Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 21

23/05: [BUDG] Presentatie van de ontwerpbegroting 2019 van de Commissie door Günther Oettinger
24/05: [EMPL] Gedachtewisseling met Valdis Dombrovskis en Marianne Thyssen; Workshop: oprichting Europese arbeidsautoriteit
24/05: [AFCO] Terugtrekking VK uit de EU; Goedkeuring ontwerpverslag: Regels en algemene beginselen mechanismen controle door lidstaten van uitvoeringsbevoegdheden Commissie; Workshop: gevolgen toekomstige relatieovereenkomst VK; Europees burgerinitiatief
24/05: [TRAN] Goedkeuring ontwerpverslag: In rekening brengen gebruik bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen; Promotie schone en energiezuinige wegvoertuigen

Agenda Europees Parlement week 20

15/05: [JURI] Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; Subsidiariteit (art. 42); Algemene voorschriften en beginselen voor controle uitvoeringsbevoegdheden Commissie door lidstaten
15/05: [EMPL] Openbare hoorzitting over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
15/05: [LIBE] ICM Uitvoering pakket gegevensbescherming
16/05: [BUDG] Meerjarig financieel kader na 2020 en eigen middelen
16/05: [ENVI] Emissienormen nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
17/05: [IMCO] Gedachtewisseling met vice-voorzitter Andrus Ansip, belast met de Digitale eengemaakte markt
17/05: [INTA] Presentatie studie "Toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK: opties na de Brexit"

Cambridge Analytica en Facebook

Tevens was er veel aandacht voor het debat over Cambridge Analytica en Facebook. In het Europees Parlement heerste een grote mate van verontwaardiging over het misbruik van gegevens. De Europarlementariërs willen dat Mark Zuckerberg verantwoording komt afleggen, de CEO van Facebook is reeds uitgenodigd voor een hoorzitting met vier verschillende commissies.

18/04: Cambridge Analytica en Facebook besproken

In debat met President Macron

Op dinsdag 17 april 2018 kwam de Franse president Emmanuel Macron langs in Straatsburg om in debat te gaan met het Europees Parlement over de toekomst van Europa. President Macron herhaalde veel van zijn Sorbonne-toespraak uit september 2017. Europese democratie en Europese soevereiniteit waren terugkomende termen, daarnaast pleitte hij voor een sterk en verenigd Europa dat dicht bij de burgers staat. Tevens bevestigde president Macron het belang van het raadplegen van burgers (‘maatschappelijke consultaties’), een plan dat diezelfde dag in Frankrijk werd gelanceerd.

17/04: In debat met President Macron

Agenda Europees Parlement week 17

24/04: [AGRI] Ontmoeting met nationale parlementen "Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020"
24/04: [JURI] Gedachtewisseling met Frans Timmermans, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest
25/04: [AFCO] Algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2019; De terugtrekking van het VK uit de EU; Europees burgerinitiatief; Interpretatie en uitvoering interinstitutioneel akkoord beter wetgeven
25/04: [EMPL] Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
25/04: [REGI] Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan
26/04: [TAX3] Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel

Milieu centraal bij plenaire vergadering Europees Parlement

Op maandag 16 april worden de Europarlementariërs weer in Straatsburg verwacht. In de plenaire sessie zal milieu meerdere keren aan orde komen. Zo zal het debat aanvangen met een gecombineerde behandeling over broeikasgasemissies. Tijdens dit debat zal het verslag van het Nederlandse EP-lid Gerbrandy worden besproken over de jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen van de overeenkomst van Parijs te voldoen.

16/04-19/04: Plenaire vergadering Europees Parlement in Straatsburg

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement