Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 42

15/10 [TRAN]: Wegeninfrastructuur en veiligheidsmanagement; presentatie over hoge snelheidslijn door dhr. Herics
15/10 [REGI]: Mechanisme om legale en administratieve obstakels in een grensoverschrijdende context op te lossen; Europees fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
15/10 [AGRI]: Workshop over het gezamenlijke landbouw beleid na 2020
15/10 [LIBE]: Stemming over de interoperabiliteit tussen EU informatie systemen (grenzen en visa)
15-18/10 [TAX3]: Hoorzitting over ‘golden visas’ en andere nationale regelingen die belastingvoordelen verstrekken
18/10 [EMPL]: Stemming over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU; ESF+
18/10 [ECON]: Stemming over economisch beleid van de eurozone

Nationale parlementen en EP bespreken Toekomst van Europa

Op 10 oktober vindt een interparlementaire commissiebijeenkomst plaats van de AFCO-commissie in het Europees Parlement over de toekomst van Europa. 36 leden van nationale parlementen uit 16 EU-lidstaten en vier kandidaat- en EVA-lidstaten (de Europese Vrijhandelsassociatie, het samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)  zullen in debat gaan met de leden van deze AFCO-commissie over de stand van zaken van het debat over de toekomst van Europa.

10/10: Interparlementaire commissiebijeenkomst van de AFCO-commissie

Agenda Europees Parlement week 41

08-09/10 [BUDG]: Gedachtewisseling over het MFK 2021-2027 en het tussenrapport over eigen middelen
08-09/10 [ECON]: Gestructureerde dialoog met Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging; de bankenunie; vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
09/10 [EMPL]: Stemming over sociaal beleid van de eurozone; bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen.
10/10 [AFCO]: Interparlementaire commissie vergadering over de status van het debat over de toekomst van Europa; hoorzitting over de mogelijkheden van het parlement om politieke controle over de Commissie uit te oefenen na Lissabon
10/10 [BUDG/CONT]: Stemming over de bescherming van het budget van de EU in het geval van algemeen verlies in verband met de rechtsstaat in lidstaten
10/10 [CULT]: Gedachtewisseling over het Europees Solidariteitskorps
10-11/10 [DROI]: Jaarrapport over mensenrechten en democratie in 2017 en het beleid van de EU; hoorzitting over hedendaagse vormen van slavernij in derde landen
10-11/10 [ENVI]: Stemming over eenmalig gebruik van plastic
10-11/10 [LIBE]: Stemming over het gebruik van de data van Facebook gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op databescherming; Gestructureerde dialoog met Dimitris vramopoulos, Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap
10-11/10 [SEDE]: Hoorzitting over kunstmatige intelligentie en de impact op veiligheid

Agenda Europees Parlement week 40

01/10 [AFCO]: De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU; stand van zaken Brexit onderhandelingen
01/10 [ECON]: Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank; Europese toezichthoudende autoriteiten en geïntegreerde financiële markten
01/10 [LIBE]: Gedachtewisseling over de situatie in Roemenië, over onder andere de onafhankelijkheid van de rechtspraak (met Eurocommissaris en vicevoorzitter Frans Timmermans)
01/10 [TAX3]: Hoorzitting over relaties met Zwitserland in belastingzaken en witwaspraktijken.

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 40

02/10: Voorbereiding op de Europese Raad van 18 en 19 oktober; stemming over de levering van audiovisuele mediadiensten; debat over emissie standaarden voor nieuwe voertuigen; Harmonisering en simplificering van bepaalde regels in het btw-systeem.
03/10: De Europese Raad en Europese Commissie spreken over de rechtsstaat in Roemenië; een debat met de Estse premier, Jüri Ratas, over de toekomst van Europa.
04 /10: Debat over situaties waarin mensenrechten, democratie en de rechtsstaat worden geschonden.

Agenda Europees Parlement week 39

24/09 [EMPL]: Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone
24/09 [AFCO]: Onderzoek Ombudsman over de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad; Hoorziting over de terugrekkingsovereenkomst tussen de EU en het VK
24/09 [TRAN]: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
26/09 [TAX3]: Openbare hoorzitting over de derdelanddimensie in de strijd tegen belastingmisdrijven, -ontduiking en –ontwijking.

State of the Union

Afgelopen woensdag hield de voorzitter van de Europese Commissie Juncker zijn vijfde en daarmee laatste State of the Union. De heer Juncker sprak over de toekomst van Europa met daarbij de aankomende verkiezingen in het vizier. Hij benadrukte de noodzaak tot eenheid en het belang van een gezamenlijk Europees perspectief, vooral wat betreft het buitenlands beleid. Hierbij noemde hij de vergadering van EU-leiders op 9 mei 2019 in Sibiu (Roemenië) als punt waarop deze visie duidelijk moet zijn. 

Agenda Europees Parlement week 38

Hoewel het groene week is, is er toch een aantal commissieactiviteiten gepland, onder andere:

  • DROI: de situatie van mensenrechten in Turkije.
  • LIBE: situatie van de Rechtstaat in Polen.
  • TRAN: Trans-Europese netwerken.
  • EMPL: de Europese Pijler van Sociale Rechten.
  • ENVI: is in Nijmegen in het kader van de Europese Groene Hoofdstad van 2018.
  • ECON: financiële diensten en stabiliteit in relatie tot de Chinese economie.

 

 

 

 

 

Staat van de EU, toekomstvisie Tsipras en situatie Hongarije plenair in EP

Tijdens de plenaire sessie van het Europees Parlement, van 10-13 september, staan een aantal belangwekkende onderwerpen geagendeerd. Op woensdagochtend 12 september zal de Voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, zijn State of the Union speech geven.

Dinsdag 11 september zal een debat plaatsvinden met de Griekse premier Tsipras over zijn visie op de toekomst van Europa. Diezelfde dinsdag zal gedebatteerd worden over de situatie in Hongarije, naar verluidt in het bijzijn van de Hongaarse premier Orban.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement