet op deze dossiers.

 • 08/03: Schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad dd 16 maart 2021

Commissie J&V stelt vragen over Justitie en migratietop

Justitie & Veiligheid

Op maandag 8 maart levert de commissie Justitie en Veiligheid inbreng voor het schriftelijk overleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 11 en 12 maart. De agenda van deze raadsbijeenkomst is nog niet gepubliceerd. De JBZ-Raad gaat over justitiebeleid, interne veiligheid en migratie.

 • 09/03: Schriftelijk overleg JBZ-Raad dd 11 maart 2021

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

De verwachting is dat de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart in het teken zal staan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De ambitie van de Raad en het Europees Parlement is de afgelopen maanden geweest om in maart tot een akkoord te komen op dit dossier. De commissie LNV voert op maandag 15 maart een schriftelijk overleg. De leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen de minister waarschijnlijk dan ook bevragen over de voortgang van de onderhandelingen dan wel het eventueel bereikte akkoord. Ook zal de voortgang van de uitwerking in het Nationaal Strategisch Plan waarschijnlijk ter sprake worden gebracht.

 • 15/03: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad dd 22-23 maart 2021

Schriftelijk overleg Informele Transportraad 29-30 maart 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Ter voorbereiding van de Nederlandse inbreng voor de informele Transportraad op 29 en 30 maart 2021 vindt op dinsdag 16 maart 2021 een schriftelijk overleg plaats. Op dit moment is nog geen informatie van het Portugees EU-voorzitterschap ontvangen over de onderwerpen die tijdens de informele bijeenkomst aan de orde komen.

 • 16/03: Schriftelijk overleg Informele Transportraad dd 29-30 maart 2021

Informele Raad voor Concurrentievermogen over interne markt & industrie

Economische Zaken en Klimaat

Op 22 en 23 maart 2021 vindt opnieuw een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats over onderwerpen op het gebied van de interne markt en industrie. De agenda voor deze informele Raad is op dit moment nog niet bekend. De commissie EZK heeft het schriftelijk overleg met de staatssecretaris over deze informele Raad gepland op dinsdag 16 maart 2021.  

 • 16/03: Schriftelijk overleg Informele Transportraad dd 29-30 maart 2021

Plenair debat over Europese Top eind maart

Plenair debat

Op woensdag 24 maart is het plenaire debat met de minister-president voorzien over de Europese Raad die op 25 en 26 maart in Brussel zal plaatsvinden. Naar verwachting zal deze Europese top in het teken staan van de vaccinatiestrategie en het sociaaleconomisch herstel na de coronacrisis. Ook de externe betrekkingen van de EU met onder meer Rusland, China en de VS zullen waarschijnlijk aan de orde komen. Voor dit debat is een extra plenaire vergadering ingelast, waarbij de Kamer nog in oude samenstelling met het demissionaire kabinet zal debatteren en over de ingediende moties zal stemmen.

 • 24/03: Plenair debat over Europese Top dd 25-26 maart 2021

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 7

 • Gezamenlijke mededeling over het versterken van de bijdrage van de EU aan 'rules-based' multilateralisme
 • Mededeling over de evaluatie van het handelsbeleid, inclusief een initiatief voor het hervormen van de WTO
 • Publicatie van het actieplan over de synergie tussen de civiele-, defensie- en ruimte-industrie
 • Mededeling over het programma over voorbereidingen voor bio-defensie

Raad

Agenda Raad week 7

 • 15/02: Eurogroep
 • 16/02: Informele videoconferentie Ecofin
 • 19/02: Informele videoconferentie OJCS-Raad (Onderwijs)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 7

 • In verband met de 'Groene Week' zijn er deze week geen (commissie)vergaderingen in het Europees Parlement