Europees Parlement

Agenda

25/09: [AGRI] Openbare hoorzitting over een globaal landbouwbeleid; Presentatie van het jaarlijkse activiteitenverslag 2016 - GLB
25/09: [INTA] Behandeling ontwerpverslag ‘Naar een digitale handelstrategie’
25/09: [ECON] Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de ECB
25/09: [TRAN] Presentatie door de Commissie, DG MOVE, van het voorstel tot herziening van de verordening inzake mededinging in het luchtvervoer
25/09: [SEDE] Gedachtewisseling met Jorge Domecq, plv. directeur van het Europese Defensieagentschap over de evaluatie op lange termijn van het Europese Defensieagentschap en de uitvoering van de voorbereidende actie over defensieonderzoek
25/09: [LIBE] Minihoorzitting over de evaluatie van het drugsbeleid en de stand van de EU-wetgeving
26/09: [PANA] Openbare hoorzitting over fiscale planning en het breken van EU-wetten door beroemdheden en bedrijven
28/09: [EMPL] Behandeling ontwerpadvies over de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten
28/09: [ENVI] Terugkoppeling triloog over het circulaire economie pakket

Behandeling Juncker’s Staat van de Unie speech

Afgelopen woensdag 13 september gaf Commissievoorzitter Juncker zijn jaarlijkse Staat van de Unie-speech in het Europees Parlement. Hij schetste de contouren van het Commissie-werkprogramma voor 2018, dat op 24 oktober verschijnt. Uit dit werkprogramma kiezen de commissies in de Kamer dit najaar hun prioriteiten. Daarbij zei Juncker dat 80% van de voorstellen die zijn Commissie in 2014 heeft toegezegd reeds zijn voorgelegd aan de Raad en het Parlement.

13/09: State of the Union, Commissievoorzitter Juncker (verslag)

Agenda

04/09: [AFCO] Behandeling ontwerprapport over de samenstelling van het Europees Parlement
04/09: [LIBE] Gedachtewisseling met commissaris Avramopoulos over de voortgang bij de verwezenlijking van interoperabiliteit van EU-informatiesystemen

Agenda

10/07: [ITRE] Openbare hoorzitting over het pakket schone energie - de toekomst van de elektriciteitsmarkt van de EU
10/07: [PANA] Behandeling ontwerpverslag over het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking; behandeling ontwerpaanbevelingen na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
10/07: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag EU-Agentschap voor strafrechtelijke samenwerking (Eurojust); behandeling ontwerpverslagen over SIS
11/07: [LIBE] Minihoorzitting over pluriformiteit en vrijheid van media in de EU
11/07: [LIBE] Europees Openbaar Ministerie overzicht stand van zaken trialoogonderhandelingen
12/07: [LIBE] Gedachtewisseling met deskundigen over opsporings- en reddingsactiviteiten (SAR) in de Middellandse Zee
12/07: [EMPL] Hoorzitting de invloed van bedrijfsmodellen, onder meer de platformeconomie, op arbeid en sociale zekerheid in de EU
12/07: [EMPL] Tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake handicaps
12/07: [PECH] Hoorzitting over de rol van de adviesraden in het nieuwe geregionaliseerde GVB
12/07: [CONT] Hoorzitting over de absorptie van structuurfondsen in de verschillende lidstaten

Agenda

03-6/07: Plenaire sessie in Straatsburg
04/07: Terugblik Maltees EU voorzitterschap, voorbereidingen werkprogramma Europese Commissie 2018, presentatie reflectiepaper over de EU financiën in 2025
05/07: Debat conclusies Europese Raad van 22-23 juni, presentatie Ests Voorzitterschap, debat over EP rapport Turkije

Agenda

26-29/06: Vergaderingen politieke groepen
26/06: [LIBE] Behandeling ontwerpverslag EU systeem voor reisinformatie - en autorisatie (ETIAS)
29/06: [REGI] Hoorzitting over de uitvoering van de stedelijke agenda
29/06: [LIBE] Presentatie van de Commissie over de ontwikkeling van een Europese integrale grensbeheer strategie; presentatie van gezamenlijke mededeling over een hernieuwde stimulans voor het Afrika-EU partnerschap

Agenda

19/06: [TRAN] Gedachtewisseling met Commissaris Bulc over het wegvervoerpakket
20/06: [ITRE/ENVI] Gezamenlijke vergadering over de governance van de energie-unie
20/06: [AGRI] Gedachtewisseling met Commissarissen Hogan en Verstager over de toepassing mededingingsbeleid in de landbouwsector
20/06: [PECH] Workshop over het gemeenschappelijk visserijbeleid en Brexit
20/06: [BUDG] Hoorzitting over voorbereiding MFK na 2020
21/06: [ITRE] Behandeling ontwerpadvies over de e-privacy richtlijn
21/06: [EMPL] Presentatie Commissie van de Impact assessment coördinatie sociale zekerheidsstelsels
21/06: Conferentie Migratie Management
22/06: [EMPL/FEMM] Hoorzitting verbetering van de werk-privé balans ouders en mantelzorgers
22/06: [LIBE] ICM over oprichten van een EU mechanisme voor het monitoren van rechtsstatelijkheid
22/06: [ITRE] Gedachtewisseling met Commissaris Cañete; behandeling ontwerpverslag energie-efficiëntie

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement