Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 28

Afgelopen week is het Europees Parlement aan haar negende mandaatsperiode begonnen met een plenaire vergadering in Straatsburg. Tijdens deze plenaire sessie is de Voorzitter van het Europees Parlement gekozen, de heer Sassoli (S&D). Ook zijn de leden van het Europees Parlement benoemd in commissies. Komende week zullen er constituerende commissievergaderingen plaatsvinden in Brussel waarbij voorzitters en vicevoorzitters van de commissies gekozen zullen worden voor een periode van 2,5 jaar.

Agenda Europees Parlement week 27

Op 2 juli 2019 begint het Europees Parlement aan haar negende termijn met een plenaire vergadering in Straatsburg. Op 3 juli kiezen de leden van het EP een nieuwe Voorzitter. Ook de vicevoorzitters en de zogenaamde quaestors (die zich bezig houden met de administratie en financiele zaken in het EP) worden verkozen tijdens deze plenaire sessie, die op 4 juli eindigt met een verklaring van de Europese Commissie en Europese Raad over de bijeenkomst van de Europese Raad op 21-22 juni jl.

Agenda Europees Parlement - week 23

Ondanks dat het Europees Parlement met verkiezingsreces is zal de BUDG-commissie bij wijze van uitzondering bijeenkomen op woensdag 5 juni. Europees Commissaris Oettinger zal dan het concept Budget voor 2020 presenteren.

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

 

 

  

Agenda Europees Parlement - week 22

Ondanks dat het Europees Parlement met verkiezingsreces is zal de AFET-commissie (Buitenlandse Zaken) bij wijze van uitzondering bijeenkomen op woensdag 29 mei. Europees Commissaris Hahn zal dan het uitbreidingspakket 2019 presenteren.

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Agenda Europees Parlement - week 20

Het Europees Parlement is met verkiezingsreces. Van 23-26 mei vinden de verkiezingen van het Europees Parlement plaats. De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Op woensdagavond 15 mei om 21.00 uur vindt een debat plaats tussen de Spitzenkandidaten van de verschillende Europese fracties. Het debat zal worden gelivestreamed via de website europarl.europa.eu.

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement