Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 6 (Plenaire zitting)

08/02: Debat over het nieuwe actieplan voor circulaire economie
08/02: Presentatie over de implementatie van Artikel 43 van de Asielprocedure-richtlijn
09/02: Debat over de totstandkoming van het Europees Herstelfonds (Recovery and Resilience Facility)
09/02: Debat met de Raad en de Commissie over het verbod op abortus in Polen
09/02: Verklaring van Hoge Vertegenwoordiger Joseph Borrell over zijn bezoek aan Rusland in het kader van de recente protesten
09/02: Debat over het EU-associatieverdrag met Oekraïne
09/02: Verklaring van Hoge Vertegenwoordiger Joseph Borrell over de situatie in Myanmar
10/02: Debat met de Raad en de Commissie over de stand van zaken van de Europese COVID-19-vaccinatiestrategie
10/02: Debat met de Raad en de Commissie over het waarborgen van fundamentele en democratische rechten op sociale media
10/02: Stemming over het opheffen van de slotregeling op luchthavens binnen de EU

Agenda Europees Parlement week 5

01/02 [BUDG]: Gedachtewisseling over het Brexit Adjustment reserve
01/02 [EMPL]: Gedachtewisseling over de digitale toekomst van de EU (kunstmatige intelligentie) en terugkoppeling over de onderhandelingen over het European Social Fund Plus
01-02/02 [LIBE - nationale parlementen]: Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol; de impact van COVID-19 op de veiligheid in de EU, politiesamenwerking, cybercrime
01-04/02 [PECH]: Gedachtewisseling over de toekomst van de visserij: het aantrekken van een nieuwe generatie voor de visindustrie
02-04/02 [AGRI]: Uitwisseling over de lange-termijn-visie voor rurale gebieden
04/02 [AFCO]: Publieke hoorzitting over de ervaring met de implementatie van artikel 50 van het Europese Verdrag (uittreding van een lidstaat)
04/02 [BECA]: Gedachtewisseling over het Europese Actiplan tegen kanker, met Eurocommissaris voor Gezondheid Kyriakides
04/02 [ENVI]: Stemming over het 'EU carbon border adjustment mechanism'
04-05/02 [AFET-INTA)]: Gedachtewisseling over de concept-aanbeveling over de goedkeuring van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

Agenda Europees Parlement week 4

In verschillende commissies wordt door Portugese vakministers de specifieke prioriteiten van het Portugese voorzitterschap gepresenteerd: AFCO, AFET. AGRI, CULT, EMPL, FEMM, IMCO, INTA, ITRE, JURI, PECH, TRAN
25/01 [CULT]: Uitwisseling over het 'Bauhaus Initiatief' met Eurocommissaris Gabriel, nabeschouwing over het EU-VK akkoord over de toekomstige relatie, gedachtewisseling over de digitale toekomst van de EU (digitale interne markt, AI)
25/01 [FEMM]: Gedachtewisseling over de situatie van seksuele en reproductieve rechten in de EU, met een focus op de gezondheid van vrouwen
25/01 [INGE]: Publieke hoorzitting over mogelijke bedreigingen van bemoeienis van derde landen in een geopolitieke context
25/01 [PECH]: Uitwisseling over het Brexit Adjustment Reserve, met de Europese Commissie, en gesprek over de beveiligingsprocedures tussen EU-VK voor de uitwisseling en bescherming van gerubriceerde
25/01 [TRAN]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de 'Connecting Europe facility' en presentatie door Eurocommissaris Valean over de 'Sustainable and Smart Mobility Strategy'
26/01 [FISC]: Publieke hoorzitting over de impact van Brexit op het gelijk speelveld in de context van belastingen
26/01 [PETI]: Uitwisseling over een burgerpetitie over de discriminatie van LHBTIQ-personen en LHBT-vrije zones in Polen
27/01 [AFCO]: Gesprek over het werkdocument over participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de toekomst van Europa
27/01 [DROI-AFET]: Uitwisseling over het nieuwe 'EU Human Rights Sanctions Regime' met verschillende experts
27/01 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over het 'European Social Fund Plus'
27/01 [INTA]: Gesprek over de van 'Boer tot Vork-strategie', over een gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
27/01 [INTA]: Uitwisseling over het besluit over de EU-VK-overeenkomst over veiligheidsprocedures voor het uitwisselen van beschermde, geclassificeerde, informatie
27-28/01 [SEDE]: Uitwisseling over een nieuwe EU-VS-agenda 'for global change' en perspectieven voor toekomstige bilaterale dialogen met de VS over veiligheid en defensie

Agenda Europees Parlement week 3

19/01: Debat over de Europese wereldwijde COVID-19-vaccinatiestrategie (met inbreng van Commissie en Raad)
19/01: Debat over de humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de EU (met inbreng van Commissie en Raad)
20/01: Debat over de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de actuele politieke situatie aldaar (met inbreng van Commissie en Raad)
20/01: Presentatie van het programma en de activiteiten van het Portugese voorzitterschap van de Raad (met inbreng van Commissie en Raad)
20/01: Debat over de sociale- en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de reactie van de EU in het Herstelfonds en het MFK (met inbreng van Commissie en Raad)
21/01: Gezamenlijk debat over gendergelijkheid; onder andere het gender-perspectief van de COVID-19-crisis, de EU strategie voor gendergelijkheid en de digital gender gap

Agenda Europees Parlement Week 2

11/01 [INTA]: Gedachtewisseling over de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK
11/01 [TRAN]: Stand van zaken van de onderhandelingen tussen de EU en het VK, update door de Commissie over vervoerskwesties
11/01 [CULT]: Gedachtewisseling over de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
11/01 [LIBE]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
11/01 [LIBE]: Verslaggeving aan de commissie over de werkzaamheden van de LIBE-groep voor toezicht op de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten
11-14/01 [PECH]: Nabeschouwing door vertegenwoordigers van de Taskforce van de Commissie voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk van de overeenkomst tussen de EU en het VK over de toekomstige betrekkingen met het VK
11-14/01 [AGRI]: Stand van zaken van de onderhandelingen over de strategische plannen van het GLB, horizontale regulering en de interne markt
14/01 [DEVE]: Gedachtewisseling met de winnaar van de Sacharovprijs 2020, de democratische oppositie in Belarus, vertegenwoordigd door Svjatlana Tichanowskaja, Veranika Tsapkala en Tatjana Khomich
14/01 [EMPL]: Uitwisseling over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels - Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen, gedachtewisseling met Nicols Schmit (Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten)

Agenda Europees Parlement Week 51 - Plenaire Zitting

14/12: Debat over 'the European Year of Rail (2021)'
14/12: Presentatie van de rapporten over de implementatie van de Dublin III Regulation en de terugkeerregeling
16/12: Debat over de uitkomsten van de Europese Raad van 10 en 11 december
16/12: Uitreiking van de Sakharov Prijs 2020
16/12: Debat over de voorbereiding van een Europese strategie voor COVID-19-vaccinatie (incl. externe dimensies), incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
16/12: Debat over 'the need for a dedicated Council configuration on gender equality', incl. verklaringen van de Raad en de Commissie
16/12: Debat en stemming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027, de rechtsstaatconditionaliteit en het Eigen middelen besluit
18/12: Debat over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (met de Commissie en de Raad)

Agenda Europees Parlement Week 51 - Commissies

14/12 [DEVE-AFET-DROI]: Uitwisseling over de Sakharov Prijs 2020 aan de democratische oppositie in Belarus, met o.a. Sviatlana Tsikhanouskaya
14/12 [BUDG]: Stemming over het Raadsbesluit over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het nieuwe algemene budget van de EU voor 2021
14/12 [INTA]: Uitwisseling over de handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk
14-15/12 [ITRE]: Stemming over een EU 'carbon border adjustment mechanism' in overeenstemming met WTO-richtlijnen
15/12 [LIBE]: Uitwisseling over de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU en het VK inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
16/12 [PECH]: Besloten uitwisseling over de Brexit noodmaatregelen ('contingency measures') en een debriefing over het (eventuele) akkoord tussen de EU en het VK
18/12 [REGI]: Uitwisseling over de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk met de VK taskforce van de Europese Commissie (nog niet bevestigd)

Agenda Europees Parlement Week 50

07/12 [AGRI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de GLB Strategische plannen, horizontale regulering en CMO
07/12 [AGRI]: Publieke hoorzitting over de Europese landbouw na Brexit
07/12 [ECON-EMPL]: Economische dialoog over het herstpakket van het Europese Semester 2021 (met Eurocommissarissen Dombrovskis, Gentiloni en Schmit)
07/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over nieuwe manieren voor legale arbeidsmigratie, terugkoppeling van de onderhandelingen over het asiel- en migratiefonds
07/12 [LIBE]: Uitwisseling met de EU Task Force over de uitkomsten van de EU-VK onderhandelingen inzake LIBE-gerelateerde onderwerpen (nog niet bevestigd)
10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling over de uitkomsten van het proces over het budget van 2021

Europees Parlement Agenda week 48 (Plenaire zitting)

23/11: Debat over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
23/11: Debat over een nieuwe industriestrategie voor Europa
24/11: Debat over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
24/11: Debat over de escalerende spanningen in Varosha (Cyprus) na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
25/11: Debat over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020
25/11: Debat over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
25/11: Debat over Hongaarse inmenging in de media in Slovenië en Noord-Macedonië
25/11: Debat over de nieuwe LHBTIQ gelijkheidsstrategie (inbreng van de Raad en de Commissie)

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement