Week 9

Tweede Kamer

SO Informele Transportraad

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 27 februari aanstaande vindt om 12.00 uur het schriftelijk overleg (SO) plaats over de aanstaande Informele Transportraad op 11 maart 2020 in Opatija (Kroatië). Het is de eerste bijeenkomst van de transportministers van de EU-lidstaten sinds het officiële aantreden van de Europese Commissie Von der Leyen vorig jaar december. De besprekingen staan volledig in het teken van scheepvaart en gaan grotendeels over de ontwikkeling van een klimaatneutrale en emissievrije zee- en binnenvaart. De Europese Commissie heeft hiervoor op 11 december 2019 haar eerste plannen aangekondigd als onderdeel van de Europese Green Deal. Tijdens de informele Transportraad zal geen besluitvorming plaatsvinden. Het Kroatisch EU-Voorzitterschap streeft wel naar de aanname van een ministeriële verklaring.

  • 27/02: Schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 10-11 maart 2020

SO Milieuraad

Infrastructuur en Waterstaat

De Milieuraad van 5 maart 2020 wordt deze week middels een schriftelijk overleg (SO) door de woordvoerders in de commissie Infrastructuur en Waterstaat voorbereid. De verwachting is dat de aanstaande Milieuraad zal gaan over de klimaat- en milieuonderdelen van de Europese Green Deal en mogelijk ook over de langetermijnstrategie voor een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 die tijdens de Europese Raad van 12 december 2019 is afgesproken. Andere onderwerpen op de agenda zijn waarschijnlijk de vergroening van het Europees Semester, de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de fitnesscheck van de EU-wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Over dit laatste onderwerp worden mogelijk Raadsconclusies aangenomen. De leden van de fracties hebben tot donderdag 27 februari 2020 om 12.00 uur de gelegenheid hun inbreng voor het SO Milieuraad aan te leveren. 

  • 27/02: Schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020

Europese Commissie

Europese Commissie - Week 9

26/02: Winterpakket Europees Semester

Raad

Europese Raad - Week 9

25/02: Raad Algemene Zaken

27-28/02: Raad voor Concurrentievermogen

Europees Parlement

Europees Parlement

Groene Week: er zijn deze week geen vergaderingen.