Europees Parlement

Agenda

10/07: [ITRE] Openbare hoorzitting over het pakket schone energie - de toekomst van de elektriciteitsmarkt van de EU
10/07: [PANA] Behandeling ontwerpverslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking; behandeling ontwerpaanbevelingen na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
10/07: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag EU-Agentschap voor strafrechtelijke samenwerking (Eurojust); behandeling ontwerpverslagen over SIS
11/07: [LIBE] Minihoorzitting over pluriformiteit en vrijheid van media in de EU
11/07: [LIBE] Europees Openbaar Ministerie overzicht stand van zaken trialoogonderhandelingen
12/07: [LIBE] Gedachtewisseling met deskundigen over opsporings- en reddingsactiviteiten (SAR) in de Middellandse Zee
12/07: [EMPL] Hoorzitting de invloed van bedrijfsmodellen, onder meer de platformeconomie, op arbeid en sociale zekerheid in de EU
12/07: [EMPL] Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps
12/07: [PECH] Hoorzitting over de rol van de adviesraden in het nieuwe geregionaliseerde GVB
12/07: [CONT] Hoorzitting over de absorptie van structuurfondsen in de verschillende lidstaten

Agenda

03-6/07: Plenaire sessie in Straatsburg
04/07: Terugblik Maltees EU voorzitterschap, voorbereidingen werkprogramma Europese Commissie 2018, presentatie reflectiepaper over de EU financiën in 2025
05/07: Debat conclusies Europese Raad van 22-23 juni, presentatie Ests Voorzitterschap, debat over EP rapport Turkije

Agenda

26-29/06: Vergaderingen politieke groepen
26/06: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag EU systeem voor reisinformatie - en autorisatie (ETIAS)
29/06: [REGI] Hoorzitting over de uitvoering van de stedelijke agenda
29/06: [LIBE] Presentatie van de Commissie over de ontwikkeling van een Europese integrale grensbeheer strategie; presentatie van gezamenlijke mededeling over een hernieuwde stimulans voor het Afrika-EU partnerschap

Agenda

19/06: [TRAN] Gedachtewisseling met Commissaris Bulc over het wegvervoerpakket
20/06: [ITRE/ENVI] Gezamenlijke vergadering over de governance van de energie-unie
20/06: [AGRI] Gedachtewisseling met Commissarissen Hogan en Verstager over de toepassing mededingingsbeleid in de landbouwsector
20/06: [PECH] Workshop over het gemeenschappelijk visserijbeleid en Brexit
20/06: [BUDG] Hoorzitting over voorbereiding MFK na 2020
21/06: [ITRE] Behandeling ontwerpadvies over de e-privacy richtlijn
21/06: [EMPL] Presentatie Commissie van de Impact assessment coördinatie sociale zekerheidsstelsels
21/06: Conferentie Migratie Management
22/06: [EMPL/FEMM] Hoorzitting verbetering van de werk-privé balans ouders en mantelzorgers
22/06: [LIBE] ICM over oprichten van een EU mechanisme voor het monitoren van rechtsstatelijkheid
22/06: [ITRE] Gedachtewisseling met Commissaris Cañete; behandeling ontwerpverslag energie-efficiëntie

Agenda

12-15/06: Plenaire zitting EP in Straatsburg
12/06: Gemeenschappelijk debat Europese Cohesiebeleid
13/06: Debat over Verslag Energie efficiëntie etikettering
14/06: Politiek debat Voorbereiding Europese Raad op 22-23 juni, Verklaring Raad en Commissie over de Panama papers en rechtsstaat in Malta, gemeenschappelijk debat Digitale economie

Agenda

29/05 [ITRE]: Behandeling ontwerpverslag Energieprestatie van gebouwen
29/05 [ECON]: Monetaire dialoog met Draghi, president ECB
29/05 [DEVE]: Goedkeuring ontwerpresolutie over de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling
30/05 [DEVE]: Gezamenlijke mededeling van de Commissie en HV/VP over de vernieuwde impuls voor het partnerschap Afrika-EU
30/05 [EMPL][ECON]: Gezamenlijke gedachtewisseling over de landenspecifieke aanbevelingen met EU-commissarissen Dombrovskis, Thyssen, Moscovici
30/05 [PECH]: Behandeling ontwerpverslag Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen
30/05 [ITRE]: Goedkeuring ontwerpverslag beoordeling tenuitvoerlegging van Horizon 2020
30/05 [ITRE]: Gedachtewisseling met Ansip, vice-voorzitter Commissie voor de Digitale interne markt (Gestructureerde Dialoog)
30/05 [CULT]: Uiteenzetting door de Commissie over het voorstel voor de oprichting van een Europees Solidariteitskorps
30/05 [BUDG][CONT]: Presentatie van de ontwerpbegroting 2018 van de Commissie
30/05 [PANA]: Hoorzitting met Juncker, voorzitter van de Europese Commissie
30/05 [INTA]: Gedachtewisseling met Malmström, Commissaris voor Handel
31/05 [Plenaire sessie Brussel]: De nieuwe Europese consensus over Ontwikkeling, introductie tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne, gemeenschappelijk debat over digitaal Europa
01/06 [Plenaire sessie Brussel]: Commissieverklaring over gevaar van politiek misbruik van de media in Tsjechië

Agenda

15 - 18/05: Plenaire zitting EP in Straatsburg
15/05: Gemeenschappelijk debat EU cohesiebeleid, rapport Efficiënt gebruik van hulpbronnen
17/05: Plenair debat Conclusies van de Europese Raad op 29 april, Commissie verklaring over wegtransport in de EU

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement