Europees Parlement

Europees Parlement Agenda week 48 (Plenaire zitting)

23/11: Debat over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
23/11: Debat over een nieuwe industriestrategie voor Europa
24/11: Debat over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
24/11: Debat over de escalerende spanningen in Varosha (Cyprus) na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
25/11: Debat over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020
25/11: Debat over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
25/11: Debat over Hongaarse inmenging in de media in Slovenië en Noord-Macedonië
25/11: Debat over de nieuwe LHBTIQ gelijkheidsstrategie (inbreng van de Raad en de Commissie)

Agenda Europees Parlement week 47

16/11 [BUDG]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over het MFK, eigen middelen en het herstelfonds
16/11 [FISC]: Publieke hoorzitting over de rol van belastingbeleid in de context van economische herstel
16/11 [EMPL]: Stemming over een sterk sociaal Europa voor Just Transitions
16/11 [ENVI]: Gedachtewisseling over de Europese Gezondheidsunie; het voorbereidings- en veerkrachtpakket en de pharmaceutische strategie, met Eurocommissaris Kyriakides
16/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot uitstoot van passagiers- en commerciële voertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie en informatie over het onderhoud
16/11 [PECH]: Gedachtewisseling over Brexit i.r.t. visserij
16/11 [SEDE-AFET]: Uitwisseling over de situatie in Nagorno-Karabakh (met Toivo Klaar, EU gezant voor de Zuid-Kaukasus)
16/11 [LIBE]: Uitwisseling over de strategie voor een Europese Veiligheidsunie
16/11 [LIBE]: Veiligheidsdialoog over het uitwisselen van politie-informatie en terrorismebestrijding (met Eurocommissaris Ylva Johansson en verschillende experts)
16/11 [SEDE]: Gedachtewisseling over de implementatie van de Common Security and Defence Policy (jaarlijks rapport 2020)
16/11 of 19/11 [ECON]: Monetaire dialoog en publieke hoorzitting met Christine Lagarde (President ECB en voorzitter European Systemic Risk Board)

Agenda Europees Parlement Week 46

9/11 [AFET]: aanbeveling voor de Raad over de 75e sessie van de Algemene Vergadering van de VN
9/11 [ECON]: uitwisseling over de aanstelling van Frank Elderson als lid van de Executive Board van de ECB
9/11 [IMCO]: uitwisseling over een programma voor de interne markt, gericht op op het concurrentievermogen van bedrijven, inclusief het MKB, en Europese statistieken (terugkoppeling van de onderhandelingen)
9/11 en 10/11 [LIBE]: uitwisseling over mensenrechten en het EU externe migratiebeleid
9/11 en 10/11 [LIBE]: Bescherming van het EU-budget in het geval van tekortkomingen rondom de rechtsstaat in lidstaten (terugkoppeling van de onderhandelingen)
9/11 en 10/11 [INTA]: publieke hoorzitting over de EU-China handels- en investingsrelaties in een wereld na COVID
9/11 en 12/11 [INGE]: gedachtewisseling met Dmitri Teperik, Christophe Deloire en Gianni Riotta over nationale veiligheid, persvrijheid en data, in het licht van buitenlandse (democratische) inmenging en desinformatie
9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over het 2020 Strategic Foresight Report (over industrie, digitale en energie aspecten) met Maros Sefcovic (Vice-President voor Inter-institutionele relaties en Foresight)
9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over de Connecting Europe Facility
10/11 [LIBE]: Interparlementaire Conferentie (met deelname van o.a. Nederlandse Tweede Kamerleden) over het eerste jaarlijkse rapport over de rechtsstaat van de Europese Commissie
10/11 [BUDG en INTA]: uitwisseling over een EU 'carbon border adjustment mechanism' die voldoet aan de WTO-standaarden
10/11 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen (terugkoppeling van de onderhandelingen)
10/11 [EMPL]: uitwisseling over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van beleid rondom vergrijzing na 2020
10/11 [EMPL]: uitwisseling over het vormgeven van digitaal onderwijsbeleid

Agenda Europees Parlement week 44

26/10 [INGE - Buitenlandse inmenging]: gedachtewisseling met verschillende onderzoekers en de oprichter van Bellingcat
26/10 [AFET]: uitwisseling over de bemiddelingsactiviteiten van de EU (met o.a. SG EEAS)
26-27/10 [IMCO]: overleg over een actieplan voor circulaire economie, de toekomst van de vrije uitwisseling van diensten en intra-EU arbeidsmobiliteit
26-27/10 [JURI]: ICM over 'Better law making from a digital perspective'
26-27/10 [AIDA - Kunstmatige Intelligentie]: uitwisseling met Eurocommissarissen Breton en Vestager
26-27/10 [LIBE]: gedachtewisseling over de situatie in het Kara Tepe kamp en toekomstige uitdagingen voor asiel-/migratiemanagement op de Griekse eilanden
27/10 [ITRE]: gedachtewisseling over een EU brede beoordeling van nationale energie- en klimaatplannen in het licht van de 2030-doelstellingen
27/10 [BECA - Beating Cancer]: uitwisseling over het 'Beating Cancer Plan' met Eurocommissaris Kyriakides
27/10 [ECON]: gedachtewisseling over de gevolgen van de financiële sector na Brexit
28/10 [AFCO]: uitwisseling over dialogen met en participatie van burgers in Europese besluitvorming
28/10 [BUDG]: uitwisseling over de stand van zaken omtrent het MFK, de eigen middelen en het herstelfonds
28/10 [FISC]: gedachtewisseling over de stand van zaken van de hervorming van het internationale belastingsysteem
28-29/10 [EMPL]: overleg over de European Skills Agenda en een sterk sociaal Europa voor 'Just Transitions'
28-29/10 [EMPL]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Schinas over de European Skills Agenda, de Europese Onderwijsruimte en het digitale onderwijsplan
28-29/10 [ENVI]: gedachtewisseling over een EU carbon adjustment mechanism dat in overeenstemming is met WTO richtlijnen
28-29/10 [PETI]: gedachtewisseling over het jaarrapport over de activiteiten van de EUropese Ombudsman (2019)
28-29/10 [SEDE]: gedachtewisseling over de bedreigingen van IS met de EU counter-terrorisme coördinator
28-29/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over 'Connecting Europe' en 'European Year of Rail (2021)'
29/10 [AFCO-LIBE-JURI-PETI]: hoorzitting over Europees Burgerschap

Agenda Europees Parlement (plenaire zitting) week 43

19/10: Debat over een aantal onderwerpen inzake digitale services en kunstmatige intelligentie
19/10: Debat over de toekomst van onderwijs in Europa in de context van Covid-19
20/10: Debat over een aantal onderwerpen inzake het gezamenlijk landbouwbeleid (GLB)
20/10: Debat over het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie
20/10: Debat over aanbevelingen voor de Raad en de Hoge Vertegenwoordiger over relaties met Wit-Rusland
20/10: Debat over politiegeweld binnen de EU
21/10: Debat over de Raadsconclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober, met name over de onderhandelingen over de toekomstige relaties met het Verenigd Koninkrijk
21/10: Debat over EU-maatregelen om de economische en sociale gevolgen van Covid-19 te verzachten
22/10: Debat over veiligheidsrisico's door het verkopen van EU-paspoorten en visa's aan criminelen
22/10: Debat over de staat van de energie-unie

Agenda Europees Parlement week 42

12/10 [AFET]: gedachtewisseling over het jaarverslag over de implementatie van het gezamenlijke buitenlands- en veiligheidsbeleid
12/10 [AFET]: bespreken van het rapport over de implementatie van het associatie-akkoord tussen de EU en Oekraïne
12/10 [AFET]: gedachtewisseling met de Mohammad Shtayyeh, premier van Palestina
12/10 [AGRI]: stemming over de in het herstelfonds (NextGenerationEU) genoemde programma's voor rurale ontwikkeling
12/10 [AGRI]: gedachtewisseling over de GLB-dossiers (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)
12/10 [DEVE]: nog geen agenda bekend
12/10 [ECON]: gedachtewisseling over het rapport over de invoering van de digitale euro
12/10 [BECA = Beating Cancer]: gedachtewisseling over het rapport over preventie en behandeling van kanker in de EU
12/10 [ENVI]: hoorzitting over het milieu, volksgezondheid en voedselzekerheid in de toekomstige relatie tussen de EU en het VK
12/10 [TRAN]: terugkoppeling van de onderhandelingen over de rechten en plichten van treinpassagiers en over het tot stand komen van 'Connecting Europe'
12/10 [PECH]: gedachtewisseling over het Brexit Adjustment Reserve
15/10 [BUDG]: gedachtewisseling en terugkoppeling van het onderhandelingsteam over de stand van zaken van de onderhandelingen over het MFK, Herstelfonds en het Eigen Middelen Besluit
15/10 [LIBE]: nog geen agenda bekend
15/10 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheid systemen en gedachtewisseling over het beleid omtrent digitaal onderwijs
15/10 [INTA]: gedachtewisseling met minister Kaag en minister Riester (Frankrijk, Buitenlandse Handel) over het Frans-Nederlandse non-paper over duurzame handel

Agenda Europees Parlement week 41 (Plenaire zitting)

05/10: debat over het instellen van een EU Mechanisme voor Democratie, Rechtsstaat en Grondrechten
05/10: debat over de conditionaliteit van Rechtsstaat in het nieuwe MFK en het herstelfonds (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
05/10: debat over vrouwen en besluitvorming in bestuursraden van bedrijven, inclusief stand van zaken van de richtlijn over gender balans binnen beursgenoteerde bedrijven (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
06/10: debat over de conclusies van de Europese Raad op 1 en 2 oktober en voorbereiding van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (verklaringen van de Raad en de Europese Commissie)
06/10: debat over de Europese Klimaatwet
07/10: debat over buitenlandse zaken (met Hoge Vertegenwoordiger Borrell): vijandelijkheden tussen Armenië en Azerbaijan, EU verkiezingsmissie in Venezuela, en de situatie in Iran
08/10: debat over de impact van Covid-19 op lange termijn zorgfaciliteiten (verklaring van de Europese Commissie)

Agenda Europees Parlement week 40

28/09 [BUDG]: gedachtewisseling over het MFK, eigen middelen en het herstelplan: stand van zaken van de onderhandelingen
28/09 en 01/10 [CONT]: Recovery and Resilience Facility
28/09 en 02/10 [DEVE]: gedachtewisseling over de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
28/09 [DROI-LIBE]: gedachtewisseling over de gezamenlijke aanpak van de EU en Afghanistan op het gebied van migratie
28/09 [ECON]: monetaire dialoog met Christine Lagarde (President van de ECB)
01/10 [EMPL]: uitwisseling over de kansen en bedreigingen van vergrijzing na 2020, het belang van beroepsonderwijs voor competitiviteit, sociale rechtvaardigheid en veerkracht
01/10 [EMPL]: uitwisseling over het stichten van een 'Recovery and Resilience Facility', uitwisseling over toegang tot degelijke en betaalbare huisvesting
28/09 en 01/10 [ENVI]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Frans Timmermans over Europa's klimaatambities tot 2030
28/09 [IMCO]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Thierry Breton over de uitdagingen van de Covid-19 crisis
28/09 [IMCO]: gedachtewisseling met de Duitse staatssecretaris voor Economische Zaken en Energie over de reacties van de lidstaten op de Covid-19 crisis
28/09 en01/10 [JURI]: gedachtewisseling over het versterken van transparantie en integriteit in EU instituties door het opzetten van een onafhankelijk EU instrument voor ethiek
28-29/09 [LIBE]: gedachtewisseling met Eurocommissaris Didier Reynders over de behoefte aan een conditionaliteit over democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in het komende MFK en over het jaarlijkse rapport over de rechtsstaat
28/09 en 01/10 [PECH]: gedachtwisseling over een nieuwe benadering voor de Atlantische maritieme strategie (Atlantic action plan 2.0)

Staat van de Europese Unie 2020 ambitieus

Op woensdag 16 september heeft de Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen haar eerste Staat van de Europese Unie uitgesproken in het Europees Parlement. De jaarlijkse Staat van de Europese Unie – een soort “Europese troonrede” – is de toespraak waarin de Voorzitter van de Europese Commissie nieuwe beleidsinitiatieven aankondigt die het volgende kalenderjaar als EU-voorstellen zullen worden uitgebracht.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement