Europees Parlement

Agenda

27/11: [ECON] Economische dialoog en gedachtewisseling ontwerpbegrotingen eurozonelanden met Eurocommissarissen Dombrovskis en Moscovici
27/11: [EMPL] Gedachtewisseling met Eurocommissaris Dombrovskis over jaarlijkse groeirapport
27/11: [LIBE]: Presentatie Commissie en Raad wetsvoorstellen Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem
28/11: [EMPL] Behandeling ontwerprapport Coördinatie van sociale zekerheidsstelsels; presentatie Commissie werkdocument Werkgelegenheid en Sociale Ontwikkelingen in Europa 2017
28/11: [INTA] Gedachtewisseling over rapport uitvoering van vrijhandelsverdragen; gedachtewisseling over WTO-consultaties EU-VK handelstarieven
28/11: [ITRE] Behandeling rapport vrije verkeer van niet-persoonlijk data in de EU
28/11: [LIBE] Hoorzitting overeenkomsten en samenwerking met derde landen over migratiemanagement en terugkeer
28/11: [PANA] Hoorzitting over de Paradise Papers met Commissie en onderzoeksjournalisten
29/11: [AGRI] Presentatie Eurocommissaris Hogan over toekomst voedsel en landbouw

Agenda

20/11: [AFET] Behandeling ontwerpverslag drooglegging inkomstenbronnen jihadi’s en financiering terrorisme; Interparlementaire commissievergadering vooruitzichten EU integratie en toetreding Westelijke Balkan
20/11: [ECON] Monetaire dialoog en openbare hoorzitting met Draghi
20/11: [ENVI] Openbare hoorzitting Europese burgerinitiatief om glyfosaten te verbieden
21/11: [AFCO] Behandeling ontwerpverslag verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen; Gedachtewisseling constitutionele implicaties Toekomst van Europa-scenario's; Presentatie Brexit en toekomstige betrekkingen EU-VK
21/11: [DEVE]: Vergadering met nationale parlementen over Europese consensus inzake ontwikkelingsdoelstellingen
21/11: [ECON] Gestructureerde dialoog met Dombrovskis over financiële diensten, stabiliteit en de kapitaalmarktunie; openbare hoorzitting Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP); Gestructureerde dialoog met Verstager
21/11: [FEMM] Interparlementaire commissievergadering geweld tegen vrouwen
21/11: [LIBE] Presentatie jaarverslag Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken; gedachtewisseling interoperabiliteit EU-informatiesystemen; Presentatie Bureau van de EU voor de grondrechten over grootschalige surveillance
22/11: [BUDG] Presentaties ter voorbereiding standpunt EP inzake het MFK na 2020
22/11: [REGI] Interparlementaire commissie toekomst cohesiebeleid
22/11: [SEDE] Gedachtewisseling EU Defensie onderzoeksnetwerken en toekomst EU defensieonderzoek
22/11: [TERR] Gedachtewisseling lokale “human intelligence”; Gedachtewisseling terroristische dreiging in Europa en de rol van EU-Intcen
22/11: [TRAN] Openbare hoorzitting Mobiliteitspakket II

EP verwelkomt voorstellen Mobiliteitspakket II

“De leider van de economie van de 21ste eeuw is diegene die de leiding neemt in de transitie naar schone energie,” aldus Sefcovic, Eurocommissaris voor de Energie Unie. Samen met Eurocommissaris Bulc van Transport presenteerde hij het tweede deel van het EU- mobiliteitspakket in de plenaire sessie van het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van emissienormen, alternatief vervoer en schonere brandstoffen.

22/11: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Agenda plenaire zitting EP

13/11: Presentatie rapport over het inzetten van cohesiebeleid om demografische veranderingen te adresseren
14/11: Verklaring van Raad en Commissie over de Paradise Papers; Debat over mobilisatie van het Europese Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering; Debat over de Oostelijke Nabuurschapstop in november; Debat over de EU-Afrikastrategie
15/11: Verklaringen van Commissie en Raad over de rechtsstaat in Polen; Verklaringen van Commissie en Raad over een winterplan voor asielzoekers; Verklaring van de Commissie over het Tweede Mobiliteitspakket
16/11: Gezamenlijk debat met Nieuw-Zeeland over de EU-Nieuw-Zeeland partnerschapsovereenkomst

Agenda

06/11: [AGRI] Presentatie Commissie over actuele WTO-kwesties met betrekking tot landbouw
06/11: [LIBE] Gedachtewisseling met Commissie over de jaarlijkse evaluatie van het privacyschild; Gedachtewisseling met Timmermans over de rechtsstaat in Polen
09/11: [CULT] Gedachtewisseling met commissaris Moscovici
09/11: [ECON] Behandeling ontwerpverslag over het jaarverslag 2017 van de Bankenunie
09/11: [EMPL] Behandeling van het ontwerpadvies voor een Europees Solidariteitskorps; Gedachtewisseling met Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep

Agenda plenaire zitting EP

23/10: Debat over strafbare feiten en straffen op het gebied van illegale drugshandel; Presentatie van het rapport over maatregelen om klokkenluiders te beschermen; Presentatie van het rapport over economisch beleid in de Eurozone
24/10: Verklaringen van de Commissie en de Raad over de Raadsconclusies van 19 en 20 oktober; Verklaring van de Commissie over het werkprogramma voor 2018; Debat over de algemene begroting van de EU voor 2018
25/10: Debat over het oprichten van een inreis/uitreissysteem (EES) voor de registratie van in- en uitreisgegevens van derdelanders die de EU-buitengrens overgaan

Voorbereiding Europese Raad

Het Europees Parlement heeft op woensdag 4 oktober in Straatsburg gedebatteerd over de voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 oktober. Ook in de Tweede Kamer spreken de EU-woordvoerders volgende week met de minister-president over de inzet van het kabinet bij deze Europese Top.

09/10: Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017

Agenda

09-10/10 [JPSG]: Constituerende vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) voor Europol
09/10 [AFET]: Presentatie van de onderzoeken naar de stand van zaken inzake de tenuitvoerlegging van de associatie- en vrijhandelsverdragen met Oekraïne, Georgië en Moldavië.
09/10 [BUDG]: Gedachtewisseling Brexit-onderhandelingen met Guy Verhofstadt; voorbereiding positie Parlement over het Meerjarig Financieel Kader post-2020
09/10 [ECON]: Hoorzitting met financiële autoriteiten
10/10 [EMPL]: De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in lidstaten; Openbare hoorzitting over het Europees Solidariteitskorps (samen met CULT)
10/10 [ECON-ICM]: Interparlementaire vergadering over het economische beleid in de eurozone en de gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting
11/10 [AFCO]: Discussie over de samenstelling van het EP, de statuten en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen; de tenuitvoerlegging van maatregelen in het Verdrag aangaande nationale parlementen
11/10 [AFCO-ICM]: Interparlementaire vergadering over de toekomst van de Europese Unie
11/10 [ENVI]: Gedachtewisseling met de Commissie en EFSA over de criteria voor milieurisico -analyses inzake genetisch gemodificeerd voedsel; gedachtewisseling met Commissaris Sefcovic en Katainen in het kader van structurele dialoog; gedachtewisseling me
11/10 [INTA]: Presentatie van de Commissie over een gebalanceerd en progressief handelsbeleid in het kader van globalisering
11/10 [INTA]: Presentatie van de Commissie over een gebalanceerd en progressief handelsbeleid in het kader van globalisering
12/10 [INTA]: Presentatie van de Commissie over Raadsbesluit over het openen van de onderhandelingen inzake het opzetten van een multilateraal ISDS-mechanisme

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement