Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 3

19/01: Debat over de Europese wereldwijde COVID-19-vaccinatiestrategie (met inbreng van Commissie en Raad)
19/01: Debat over de humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de EU (met inbreng van Commissie en Raad)
20/01: Debat over de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de actuele politieke situatie aldaar (met inbreng van Commissie en Raad)
20/01: Presentatie van het programma en de activiteiten van het Portugese voorzitterschap van de Raad (met inbreng van Commissie en Raad)
20/01: Debat over de sociale- en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de reactie van de EU in het Herstelfonds en het MFK (met inbreng van Commissie en Raad)
21/01: Gezamenlijk debat over gendergelijkheid; onder andere het gender-perspectief van de COVID-19-crisis, de EU strategie voor gendergelijkheid en de digital gender gap

Agenda Europees Parlement Week 2

11/01 [INTA]: Gedachtewisseling over de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK
11/01 [TRAN]: Stand van zaken van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, update door de Commissie over vervoerskwesties
11/01 [CULT]: Gedachtewisseling over de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
11/01 [LIBE]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
11/01 [LIBE]: Verslaggeving aan de commissie over de werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
11-14/01 [PECH]: Nabeschouwing door vertegenwoordigers van de Taskforce van de Commissie voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk van de overeenkomst tussen de EU en het VK over de toekomstige betrekkingen met het VK
11-14/01 [AGRI]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de strategische plannen van het GLB, horizontale regulering en de interne markt
14/01 [DEVE]: Gedachtewisseling met de winnaar van de Sacharovprijs 2020, de democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door Svjatlana Tichanowskaja, Veranika Tsapkala en Tatjana Khomich
14/01 [EMPL]: Uitwisseling over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels - Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen, gedachtewisseling met Nicols Schmit (Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten)

Agenda Europees Parlement Week 51 - Plenaire Zitting

14/12: Debat over 'the European Year of Rail (2021)'
14/12: Presentatie van de rapporten over de implementatie van de Dublin III Regulation en de terugkeerregeling
16/12: Debat over de uitkomsten van de Europese Raad van 10 en 11 december
16/12: Uitreiking van de Sakharov Prijs 2020
16/12: Debat over de voorbereiding van een Europese strategie voor COVID-19-vaccinatie (incl. externe dimensies), incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
16/12: Debat over 'the need for a dedicated Council configuration on gender equality', incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
16/12: Debat en stemming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027, de rechtsstaatconditionaliteit en het Eigen middelen besluit
18/12: Debat over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (met de Commissie en de Raad)

Agenda Europees Parlement Week 51 - Commissies

14/12 [DEVE-AFET-DROI]: Uitwisseling over de Sakharov Prijs 2020 aan de democratische oppositie in Belarus, met o.a. Sviatlana Tsikhanouskaya
14/12 [BUDG]: Stemming over het Raadsbesluit over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het nieuwe algemene budget van de EU voor 2021
14/12 [INTA]: Uitwisseling over de handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk
14-15/12 [ITRE]: Stemming over een EU 'carbon border adjustment mechanism' in overeenstemming met WTO-richtlijnen
15/12 [LIBE]: Uitwisseling over de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
16/12 [PECH]: Besloten uitwisseling over de Brexit noodmaatregelen ('contingency measures') en een debriefing over het (eventuele) akkoord tussen de EU en het VK
18/12 [REGI]: Uitwisseling over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk met de VK taskforce van de Europese Commissie (nog niet bevestigd)

Agenda Europees Parlement Week 50

07/12 [AGRI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de GLB Strategische plannen, horizontale regulering en CMO
07/12 [AGRI]: Publieke hoorzitting over de Europese landbouw na Brexit
07/12 [ECON-EMPL]: Economische dialoog over het herstpakket van het Europese Semester 2021 (met Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni en Schmit)
07/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over nieuwe manieren voor legale arbeidsmigratie, terugkoppeling van de onderhandelingen over het asiel- en migratiefonds
07/12 [LIBE]: Uitwisseling met de EU Task Force over de uitkomsten van de EU-VK onderhandelingen inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling over de uitkomsten van het proces over het budget van 2021

Europees Parlement Agenda week 48 (Plenaire zitting)

23/11: Debat over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
23/11: Debat over een nieuwe industriestrategie voor Europa
24/11: Debat over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
24/11: Debat over de escalerende spanningen in Varosha (Cyprus) na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
25/11: Debat over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020
25/11: Debat over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
25/11: Debat over Hongaarse inmenging in de media in Slovenië en Noord-Macedonië
25/11: Debat over de nieuwe LHBTIQ gelijkheidsstrategie (inbreng van de Raad en de Commissie)

Agenda Europees Parlement week 47

16/11 [BUDG]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over het MFK, eigen middelen en het herstelfonds
16/11 [FISC]: Publieke hoorzitting over de rol van belastingbeleid in de context van economische herstel
16/11 [EMPL]: Stemming over een sterk sociaal Europa voor Just Transitions
16/11 [ENVI]: Gedachtewisseling over de Europese Gezondheidsunie; het voorbereidings- en veerkrachtpakket en de pharmaceutische strategie, met Eurocommissaris Kyriakides
16/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot uitstoot van passagiers- en commerciële voertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie en informatie over het onderhoud
16/11 [PECH]: Gedachtewisseling over Brexit i.r.t. visserij
16/11 [SEDE-AFET]: Uitwisseling over de situatie in Nagorno-Karabakh (met Toivo Klaar, EU gezant voor de Zuid-Kaukasus)
16/11 [LIBE]: Uitwisseling over de strategie voor een Europese Veiligheidsunie
16/11 [LIBE]: Veiligheidsdialoog over het uitwisselen van politie-informatie en terrorismebestrijding (met Eurocommissaris Ylva Johansson en verschillende experts)
16/11 [SEDE]: Gedachtewisseling over de implementatie van de Common Security and Defence Policy (jaarlijks rapport 2020)
16/11 of 19/11 [ECON]: Monetaire dialoog en publieke hoorzitting met Christine Lagarde (President ECB en voorzitter European Systemic Risk Board)

Agenda Europees Parlement Week 46

9/11 [AFET]: aanbeveling voor de Raad over de 75e sessie van de Algemene Vergadering van de VN
9/11 [ECON]: uitwisseling over de aanstelling van Frank Elderson als lid van de Executive Board van de ECB
9/11 [IMCO]: uitwisseling over een programma voor de interne markt, gericht op op het concurrentievermogen van bedrijven, inclusief het MKB, en Europese statistieken (terugkoppeling van de onderhandelingen)
9/11 en 10/11 [LIBE]: uitwisseling over mensenrechten en het EU externe migratiebeleid
9/11 en 10/11 [LIBE]: Bescherming van het EU-budget in het geval van tekortkomingen rondom de rechtsstaat in lidstaten (terugkoppeling van de onderhandelingen)
9/11 en 10/11 [INTA]: publieke hoorzitting over de EU-China handels- en investingsrelaties in een wereld na COVID
9/11 en 12/11 [INGE]: gedachtewisseling met Dmitri Teperik, Christophe Deloire en Gianni Riotta over nationale veiligheid, persvrijheid en data, in het licht van buitenlandse (democratische) inmenging en desinformatie
9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over het 2020 Strategic Foresight Report (over industrie, digitale en energie aspecten) met Maros Sefcovic (Vice-President voor Inter-institutionele relaties en Foresight)
9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over de Connecting Europe Facility
10/11 [LIBE]: Interparlementaire Conferentie (met deelname van o.a. Nederlandse Tweede Kamerleden) over het eerste jaarlijkse rapport over de rechtsstaat van de Europese Commissie
10/11 [BUDG en INTA]: uitwisseling over een EU 'carbon border adjustment mechanism' die voldoet aan de WTO-standaarden
10/11 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen (terugkoppeling van de onderhandelingen)
10/11 [EMPL]: uitwisseling over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van beleid rondom vergrijzing na 2020
10/11 [EMPL]: uitwisseling over het vormgeven van digitaal onderwijsbeleid

Agenda Europees Parlement week 44

26/10 [INGE - Buitenlandse inmenging]: gedachtewisseling met verschillende onderzoekers en de oprichter van Bellingcat
26/10 [AFET]: uitwisseling over de bemiddelingsactiviteiten van de EU (met o.a. SG EEAS)
26-27/10 [IMCO]: overleg over een actieplan voor circulaire economie, de toekomst van de vrije uitwisseling van diensten en intra-EU arbeidsmobiliteit
26-27/10 [JURI]: ICM over 'Better law making from a digital perspective'
26-27/10 [AIDA - Kunstmatige Intelligentie]: uitwisseling met Eurocommissarissen Breton en Vestager
26-27/10 [LIBE]: gedachtewisseling over de situatie in het Kara Tepe kamp en toekomstige uitdagingen voor asiel-/migratiemanagement op de Griekse eilanden
27/10 [ITRE]: gedachtewisseling over een EU brede beoordeling van nationale energie- en klimaatplannen in het licht van de 2030-doelstellingen
27/10 [BECA - Beating Cancer]: uitwisseling over het 'Beating Cancer Plan' met Eurocommissaris Kyriakides
27/10 [ECON]: gedachtewisseling over de gevolgen van de financiële sector na Brexit
28/10 [AFCO]: uitwisseling over dialogen met en participatie van burgers in Europese besluitvorming
28/10 [BUDG]: uitwisseling over de stand van zaken omtrent het MFK, de eigen middelen en het herstelfonds
28/10 [FISC]: gedachtewisseling over de stand van zaken van de hervorming van het internationale belastingsysteem
28-29/10 [EMPL]: overleg over de European Skills Agenda en een sterk sociaal Europa voor 'Just Transitions'
28-29/10 [EMPL]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Schinas over de European Skills Agenda, de Europese Onderwijsruimte en het digitale onderwijsplan
28-29/10 [ENVI]: gedachtewisseling over een EU carbon adjustment mechanism dat in overeenstemming is met WTO richtlijnen
28-29/10 [PETI]: gedachtewisseling over het jaarrapport over de activiteiten van de EUropese Ombudsman (2019)
28-29/10 [SEDE]: gedachtewisseling over de bedreigingen van IS met de EU counter-terrorisme coördinator
28-29/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over 'Connecting Europe' en 'European Year of Rail (2021)'
29/10 [AFCO-LIBE-JURI-PETI]: hoorzitting over Europees Burgerschap

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement