Europees Parlement

Transnationale kieslijst afgewezen door EP

De plenaire vergadering van het Europees Parlement (EP) in Straatsburg stond vorige week in het teken van institutionele kwesties, zoals de samenstelling van het Europees Parlement en de kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook stond op de agenda de uitbreidingsstrategie van de EU voor de Westelijke Balkan en de zomertijdregeling.

22/02: Plenair debat Informele Europese Top d.d. 23 februari 2018

Agenda

19-20/02: Europese Parlementaire Week
19/02: [INTA] Gedachtewisseling grensoverschrijdende gegevensstromen en bescherming persoonsgegevens in handels- en investeringsovereenkomsten; Gedachtewisseling handelspreferenties Israël mbt etikettering producten uit de nederzettingen
19/02: [LIBE] Mini-hoorzitting EU-burgerschap
20/02: [ENVI] Gedachtewisseling Katainen circulaire economie; Gedachtewisseling Commissie koolstofcompensatie en -verminderingsregeling internationale luchtvaart
20/02: [LIBE] Hoorzitting toekomst Schengengebied
21/02: [ECON] Economische dialoog en gedachtewisseling Centeno
21/02: [EMPL] Hoorzitting evenwicht privé en beroepsleven; Gedachtewisseling Thyssen transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
22/02: [EMPL] Behandeling ontwerpverslag richtsnoeren werkgelegenheidsbeleid; Presentatie studie werknemers platformeconomie

Mogelijk uitbreiding EU naar Westelijke Balkan in 2025

Dinsdag 6 februari debatteerde het Europees Parlement in zijn plenaire vergadering over de nieuwe uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan, die op dezelfde dag is gepubliceerd door de Europese Commissie. De zes landen wordt in dit beleidsdocument toetreding tot de EU in het vooruitzicht gesteld in 2025, mits zij aan de voorwaarden voldoen. “De Westelijke Balkan is al onderdeel van Europa: we zijn historisch en geografisch verbonden en delen dezelfde kansen en uitdagingen, nu en in de toekomst,” aldus Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini.

06/02: Plenaire vergadering EP over uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan

Commissie AFCO akkoord over transnationale kieslijsten

Het Verenigd Koninkrijk laat na haar vertrek uit de EU 73 zetels achter in het Europees Parlement. De Brexit vormt een gelegenheid voor de instellingen om zich te buigen over de omvang en samenstelling van het EP. Wegens demografische ontwikkelingen is de zetelverdeling niet meer representatief. De commissie institutionele zaken (AFCO) in het EP stemde afgelopen dinsdag over deze kwestie, alsook over Spitzenkandidaten en transnationale kieslijsten. Vooral dit laatste onderwerp ligt gevoelig bij verschillende leden.

23/01: Vergadering AFCO-commissie

Agenda

29/01: [CONT] Presentatie Europese Rekenkamer doelmatigheid crisisbeheersing banken door ECB
01/02: [TRAN] Gedachtewisseling Commissie gemeenschappelijke voorschriften gecombineerd vervoer goederen tussen lidstaten; gedachtewisseling Commissie gemeenschappelijke regels toegang internationale markt touringcar- en autobusdiensten

Agenda

22/01: [AFCO] Gedachtewisseling Maasikas uitkomsten Ests voorzitterschap; Presentatie werkprogramma Bulgaars voorzitterschap; Gedachtewisseling stand van zaken Brexit
22/01: [CULT] Presentatie Commissie projecten meer onafhankelijke nieuwsproductie EU-aangelegenheden
22/01: [INTA] Gedachtewisseling uitvoering associatieovereenkomst EU-Oekraïne
22/01: [ITRE] Openbare hoorzitting toekomst defensie-industriebeleid
23/01: [EMPL] Gedachtewisseling richtlijnen werkgelegenheidsbeleid lidstaten; Presentatie Commissie werk-privé balans
23/01: [IMCO] Gedachtewisseling Commissie vrij verkeer niet-persoonsgebonden gegevens in de EU
23/01: [INTA] Presentatie Malmstrom afronding economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan
23/01: [TERR] Gedachtewisseling met Avramopoulos
23/01: [TRAN] Behandeling ontwerpverslag handhavingsvoorschriften en specifieke regels detacheren bestuurders wegvervoer
24/01: [BUDG] Behandeling ontwerpverslag voorbereiding standpunt EP MFK post-2020; Behandeling ontwerpverslag hervorming stelsel eigen middelen EU
24/01: [JURI] [AFCO] Behandeling ontwerpverslag uitlegging en tenuitvoerlegging interinstitutioneel akkoord “Beter wetgeven”

Europees Parlement spreekt over Schengentoetreding en Brexit

 

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg is onder andere gesproken over de voorbereiding van de Europese Raad, Brexit en Schengenuitbreiding. Veel leden waren kritisch over de brief die de Voorzitter van de Europese Raad, Tusk, deze week verstuurde ter voorbereiding van de Europese Raad. Zij vonden het ambitieniveau op het gebied van migratie veel te laag.

12-14/12: Straatsburgweek Europees Parlement

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement