Week 8

Tweede Kamer

Conferentie over buitenlands-en defensiebeleid EU in Sofia

Buitenlandse Zaken

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari neemt een delegatie uit de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van de Tweede Kamer deel aan de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De delegatie bestaat uit de leden De Roon (PVV; delegatieleider), Van Helvert (CDA) en Belhaj (D66). Vanuit de Eerste Kamer is er deze keer geen deelname.

Op het programma van de conferentie staat een gedachtewisseling met Hoge Vertegenwoordiger Mogherini over actuele buitenlandpolitieke zaken. Ook zal gesproken worden over de ontwikkelingen in de Westelijke Balkan en de omgeving van de Zwarte Zee, twee regio's waaraan het Bulgaarse EU-voorzitterschap dit semester veel prioriteit heeft gehecht. Tot slot worden er workshops georganiseerd over onder meer de relatie tussen de EU en China.

 • 16-17/02: Conferentie over buitenlands-en defensiebeleid EU, Sofia, Bulgarije

Transparantiebijeenkomst in Brussel

Europese Zaken

Op maandag 19 februari reist een delegatie van de commissie Europese Zaken af naar Brussel. De rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen samen met Martin van Rooijen (50PLUS) ’s ochtends het Transparantiepaper “Opening up closed doors; making the EU more transparent for its citizens” aanbieden aan Eurogroep voorzitter Centeno.

Na het aanbiedingsmoment zullen de rapporteurs in gesprek gaan met stakeholders met betrekking tot het thema Transparantie in het Europees Parlement, net voor de start van de Europese Parlementaire Week.

Aidan O’Sullivan, Head of Cabinet van de Europese Ombudsman zal tijdens de transparantiebijeenkomst een toelichting geven op de aanbeveling omtrent de transparantie van de besluitvorming in de Raad die deze week verscheen.

Daarna zal een paneldiscussie volgen met vertegenwoordigers van ngo’s die werkzaam zijn op het terrein van transparantie in de Europese besluitvorming; Access Info, Transparency International en de Commissie Meijer

 • 19/02: Transparantiebijeenkomst commissie Europese Zaken, Brussel

Kamer verdiept zich in voorstellen voor koppeling van EU-databanken

Justitie & Veiligheid

Na de terreuraanslagen in Parijs, Nice en Brussel werden tekortkomingen in de informatie-uitwisseling tussen lidstaten vastgesteld. Dit zou onder meer worden veroorzaakt doordat Europese databanken technisch niet goed op elkaar aansluiten, niet snel en makkelijk gebruikt kunnen worden en omslachtige regels hebben over toegang door opsporingsdiensten.

De Europese Commissie heeft op verzoek van de lidstaten daarom in december 2017 een tweede pakket wetgeving voorgesteld over de interoperabiliteit van EU-databases. Als deze wetgeving wordt aangenomen, zullen vier nieuwe systemen worden ontwikkeld om negen databanken op elkaar aan te sluiten, inclusief de biometrische gegevens. Politie en justitie hebben daarnaast ook juridisch sneller toegang tot gegevens uit migranten-databanken. Ook kunnen identiteitscontroles op het grondgebied van lidstaten beter plaatsvinden.

De Tweede Kamer heeft in januari 2018 een behandelvoorbehoud geplaatst op deze voorstellen, zodat het kan spreken met het kabinet over de implicaties voor Nederland, nog voor de onderhandelingen van start gaan. Op 22 februari heeft de commissie Justitie en Veiligheid daarom een mondeling overleg met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Tijdens dit overleg zal de Nederlandse inzet worden besproken en afspraken worden gemaakt over de verdere informatievoorziening aan de Kamer. 

Om zich goed op de hoogte te laten stellen over de technische aspecten krijgt de Kamer op 20 februari een technische briefing van departementsambtenaren over deze voorstellen.

 • 20/02: Technische briefing tweede interoperabiliteitspakket
 • 22/02: Algemeen overleg Behandelvoorbehoud tweede interoperabiliteitspakket

Debat over Milieuraad in commissie IenW

Infrastructuur en Waterstaat

De commissie Infrastructuur en Waterstaat bespreekt met staatssecretaris Van Veldhoven de Milieuraad, die op 5 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt.

Het belangrijkste thema op de agenda van de Milieuraad is het derde circulaire-economiepakket. Dit pakket bevat onder meer het voor de commissie IenW prioritaire thema plastics, waarvoor de Europese Commissie in januari 2018 een strategie heeft uitgebracht.

Tevens zal de samenhang tussen circulaire economie en chemische stoffen aan de orde komen.

 • 20/02: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2018

Plannen voor Europa

Europese Zaken

De woordvoerders van de fracties van de commissie Europese Zaken spreken donderdag 22 februari met elkaar over de planning van het komende jaar.

Tevens zullen zij zich buigen over een vragenlijst vanuit het Bulgaarse EU-Voorzitterschap ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC).

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 22/02: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Rechtsstaat Polen op de agenda RAZ

Europese Zaken

Naast de prioriteiten van het Bulgaars EU-Voorzitterschap staat een presentatie van de Europese Commissie over de stand van zaken met de rechtsstaat in Polen op de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 27 februari 2018.

De woordvoerders Europese Zaken bereiden de RAZ voor met minister Kaag door middel van een overleg op donderdag 22 februari.

Het algemeen overleg is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Inmiddels loopt er een verzoek om het algemeen overleg om te zetten in een schriftelijk overleg.

 • 22/02: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 27 februari 2018

Plenaire voorbereiding Informele Top

Plenair debat

Op 22 februari bereiden de woordvoerders Europese Zaken de informele Europese Top op 23 februari voor met de minister-president.

Tijdens de Europese Raad (ER) zullen de regeringsleiders spreken over institutionele zaken, en dan vooral over de positie van de Europese Commissie en het Europees Parlement (EP). Aanleiding voor agendering van dit thema in de ER zijn de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 en de omgang met de 73 EP-zetels die zullen vrijvallen na de Brexit.

Daarnaast zullen de politieke prioriteiten van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) na 2020 worden besproken tijdens de informele Top. Hoogte van het EU-budget, de afdracht door lidstaten en de verdeling van het budget over beleidsterreinen zijn daarbij belangrijke bespreekpunten.

Het plenaire debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer en via NPO Politiek.

 • 22/02: Plenair debat Informele Europese Top d.d. 23 februari 2018

Raad Buitenlandse Zaken over Venezuela

Buitenlandse Zaken

Op donderdag 22 februari overlegt de commissie Buitenlandse Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag, over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken.

Op de agenda staan de ontwikkelingen in Venezuela, het Midden-Oostenvredesproces en situatie in Moldavië.

Naar verwachting zullen de ministers van Buitenlandse Zaken op 26 februari in Brussel conclusies aannemen over Moldavië.

 • 22/02: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 8

 • 21/02: Voorbereiding Informele Leiders’ Bijeenkomst Institutionele Zaken en Meerjarig Financieel Kader post-2020

Raad

Agenda Raad week 8

 • 19/02: Eurogroep
 • 19/02: Landbouw- en Visserijraad
 • 20/02: ECOFIN
 • 23/02: Informele Europese Raad

Europees Parlement

Transnationale kieslijst afgewezen door EP

De plenaire vergadering van het Europees Parlement (EP) in Straatsburg stond vorige week in het teken van institutionele kwesties, zoals de samenstelling van het Europees Parlement en de kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook stond op de agenda de uitbreidingsstrategie van de EU voor de Westelijke Balkan en de zomertijdregeling.

Het rapport over de samenstelling van het Europees Parlement is met een ruime meerderheid door de plenaire vergadering aangenomen. Dat betekent dat Nederland na vertrek van het Verenigd Koninkrijk in 2019 er drie zetels bij krijgt als het aan het EP ligt. Het voorstel voor transnationale kieslijsten, één van de meest besproken voorstellen van het rapport, is in een plenaire stemming afgewezen.

Tijdens het debat over de kaderovereenkomst inzake betrekkingen tussen de Commissie en het Parlement sprak men vooral over de Spitzenkandidaten, en de vraag of Europees Commissarissen wel of niet onbetaald verlof mogen nemen als zij aan de verkiezingscampagne willen deelnemen als Spitzenkandidaat.

Daarnaast presenteerde de Europese Commissie haar uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan. De meeste politieke groepen verwelkomden de strategie, maar benadrukten wel dat de genoemde landen werk moeten maken van de strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie, en het beslechten van grensconflicten.

Tot slot werd op initiatief van de commissie transport in het EP gesproken over de zomertijdregeling. De Europese Commissie gaat de mogelijkheden voor afschaffen van de zomertijdregeling onderzoeken.

De informele Europese Raad zal de institutionele kwesties bespreken op 23 februari. De woordvoerders Europese Zaken bereiden deze Top voor met een plenair debat in de Kamer op 22 februari.

 • 22/02: Plenair debat Informele Europese Top d.d. 23 februari 2018

Agenda Europees Parlement week 8

 • 19-20/02: Europese Parlementaire Week
 • 19/02: [INTA] Gedachtewisseling grensoverschrijdende gegevensstromen en bescherming persoonsgegevens in handels- en investeringsovereenkomsten; Gedachtewisseling handelspreferenties Israël mbt etikettering producten uit de nederzettingen
 • 19/02: [LIBE] Mini-hoorzitting EU-burgerschap
 • 20/02: [ENVI] Gedachtewisseling Katainen circulaire economie; Gedachtewisseling Commissie koolstofcompensatie en -verminderingsregeling internationale luchtvaart
 • 20/02: [LIBE] Hoorzitting toekomst Schengengebied
 • 21/02: [ECON] Economische dialoog en gedachtewisseling Centeno
 • 21/02: [EMPL] Hoorzitting evenwicht privé en beroepsleven; Gedachtewisseling Thyssen transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
 • 22/02: [EMPL] Behandeling ontwerpverslag richtsnoeren werkgelegenheidsbeleid; Presentatie studie werknemers platformeconomie