Week 8

Tweede Kamer

Formele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27 en 28 februari aanstaande

Economische Zaken en Klimaat

Op maandag 17 februari vindt het schriftelijk overleg plaats, tussen de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ter voorbereiding op de formele Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 februari aanstaande in Brussel. De Raad staat enerzijds in het teken van interne markt en industrie, en anderzijds in het teken van onderzoek. Op de agenda staan tijdens het onderdeel interne markt en onderzoek de volgende onderwerpen; de interne markt en industrieaspecten van de recent gepresenteerde Europese Green Deal, er zullen mogelijk Raadsconclusies worden aangenomen over betere regelgeving, er zal gesproken worden over het Single Market Performance Report in het kader van het Europees Semester en de Commissie zal ingaan op het reeds gepresenteerde werkprogramma voor 2020. Tijdens het de informele lunch zal gesproken worden over kunstmatige intelligentie. Voor wat betreft het onderdeel onderzoek zal worden gesproken over een mogelijke Raadspositie over de Strategische Innovatieagenda van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie.

  • 17/02: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-27 februari 2020

Artikel 13 conferentie Europees Semester

Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari zullen de leden Slootweg (CDA) en Van Otterloo (50PLUS) de Tweede Kamer vertegenwoordigen bij de Europese Parlementaire Week in Brussel. Bij de jaarlijkse Europese Parlementaire Week worden financieel-economische onderwerpen besproken door delegaties van de verschillende nationale parlementen in de EU. Als onderdeel hiervan vindt tevens de Artikel 13-conferentie plaats, die tweemaal per jaar gehouden wordt en zich specifieker richt op economische coördinatie binnen de eurozone. Bij de conferentie zullen onder andere Eurogroepvoorzitter Centeno, Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni, Suica en Schmit en voormalig gouverneur van de Bank of England Carney spreken. Naast eurozoneonderwerpen zullen de sociale agenda van de EU en de klimaatdoelstellingen besproken worden.

  • 18-19/02: Europese Parlementaire Week in Brussel

Buitengewone Europese Top over MFK

Plenair debat

Op dinsdag 18 februari treden de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken plenair in debat met minister-president Rutte over de extra, buitengewone Europese Raad (ER), die zal plaatsvinden op 20 februari in Brussel. Deze buitengewone ER is door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel belegd om regeringsleiders verder te laten spreken over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en belangrijke knopen door te hakken.

  • 18/02: Plenair debat extra Europese Top 20 februari 2020

Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 februari

Europese Zaken

Op dinsdag 18 februari voeren de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken (RAZ), die zal plaatsvinden op 25 februari in Brussel.

De leden spreken met de minister over de geannoteerde agenda van de RAZ. De Raad zal onder meer spreken over het werkprogramma van de Europese Commissie, het uitbreidingsdossier en het mandaat voor de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie. Verder bespreken de leden verschillende kabinetsbrieven over de Brexit met de minister, waaronder de kabinetsappreciatie over het conceptonderhandelingsmandaat.

  • 18/02: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 februari 2020

Europese Commissie

Europese Commissie - Week 8

19/02: Presentatie van de Strategie voor het Digitale Tijdperk door commissaris Vestager. 

19/02: Presentatie van het witboek over Kunstmatige Intelligentie door commissaris Vestager en commissaris Jourova.

19/02: Presentatie over de Europese Data Strategie door commissaris Vestager.

 

 

 

Raad

Europese Raad - Week 8

17/02: Eurogroep

17/02: Raad Algemene Zaken

17/02: Raad Buitenlandse Zaken

18/02: ECOFIN

20/02: Buitengewone Europese Raad - MFK

20/02: OJCS-Raad (Onderwijs)

Europees Parlement

Europees Parlement - Week 8

17-18/02: IMCO: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6).
17-18/02: ITRE: Stemming over de herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Timmermans; gestructureerde dialoog met commissaris Gabriel. 
17-18/02: JURI: Gedachtewisselingen: over het kader van ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën; over intellectuele eigendomsrechten voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentietechnologie. 
17-18/02: SEDE: Achter gesloten deuren: post-Brexit: implicaties voor het veiligheids- en defensiebeleid van de EU; oprichting van de Europese Vredesfaciliteit: stand van zaken. Gedachtwisseling over de follow-up van de conferentie van Berlijn: implementatie van het wapenembargo in Libië.
17-18/02: ECON: Stemming over de Jaarlijkse Groeianalyse 2020.
17-20/02: EMPL: Verslag over de onderhandelingen over het Europese Fonds voor aanpassing aan Globalisatie (EGF).
18/02: ENVI: Setmming over de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie. Gedachtewisselingen met commissaris Kyriakides over over het Europees Kanker Plan, de stand van zaken met betrekking tot het Coroonavius, en de boer-tot-bord strategie.  
18-19/02: ECON-EMPL-BUDG: Interparlementaire week 2020: economisch bestuur van de EU vanuit een parlementair perspectief.
19/02: ITRE-IMO: Gedachtwisseling: gestructureerde dialoog met commissaris Breton. 
19-20/02: INTA: Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Hogan; over het resultaat van de trilaterale bijeenkomst (14 januari 2020) over de WTO-regels van de handelsministers van Japan, de Verenigde Staten en de EU. Achter gesloten deuren: Screening van directe buitenlandse investeringen in de EU - stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor implementatie. 
19-20/02: LIBE: Hoorzitting over de implementatie van de Dublin III-verordening. Gestructureerde dialoog met commissaris Jourova. 
19-20/02: AFCO: Stemming over Europese partijen en stichingen: richtlijnen voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers. Gedachtewisseling met commissaris Sefcovic. Gedachtwisseling over e-sigaretten en over verwarmde tabak.
19-20/02: PETI: Debat over petitie: de zetel van het Europees Parlement in Brussel.
19-20/02: TRAN: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6). Gedachtewisseling met commissaris Valean. Achter gesloten deuren: stroomlijnen van maatregelen om de realisatie van het trans-Europese vervoersnetwerk te bevorderen.