Europees Parlement

Europees Parlement - week 42

14/10: BUDG: Stemmingen over alle secties van het algemene budget van de EU voor 2020, en over maatregelen voor de implementatie en financiering van het EU Budget 2020 gerelateerd aan het uittreden van het VK uit de EU.

14/10: LIBE: Gedachtewisseling met de Commissie en het EU-voorzitterschap over de stand van zaken van Justitie en Binnenlandse Zaken aangelegenheden.

 

 

 

 

    

Europese Parlement- Week 41

08/10: AFCO: Hoorzitting over Brexit met organisaties die de Europese burgers in het VK vertegenwoordigen en organisaties die de Britse burgers in de EU vertegenwoordigen.  

08/10: Hoorzittingen met kandidaat-Commissarissen Dombrovskis, Vestager en Timmermans.

08/10: IMCO: Stemmingen over het vaststellen van: het programma voor de interne markt, concurrentievermogen en ondernemingen; het programma voor coöperatie op het gebied van douanecontrole; het instrument voor financiële steun voor douanecontrole apparatuur.

Europese Parlement- Week 40

De komende week zullen de hoorzittingen van de kandidaat-Commissarissen van start gaan. Het schema voor de hoorzittingen kunt u hier vinden: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190919RES61417/20190919RES61417.pdf

01-02/10: BUDG: Stemmingen over amendementen voor het EU Budget 2020. Overwegingen over maatregelen voor de implementatie en financiering van het EU Budget 2020 gerelateerd aan het uittreden van het VK uit de EU.

Europees Parlement - week 39

23-24-09: LIBE: De vijfde bijeenkomst van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol.

23-24/09: ECON: Gedachtewisselingen met ECB-President Draghi in het kader van het monetaire dialoog, en met EFB-voorzitter Thygesen over de EFB-evaluatie fiscaal beleid in de Eurozone voor 2020. Hoorzitting met Draghi over het ESRB. Behandeling amendementen economisch beleid van de eurozone in 2019.

23-24/9: BUGD: Gedachtewisselingen over het budget voor 2020, en het MFK 2021-2017 (inclusief eigen middelen).

Agenda Europees Parlement - Week 38

16/9: Debat over de bosbranden in Europa, op 17/9 gevolgd door een debat over de bosbranden in de Amazone.

17/9: Minister van Buitenlandse Zaken Blok gaat in gesprek met Sassoli, de President van het EP.

17/9: COMM: Debat over desinformatie en buitenlandse elecotrale inmenging in Europa. 19/9 zal gestemd worden over een resolutie betreffende dit onderwerp.

17/9: ECON: Debat gevolgd door stemming over de benoeming van Legarde als ECB President. Legarde zal mogelijk bij dit debat aanwezig zijn.

Agenda Europees Parlement - week 28

Afgelopen week is het Europees Parlement aan haar negende mandaatsperiode begonnen met een plenaire vergadering in Straatsburg. Tijdens deze plenaire sessie is de Voorzitter van het Europees Parlement gekozen, de heer Sassoli (S&D). Ook zijn de leden van het Europees Parlement benoemd in commissies. Komende week zullen er constituerende commissievergaderingen plaatsvinden in Brussel waarbij voorzitters en vicevoorzitters van de commissies gekozen zullen worden voor een periode van 2,5 jaar.

Agenda Europees Parlement week 27

Op 2 juli 2019 begint het Europees Parlement aan haar negende termijn met een plenaire vergadering in Straatsburg. Op 3 juli kiezen de leden van het EP een nieuwe Voorzitter. Ook de vicevoorzitters en de zogenaamde quaestors (die zich bezig houden met de administratie en financiele zaken in het EP) worden verkozen tijdens deze plenaire sessie, die op 4 juli eindigt met een verklaring van de Europese Commissie en Europese Raad over de bijeenkomst van de Europese Raad op 21-22 juni jl.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement